Psaltaren 19:13

Studie

       

13 Vem märker själv huru ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister.