Levitska 24:6

Studie

              |

6 Onda ih poredaj u dva reda - po šest u redu - na čistome stolu što je pred Jahvom.