Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #19

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 10837  
  

19. Met de Geest Gods wordt de barmhartigheid van de Heer bedoeld, waarvan gezegd wordt dat zij zweeft, zoals de hen over haar eieren broedt, hier boven die dingen, die de Heer bij de mens bewaart, en die hier en daar in het Woord overblijfselen worden genoemd. Het zijn de erkentenissen van het ware en het goede, welke nooit in het licht of aan de dag komen voordat de uiterlijke dingen zijn uitgeroeid. Deze erkentenissen worden hier de aangezichten der wateren genoemd.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl