เอเสเคียล 27:15

Bestudeer de innerlijke betekenis

Thai: from KJV         

← เอเสเคียล 27:14    volledig hoofdstuk    เอเสเคียล 27:16 →

15 ชาวเดดานทำการค้าขายกับเจ้า เกาะต่างๆเป็นอันมากเป็นตลาดประจำของเจ้า เขานำงาช้างและไม้มะเกลือมาเป็นค่าของสินค้า

   Bestudeer de innerlijke betekenis
From Swedenborg's Works

Belangrijkste verklaring(en) van Swedenborgs werken:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 150


Andere referenties door Swedenborg in verband met dit vers:

Arcana Coelestia 1172, 2967, 4453, 10227

Apocalypse Revealed 606, 774

Heaven and Hell 365


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 50, 840, 1146

Hop to Similar Bible Verses

แหล่งกำเนิด 10:7, 25:3

1 กษัตริย์ 10:22

2 พงศาวดาร 9:21

เอเสเคียล 25:13, 38:13

Word/Phrase Explanations

เดดาน
Dedan (Gen. 10) signifies the knowledges of celestial things of an inferior order, such as consist in ritual observances. Dedan, in Jer. 49:8 signifies rituals...

ค้า
'Merchants' signify people who have knowledges of good and truth. Merchants,' as in Nahum 3:16, signify people who falsify the Word, and communicate, and sell.

เกาะ
An island,' in an abstract sense, signifies the truth of faith.

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

เขา
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

งาช้าง
'Ivory' signifies natural truth.

ไม้มะเกลือ
Ebony, as in 1 Kings 10:18, signifies divine truths in ultimates.

สินค้า
'Merchandise' signifies the knowledges of good.


Vertalen: