1 Mosebok 16:7

Study

                

7 Men Herrens engel fant henne ved vannkilden i ørkenen, ved kilden på veien til Sur.