Psalmi 51:13

Studie

     

13 Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i grešnici k Tebi će se obratiti.