From Swedenborg's Works

 

Tajemství nebe #177

Tajemství nebe (Heger překlad)      

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

177. Dozvěděl jsem se též, že pokud má člověk v okamžiku smrti zbožné a nábožensky zaměřené myšlenky, andělé ho v těchto myšlenkách udržují. Bylo mi také řečeno, že umírající obvykle myslí na věčný život a jen zřídka na spásu nebo štěstí. Proto je andělé v myšlenkách na věčný život udržují.

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

   Parallel Passages:

Nebe a peklo 449

Spiritual Experiences 1102


   Swedenborg Research Tools


Přeložil: rev. Mgr. Pavel Heger Jazyková úprava: Mgr. Květoslava Hegrová; Návrh a zpracování obálky: dr. Jan Buchta, Vydáno vlastním nákladem r. 2017 ISBN 978-80-270-1572-6

From Swedenborg's Works

 

Nebe a peklo #449

Nebe a peklo (Máchová překlad)      

Study this Passage

Go to section / 603  

← Previous   Next →

449. Byl jsem uveden do stavu necitlivosti tělesných smyslů, tedy téměř do stavu umírání. Můj vnitřní život i s myšlením však zůstal nedotčen, abych mohl pozorovat a zapamatovat si, co se se mnou děje a co se děje s těmi, kteří jsou probouzeni z mrtvých. Zpozoroval jsem, že mé tělesné dýchání bylo téměř úplně potlačeno a zůstalo mi jen vnitřní dýchání, tedy dýchání mého ducha, spojené se slabým a tichým dýcháním těla.

Nejprve bylo ustaveno spojení mezi tlukotem mého srdce a nebeským královstvím, neboť toto království je souvztažné se srdcem člověka. Spatřil jsem také anděly tohoto království, některé v dálce a dva sedící u mé hlavy. Proto mi byly odňaty veškeré mé vlastní pohnutky, zůstalo mi však myšlení a vnímání. V tomto stavu jsem zůstal několik hodin.

Duchové kolem mě se pak vzdálili, neboť se domnívali, že jsem zemřel. Ucítil jsem také sladkou vůni, jež jako by pocházela z balzamovaného těla. Přiblíží-li se totiž nebeští andělé, pak vše, co souvisí s mrtvým tělem, sladce voní, a když tuto vůni cítí duchové, nemohou se přiblížit. Tímto způsobem se také zabraňuje zlým duchům přiblížit se k duchu člověka, když je uváděn do věčného života.

Andělé, kteří seděli u mé hlavy, byli tiší; pouze sdíleli své myšlenky s mými. Pokud duch člověka jejich myšlenky přijímá, andělé vědí, že je ve stavu, kdy může být vyveden z těla. Své myšlenky se mnou sdíleli pohledem do mého obličeje - tak se totiž v nebesích sdílejí myšlenky.

Protože mi bylo ponecháno myšlení a vnímání, abych se dozvěděl a zapamatoval si, jak dochází k probouzení ze smrti, postřehl jsem, že tito andělé nejprve zkoumají mé myšlení, zda je podobné myšlení umírajících, kteří obyčejně myslí na věčný život, a že chtějí mou mysl v těchto myšlenkách udržet. Později mi bylo řečeno, že duch člověka je při umírání těla tak dlouho udržován ve svých posledních myšlenkách, až se vrátí k myšlení pocházejícímu z jeho obecné neboli vládnoucí pohnutky ve světě.

Zejména jsem pozoroval a také cítil, jak jsou hlubší prvky mé mysli (tedy mého ducha) určitým způsobem přitahovány a jakoby vytahování z těla. Bylo mi řečeno, že to činí Pán a že tím dochází ke vzkříšení.

Go to section / 603  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 552

Božská Láska a Moudrost 391

Božská Prozřetelnost 307

Nebe a peklo 452, 548

The Last Judgement 32, 69

Pravé křesťanství 475

Nebeské město 229


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Apocalypse Explained 121


   Parallel Passages:

Tajemství nebe 168, 169, 170, 172, 173, 175, 177, 180

Spiritual Experiences 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1099, 1100, 1102


   Swedenborg Research Tools

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 What Dying Is Like
Emanuel Swedenborg underwent the process of dying and re-awakening in the afterlife. Near death experiences affirm his account.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Many thanks to Lenka Máchová for her permission to use this translation on this site.


Translate: