Apocalyps Onthuld #640

Study this Passage

        
/ 962  
  

640. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeiden, betekent dat het Goddelijk Ware van het Woord leert dat zij die de ziel verdrukken en het vlees kruisigen deswege, de vrede zullen hebben in de Heer.

Ja, zegt de Geest, betekent dat het Goddelijk Ware leert, nr. 87, 104; opdat zij rusten mogen, betekent dat zij de vrede zullen hebben in de Heer; onder de vrede wordt verstaan de rust van de ziel ten gevolge daarvan dat zij niet worden bestookt door de boze en de valse dingen, dus door de hel, zoals eerder; onder de arbeiden worden de arbeiden van de ziel verstaan, te weten het vlees verdrukken en kruisigen en verzocht worden; vandaar wordt met ‘zij mogen rusten van hun arbeiden’ aangeduid dat zij die in de wereld de ziel verdrukken en het vlees kruisigen ter wille van de Heer en van het eeuwige leven, de vrede zullen hebben in de Heer; de Heer immers zegt:

‘Opdat gij in Mij vrede hebt; in de wereld zult gij verdrukking hebben’, (Johannes 16:33).

‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld geeft, geef Ik u’, (Johannes 14:27).

Een zodanige verdrukking wordt onder de arbeid verstaan in deze plaatsen:

‘Door de arbeid van Zijn ziel zal Hij zien en verzadigd worden en Hij zal velen rechtvaardig maken’, (Jesaja 53:11).

‘Jehovah zag onze verdrukking en onze arbeid en onze onderdrukking’, (Deuteronomium 26:7).

‘Zij zullen niet tevergeefs arbeiden en niet verwekken tot schrik’, (Jesaja 65:23).

‘Ik ken uw arbeid en uw lijdzaamheid, maar gij hebt verdragen, gij hebt lijdzaamheid en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid’, (Openbaring 2:2, 3).

(Referenties: Apocalyps 2:2-3, 14:13)

  
/ 962  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl


Vertalen: