Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie #10

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 60  
  

10. (IV). DAT NA HAAR VOLEINDING OF EINDE, DE HEER JEHOVIH VERSCHIJNT, EN EEN OORDEEL VELT OVER DE MENSEN DER VORIGE KERK, EN DE GOEDEN AFSCHEIDT VAN DE BOZEN, EN DE GOEDEN TOT ZICH VERHEFT IN DE HEMEL, EN DE BOZEN VERWIJDERT VAN ZICH NAAR DE HEL.

Dat omstreeks het einde van elke Kerk de Heer Jehovih verschijnt, om een oordeel te vellen over hen die van haar oprichting tot aan haar voleinding hebben geleefd, zal in hetgeen volgt worden bevestigd, waar over elke Kerk afzonderlijk zal worden gehandeld. Elk mens wordt weliswaar na de dood geoordeeld; maar aan het einde der Kerk worden allen verzameld, en wordt over hen in het gemeen een oordeel geveld; en wel om deze oorzaak, dat zij in de hemelse orde mogen worden verbonden, hetgeen geschiedt door de ordening van de gelovigen in een nieuwe Hemel, en van de ongelovigen daaronder in een nieuwe hel; over welke ordening in het volgende Artikel zal worden gehandeld.

  
/ 60  
  

Nederlandse vertaling door Anton Zelling. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2001, op www.swedenborg.nl