Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #25

Hemelse Verborgenheden - Genesis, Exodus      

Study this Passage

Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   Volgende →

25. ‘De aarde uitspanne en de hemel uitbreiden’, is een plechtige spreekwijze bij de profeten als er van de wedergeboorte van de mens sprake is, zoals bij Jesaja:

‘Dit zegt Jehovah, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd: Ik ben Jehovah die alles gemaakt heeft, de enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelf de aarde heeft uitgehamerd’, (Jesaja 44:24). En ook verder, waar openlijk over de Komst van de Heer wordt gesproken:

‘Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen’, dat wil zeggen: Hij verbreekt de bedrieglijke redenering niet en blust de begeerte niet uit, maar buigt ze naar het ware en het goede. En daarom volgt er op:

‘God Jehovah schept de hemelen en breidt deze uit, Hij spant de aarde uit er wat daaruit voortkomt, Hij geeft adem aan het volk dat daarop is en de geest aan degenen, die daarop wandelen’, (Jesaja 42:3, 4, 5). Behalve hier, op nog vele andere plaatsen meer.

(Referenties: Genesis 1:6-8)

Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   Volgende →


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl


Vertalen: