Aardbollen in het Heelal #113

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 178  
  

113. Hoofdstuk 8. Redenen waarom de Heer op onze aarde, en niet op een andere geboren wilde worden.

Dat het de Heer behaagde op onze aarde te worden geboren en het menselijke aan te nemen en niet op een andere aarde, daarvoor bestaan vele redenen , die mij vanuit de hemel zijn meegedeeld. De voornaamste reden daarvoor was ter wille van het Woord, opdat dit op onze aarde geschreven zou kunnen worden; en na geschreven te zijn, daardoor over de gehele aarde algemeen bekend gemaakt zou kunnen worden, en eenmaal algemeen bekend gemaakt, voor alle nageslachten worden bewaard en dat het zo duidelijk werd, dat God, Mens is geworden, ook voor allen in het andere leven.

  
/ 178  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.