Apocalyps Onthuld #828

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 962  
  

828. Opdat Hij daarmee de natiën zou slaan en Hij zal ze weiden met een ijzeren roede, betekent dat Hij allen die in het dode geloof zijn, door de ware dingen van de zin van de letter van het Woord en door redelijke dingen zal overtuigen.

Dat deze dingen worden aangeduid, staat vast uit eendere zaken eerder in nr. 544; dat met de ijzeren roede, waarmee de natiën zullen worden geslagen, de waarheden worden aangeduid vanuit de letterlijke zin van het Woord, door de redelijke dingen vanuit de natuurlijke mens bevestigd, zie daar en eveneens in de nrs. 148, 485.

Dat het geloof-alleen zonder de werken dood is, blijkt duidelijk bij, (Jakobus 2:17, 20); en ook hier:

‘Zijt daders van het Woord, niet alleen hoorders, hoe bedriegt gij uzelf’, (Brief 1:22) e.v.; evenzo zegt Paulus:

‘Niet de hoorders van de wet zullen rechtvaardig gemaakt worden van God, maar de daders van de wet zullen rechtvaardig gemaakt worden’, (Romeinen 2:13).

  
/ 962  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl