Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #10472

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 10837  
  

10472. Gij kent het volk, dat het in het boze is; dat dit betekent dat die natie in het uiterlijke is, gescheiden van het heilig innerlijke, staat vast uit de betekenis van het boze en van de zonde, namelijk de ontbinding, de scheiding en de afkering van het Goddelijke, waarover de nrs. 4997, 5746, 5841, 9346.

Er wordt gezegd gescheiden van het heilig innerlijke, aangezien het uiterlijke dat gescheiden is van het innerlijke, ook gescheiden is van het heilige, want het heilige van de mens is in het innerlijke van hem.

Heilig wordt datgene genoemd, wat bij de mens invloeit vanuit de hemel, dat wil zeggen, door de hemel uit de Heer; de hemel vloeit in het innerlijke van de mens in en door dit in zijn uiterlijke, aangezien het innerlijke van de mens is geformeerd tot het beeld van de hemel, dus tot de opneming van de geestelijke dingen die daar zijn en het uiterlijke tot het beeld van de wereld, dus tot de opneming van de natuurlijke dingen die daar zijn, nrs. 9279, 10156.

Daaruit blijkt hoedanig de mens is, bij wie het uiterlijke gescheiden is van het innerlijke, namelijk dat hij in de wereldlijke, de aardse en de lichamelijke dingen alleen is, degenen die alleen in deze dingen zijn, vatten ook niet wat het innerlijke is, dus ook niet wat het is in de hemelse en de Goddelijke dingen te zijn, zij menen dat zij, wanneer zij in die dingen zijn die van de uiterlijke eredienst van de Kerk zijn, ook in de Goddelijke dingen zijn; toch is dat niet zo, want zij zijn dan òf in het lichamelijk verkwikkelijke vanwege de gewoonte vanaf hun kindertijd, òf zij zijn er ter wille van de wereld om te verschijnen, òf vanwege de ambtsplicht ter wille van het gewin of de eer; dus zijn zij eveneens in de wereldlijke, de aardse en de lichamelijke dingen en niet in de hemelse en de Goddelijke.

Anders is het gesteld bij hen die in de uiterlijke dingen zijn vanuit het innerlijke.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl