Psaltaren 19:3

Studie

     

3 den ena dagen talar därom till den andra, och den ena natten kungör det för den andra;