Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #7298

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 10837  
  

7298. En zij wierpen eenieder zijn stok en zij werden tot waterslangen; dat dit de macht uit de orde betekent, namelijk dat zij stompzinnig werden ten aanzien van het waarnemen van het ware, staat vast uit de betekenis van de stok, te weten het machtsvertoon, nr. 7292; en uit de betekenis van de waterslangen, namelijk de valsheden vanuit begoochelingen, nr. 7293; hier de stompzinnigheid ten aanzien van het opmerken van het ware, want naarmate de begoochelingen maken dat de waarheden niet worden opgemerkt wordt eveneens stompzinnigheid veroorzaakt; zo’n stompzinnigheid wordt ook veroorzaakt door de magiërs in het andere leven en wel door misbruik en verdraaiing van de orde; zij weten immers de invloeiing vanuit de hemel weg te nemen en wanneer die is weggenomen, ontstaat er stompzinnigheid ten aanzien van het opmerken van het ware; en eveneens weten zij begoochelingen binnen te brengen en die in een licht te vertonen zoals in het licht van het ware en dan tegelijk die waarheden zelf te verduisteren; zij weten ook een overredende in te werpen en zo het opmerken van het ware af te stompen; en nog door vele andere manieren; wanneer de stompzinnigheid daar is, verschijnen de valsheden als waarheden en deze valsheden worden met toverijen en bezweringen aangeduid.

Hieruit blijkt hoe magiërs iets eenders naar de schijn kunnen vertonen.

Bovendien moet men weten, dat het volgens de wetten van de orde is, dat niemand in één ogenblik ten aanzien van ware overreed moet worden, dat wil zeggen, dat het ware in één ogenblik zo bevestigd zal worden dat niet enige twijfel over blijft; de oorzaak hiervan is dat het ware dat op die wijze wordt ingeprent, een overredend ware wordt en zonder enige uitbreiding is en eveneens zonder enige meegaandheid; een dergelijk ware wordt in het andere leven uitgebeeld zoals hard en zoals iets zodanigs dat het goede niet in zich toelaat, zodat het toegevoegd kan worden.

Vandaar komt het, dat zodra zich door een duidelijke ondervinding in het andere leven enig ware zich voor goede geesten vertoont, zich terstond daarop een of ander tegengestelde zich vertoont dat twijfel verwekt; zo wordt het aan hen te denken gegeven en te overwegen of het wel zo is en dan redenen te verzamelen en dan dat ware redelijk in hun gemoed binnen te brengen; zo ontstaat een uitbreiding van het geestelijk gezicht ten aanzien van dat ware, ook tot aan de tegengestelde dingen toe; vandaar doorziet en doorvat men met het verstand de gehele hoedanigheid van het ware en vandaar kan men uit de hemel de invloeiing toelaten volgens de staten der dingen, want het ware neemt verschillende vormen aan volgens de omstandigheden.

Dit is eveneens de oorzaak, dat het de magiërs was geoorloofd iets eenders te doen als wat Aharon had gedaan; want zo werd bij de zonen Israëls het wonder in twijfel gebracht of het wel Goddelijk was en daardoor aan hen de gelegenheid gegeven om na te denken en te overwegen of het wel Goddelijk was geweest en tenslotte om zich daarin te bevestigen dat dit inderdaad zo geweest was.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl