Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #1205

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 10837  
  

1205. Dat de Jebusiet, de Emoriet, de Girgasiet, de Chiviet, de Arkiet, de Siniet, de Arvadiet, de Zemariet en de Chamathiet waren evenzovele natiën waren, en dat door hen ook evenzovele afgoderijen worden aangeduid, en dat afgoderijen door deze natiën worden aangeduid, blijkt uit vele plaatsen in het Woord; want zij waren inwoners van het land Kanaän, die vanwege de afgoderijen verworpen en voor een deel uitgeroeid zijn; maar in de innerlijke zin worden deze natiën niet aangeduid, maar de afgoderijen zelf, in het algemeen bij allen, waar zij zich bevinden, en in het bijzonder bij de Joden; want zij, die de godsdienst alleen in de uiterlijke dingen stellen, en in het geheel niets van de innerlijke dingen weten willen, en wanneer zij daarin onderwezen worden, deze verwerpen, zijn tot al deze afgoderijen zeer licht geneigd, zoals ten duidelijkste bij de Joden blijkt. In de innerlijke godsdienst alleen is de band, die de mens van de afgoderij afhoudt, en wanneer die band breekt, is er niets meer dat hem daarvan terughoudt. Maar de afgoderijen zijn niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. In de uiterlijke afgoderijen storten zich diegenen, die een uiterlijke godsdienst zonder de innerlijke hebben; in de innerlijke afgoderijen storten zich diegenen, die een uiterlijke godsdienst hebben, waarvan de innerlijke dingen verdorven zijn; zulke afgoderijen worden op dezelfde wijze door deze natiën aangeduid. De innerlijke afgoderijen zijn evenzovele valsheden en begeerten, welke zij liefhebben, aanbidden, en welke dus de plaats innemen van de goden en afgoden, die de natiën waren. Maar het zou te ver voeren, om hier uiteen te zetten, wat de valsheden en begeerten waren, die werden aanbeden, en door deze natiën, namelijk de Jebusiet, de Emoriet, de Girgasiet, de Chiviet, de Arkiet, de Siniet, de Arvadiet, de Zemariet en de Chamathiet worden aangeduid; hierover zal, door de Goddelijke barmhartigheid van de Heer, ter plaatse waar die namen voorkomen, gehandeld worden.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl