Hosia 4:10

Studie

             |

10 Nie taraw aw ei ta, lôhrâtlôpa ta y tlôh aw veih ei; sihry hmah aw ei ta, poh aw veih ei, ABEIPA apapeisana ama hnei leipa vâta; sihrypa ta ama y.