Leviticus 3:11

Studie

             |

11 Kunigas tai sudegins ant aukuro kaip auką Viešpačiui.