Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #2599

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 10837  
  

2599. Er was ook een ander onder de heidenen, die in het goede van de naastenliefde had geleefd. Toen hij christelijke geesten hoorde redekavelen over de dingen die men geloven moet – geesten redeneren onder elkaar veel uitvoeriger en scherpzinniger dan mensen, vooral over de goedheden en waarheden, daar deze tot het andere leven behoren – verwonderde hij zich, dat zij zo redetwistten; hij zei dat hij deze dingen niet wilde horen, want zij redeneerden uit begoochelingen en hij gaf hun de volgende onderwijzing:

‘Als ik goed ben, kan ik uit het goede zelf de dingen weten die waar zijn en die, welke ik niet weet, kan ik ontvangen’.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl