From Swedenborg's Works

Pravé křesťanství #0

Pravé křesťanství (Máchová překlad)

Go to section / 853  

Next →

Daniel 7:13,14

Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka. A byla mu dána vláda, sláva a království. Všichni lidé všech národů a jazyků jej budou uctívat. Jeho vláda je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.

Zjevení 21:1,2,5,9,10

Já, Jan spatřil jsem nové nebe a novou zemi. A viděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A anděl se mnou promluvil slovy: „Pojď, ukážu ti nevěstu, ženu Beránkovu. “ V duchu mne odnesl na velikou a vysokou horu a ukázal mi město veliké, svatý Jeruzalém, sestupující z nebe od Boha.

Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové. “ A řekl mi: „Piš, neboť tato slova jsou věrná a pravá. “

Víra nového nebe a nové církve

(References: Revelation 21:1-2)

Go to section / 853  

Next →


Many thanks to Lenka Máchová for her permission to use her translation on this site.

The Bible

Daniel 7:14

Czech BKR

Study the Inner Meaning

← Daniel 7:13    Full Chapter    Daniel 7:15 →

14 I dáno jest jemu panství a sláva i království, aby všickni lidé, národové a jazykové sloužili jemu; jehož panství jest panství věčné, kteréž nepomíjí, a království jeho, kteréž se neruší.

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178


Other references to this verse:

Tajemství nebe 49, 1326, 1607, 4691, 6752, 10248

Apocalypse Revealed 291, 478, 483, 523, 574, 664, 717, ...

Conjugial Love 81

O Pánu 6, 10, 42

O Písmu svatém 86

Pravé křesťanství 1, 113, 251, 262, 288, 416, 625, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 175, 331, 455, 468, 685, 1029

On the Athanasian Creed 41

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

Marriage 0, 1, 113

Scriptural Confirmations 4, 37

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Žalmy 2:6, 103:19, 145:13

Izajáš 9:6

Daniel 2:44

Matouš 16:28, 28:18

Lukáš 1:33, 21:27

Jan 3:35, 12:34

1. list Korintským 15:27

Zjevení Janovo 5:7, 11:15

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17


Translate: