Psaltaren 19:2

Studie

     

2 Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk;