Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #35

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 10837  
  

35. De mens heeft twee vermogens, de wil het verstand; wanneer het verstand door de wil bestuurd wordt, vormen zij tezamen één gemoed, dus één leven uit, want wat de mens wil en doet, dat denkt hij ook en daarnaar streeft hij. Maar wanneer het verstand van de wil afwijkt, zoals bij hen die beweren geloof te hebben, terwijl zij toch anders leven, wordt dat ene gemoed in tweeën verdeeld: het ene deel wil zich in de hemel verheffen, het andere deel streeft naar de hel; en daar de wil alles bewerkt, zou de mens zich in zijn geheel in de hel storten, als de Heer Zich niet over hem ontfermde.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl