Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #2597

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 10837  
  

2597. Er zijn geesten, die toen zij in de wereld leefden, uit gesprekken en van horen zeggen, wisten, dat de christenen het allerergste leven leiden, in echtbreuken, in haatgevoelens en twisten, in dronkenschap en dergelijke dingen meer, waarvan zij een afschuw hebben, omdat dergelijk dingen tegen hun wetten, zeden en godsdienstigheid indruisen. In het andere leven zijn deze meer terughoudend dan de anderen in het ontvangen van de waarheden van het geloof, maar zij worden er door de engelen in onderwezen, dat de christelijke leer en het geloof zelf geheel iets anders leert en dat de christenen minder dan de heidenen volgens de leerstellige dingen leven; wanneer zij dit ontwaren, ontvangen zij de waarheden van het geloof en aanbidden de Heer, maar niet zo snel.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl