Apocalyps Onthuld #874

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 962  
  

874. En indien iemand niet gevonden werd in het Boek des Levens geschreven, zo werd hij geworpen in de poel des vuurs, betekent dat zij die niet hadden geleefd volgens de geboden van de Heer in het Woord en niet hadden geloofd in de Heer, werden veroordeeld.

Dat met het Boek des Levens het Woord wordt aangeduid en met gericht worden vanuit dat Boek, wordt aangeduid volgens de ware dingen van het Woord gericht worden, zie de nrs. 256, 259, 303, 309, 317, 324, 330; en geen ander wordt in het Boek des Levens geschreven dan hij die heeft geleefd volgens de geboden van de Heer in het Woord en heeft geloofd in de Heer; daarom wordt dit verstaan: dat hij die niet leeft volgens de geboden van de Heer in het Woord, wordt veroordeeld, leert de Heer bij Johannes:

‘Indien iemand Mijn woorden gehoord en toch niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; hij heeft wat hem oordeelt, het woord dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten uitersten dage’, (Johannes 12:47, 48).

En dat wie niet in de Heer gelooft, wordt veroordeeld, ook bij Johannes:

‘Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; wie echter de Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem’, (Johannes 3:36).

  
/ 962  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl