Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #2892

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 10837  
  

2892. Hij, die in het goede leeft en gelooft, dat de Heer het heelal regeert en dat van Hem alleen al het goede komt, dat van de liefde en van de naastenliefde en al het ware dat van het geloof is, ja zelfs dat van Hem het leven is, dus dat wij door Hem leven, bewegen en zijn, is in zo’n staat, dat hij met het hemels vrije begiftigd kan worden en daardoor ook met de vrede; want dan vertrouwt hij enig en alleen de Heer en bekommert zich niet in het minst om de overige zaken, en is zeker dat dan alle dingen tot zijn bestwil, zaligheid en geluk in eeuwigheid strekken. Maar hij die gelooft dat hij zichzelf regeert, is voortdurend ongerust; hij wordt rond gesleurd in begeerten, in zorgen voor de toekomst en dus in velerlei angsten; en aangezien hij zo gelooft, kleven hem ook de begeerten van het boze en de overredingen van het valse aan.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl