Psaltaren 19:1

Studie

     

1 För sångmästaren; en psalm av David.