Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie #9

Door Emanuel Swedenborg
  
/ 60  
  

9. Het einde der Kerk, of de voleinding der eeuw, is daar, wanneer er niet enig echt ware en vandaar niet enig echt goede is, of wanneer er niet enig goede, en vandaar niet enig ware over is; maar in plaats daarvan het valse en daaruit het boze, of het boze en daaruit het valse, regeert; en dan is "de volheid des tijds" in de Kerk daar, en haar leden zijn als nachtwandelaars, die, omdat zij niet wat ook zien van hetgeen in het licht der zon verschijnt, in twijfel verkeren aangaande alle dingen die der Kerk zijn, en in het gemeen aangaande God, aangaande de Hemel en de Hel, en aangaande het Leven na de dood; en zij, die zich in de ontkenning ervan bevestigen, en zij die besluiteloos tussen twijfel en beaming blijven zweven, worden lichtschuw; en als zij priesters [flamines] zijn, verwerven zij zich daaromtrent een dwaallicht, zodanig als nachtuilen, katten en muizen hebben waarbij het daglicht voor duisternis heeft plaats gemaakt; dit licht wordt bij hen, zoals bij deze gedierten [feras], door de activiteiten der begerigheden opgewekt.

  
/ 60  
  

Nederlandse vertaling door Anton Zelling. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2001, op www.swedenborg.nl