Psalmi 65:7

Studie

              |

7 Koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima!