Commentary

 

നമ്മൾ കർത്താവിനെ ചിത്രീകരിക്കണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ, എങ്ങനെ?

By Rev. Dan Goodenough (machine translated into മലയാളം)

{{en|Walking on Water}}

ഒരു ദൃശ്യ ദൈവം

എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ഒരു മാനസിക ചിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്? ക്രിസ്‌ത്യാനികൾക്കു മുമ്പുള്ള ആളുകൾ യഹോവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാതിരിക്കുന്നത്‌ പ്രധാനമായിരുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്‌? പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ജനനത്തോടെ, അത് മാറുന്നതായി തോന്നി - അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനസിക ചിത്രം ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് ദൈവത്തെ മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ വ്യത്യസ്തവും പലപ്പോഴും ലളിതവുമായ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അക്കാലത്ത് പലരും വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് വളരെ ചായ്‌വുള്ളവരായിരുന്നു. അവർ പ്രതിമകൾ, സ്വർണ്ണ കാളക്കുട്ടികൾ, ഡാഗോൺ, മറ്റ് നിരവധി ദേവതകൾ എന്നിവയെ ആരാധിച്ചു. റാഹേൽ ലാബാന്റെ ഭവനം വിട്ടപ്പോൾ “ഗൃഹദേവന്മാരെ” കൂടെ കൂട്ടി. (ഉല്പത്തി31:30-35)

പത്ത് കൽപ്പനകൾ "ഏതെങ്കിലും കൊത്തുപണികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാദൃശ്യം" വിലക്കുന്നു: "അവരെ കുമ്പിടരുത്, സേവിക്കരുത്..." (പുറപ്പാടു്20:4-5)

മോശെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞു, "നിനക്ക് എന്റെ മുഖം കാണാൻ കഴിയില്ല; മനുഷ്യർ എന്നെ കണ്ടു ജീവിക്കുകയില്ല." (പുറപ്പാടു്33:20). എന്നാൽ യഹോവ മോശെയെ ഒരു പാറയുടെ പിളർപ്പിൽ നിർത്തി, അവന്റെ കൈപ്പത്തികൊണ്ട് അവനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു, അവന്റെ തേജസ്സോടെ മോശെ കടന്നുപോയി; മോശ അവന്റെ പുറം കണ്ടതാണ്, പക്ഷേ അവന്റെ മുഖമല്ല. (പുറപ്പാടു്33:21-23)

വിവിധ സമയങ്ങളിൽ മോശെ ഒരു മനുഷ്യനുമായി എന്നപോലെ ദൈവവുമായി വാദിച്ചു, പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോവ പലപ്പോഴും മനുഷ്യ വാക്കുകളിൽ, ഒരു മാലാഖയിലൂടെ സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ ആളുകൾ ദൈവത്തെ കണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം രൂപത്തിലല്ല. ഏതാനും വ്യക്തികൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ച യഹോവയുടെ ദൂതനെ കണ്ടു. അവർ ദൈവത്തെ മനുഷ്യനായി കരുതി, ഒരു വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ശക്തിയായിട്ടല്ല. ഇൻ 1 രാജാക്കന്മാർ 22:13-23 യഹോവ "അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സർവ്വസൈന്യവും അവന്റെ വലത്തും ഇടതുവശത്തും നിലകൊള്ളുന്നതും" താൻ കണ്ടതായി പ്രവാചകനായ മീഖായാവ് പറയുന്നു. "ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിൽ [വെട്ടപ്പെടാൻ] ആഹാബിനെ എങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കാമെന്ന് യഹോവ ഈ സമ്മേളനത്തോട് ചോദിച്ചു. ചില ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ആഹാബിന് നുണ സന്ദേശം അറിയിക്കാൻ ഒരു ആത്മാവിനെ അനുവദിച്ചു. വ്യക്തമായും മിക്കായയും മറ്റുള്ളവരും YHWH-നെ ഒരുതരം മനുഷ്യദൈവമായി കണക്കാക്കി.

എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഇസ്രായേല്യർ ഏകദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൃശ്യരൂപത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. YHWH വിദൂരവും അദൃശ്യവും മാറ്റാവുന്നതും ഒരു പരിധിവരെ ഏകപക്ഷീയവുമാണെന്ന് തോന്നി. YHWH സ്രഷ്ടാവും നിയമദാതാവും ആയിരുന്നു, അനുസരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു, അവന്റെ അനുയായികൾക്ക് നല്ല പ്രതിഫലവും അഹങ്കാരികൾക്കും അനുസരണക്കേടുകൾക്കും ശിക്ഷയും നൽകി. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജ് അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അത് ഏതുതരം ചിത്രമോ ചിത്രമോ ആകുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആയിരിക്കുമോ? ശുദ്ധമായ കമ്പിളി പോലുള്ള മുടിയുള്ള, വെളുത്ത വസ്ത്രത്തിൽ അഗ്നിജ്വാലയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന "പ്രാചീനകാല" ത്തിന്റെ ഹ്രസ്വ വിവരണം പോലെയാകാം. (ദാനീയേൽ7:9) ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മുമ്പുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സ്വീകാര്യമായ ചിത്രം സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.

അവൻ ദൈവപുത്രനായി ജനിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായും മാറി, ക്രമേണ അവന്റെ മനുഷ്യ മനസ്സും (ശരീരവും) ദൈവികമാക്കി. അവൻ ദൈവിക സ്നേഹം (അവന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന്) തന്റെ എല്ലാ മാനുഷിക ഗുണങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നു - ശത്രുക്കളെപ്പോലും സ്നേഹിക്കുന്നു. അവൻ തന്റെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ദിവ്യ പുനർജന്മത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി, നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിദത്ത സ്ഥല-സമയ തലത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ "മഹത്വപ്പെടുത്തി". അവൻ ഭൂമിയിലെ തന്റെ മാംസത്തിൽ YHWH ആയിത്തീർന്നു, എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, നിരവധി പഠിപ്പിക്കലുകൾ, രോഗശാന്തികൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരോട് ആധികാരിക സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നതിന്റെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ, അതേ സമയം തിന്മയോട് പെരുമാറുകയും ചെയ്തു. ഭൂമിയിലെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തെത്തന്നെ കാണുന്നത്, നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനും ആരാധിക്കാനും കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രവും പ്രതിച്ഛായയും നൽകുന്നു. വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് തിരികെ നയിച്ചേക്കാവുന്ന ഫോട്ടോകളോ പോർട്രെയ്‌റ്റുകളോ ഇല്ല. എന്നാൽ കലാകാരന്മാരിൽ നിന്ന് നിരവധി ചിത്രങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കാണിക്കുന്നു - സ്വാഭാവിക രൂപത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ജീവനുള്ള ചിത്രം, മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ദൈവിക സ്നേഹമായി യേശുവിനെ കാണിക്കുന്നു.

യേശുവിനെ ദൈവത്തിന്റെ മുഖമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യേശു ഫിലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞു, "ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിഞ്ഞില്ല ഫിലിപ്പോ? എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടു, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് 'പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തരൂ' എന്നു പറയുന്നത്? ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക? (യോഹന്നാൻ14:9-10; ജോണിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും; കാണുക സ്വർഗ്ഗീയ രഹസ്യങ്ങൾ10579.)

എബ്രായ പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ യേശുവിനെ "[ദൈവത്തിന്റെ] മഹത്വത്തിന്റെ തെളിച്ചവും അവന്റെ സത്തയുടെ പ്രകടമായ പ്രതിച്ഛായയും അവന്റെ ശക്തിയുടെ വചനത്താൽ എല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതും" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. (എബ്രായർ1:3)

പൗലോസ് കർത്താവിനെ "അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. (കൊലൊസ്സ്യർ1:15) "എന്തെന്നാൽ, ദൈവത്തിൻറെ എല്ലാ പൂർണ്ണതയും അവനിൽ വസിക്കുന്നു." (കൊലൊസ്സ്യർ2:9)

"എന്തെന്നാൽ, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കാൻ കൽപിച്ച ദൈവമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്ത് ദൈവമഹത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വെളിച്ചം നൽകാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചത്." (2 കൊരിന്ത്യർ 4:6)

"ദൈവഭക്തിയുടെ രഹസ്യം വലുതാണ്: ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു...." (1 തിമൊഥെയൊസ് 3:16)

ഇവയും മറ്റ് പ്രസ്താവനകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണിച്ചുതരുന്നു എന്നാണ്; യേശുക്രിസ്തുവിൽ നാം ദൈവത്തെ കാണുന്നു എന്ന്.

മുമ്പൊരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഭൂമിയിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനിൽ YHWH ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയും, ആധികാരിക സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി ചിത്രീകരിക്കാനും കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചില അപകടങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു - ഉദാ., ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ചില ചിത്രങ്ങളും മതപരമായ ആചാരങ്ങളും ഘോഷയാത്രകളും. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ തന്നെ (പഴയ നിയമങ്ങളിലും പുതിയ നിയമങ്ങളിലും സ്വർഗ്ഗീയ ഉപദേശങ്ങളിലും) ചിത്രങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അമിതമായ ബാഹ്യാരാധനയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു പ്രതിച്ഛായയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്‌നേഹമുള്ള മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ, കലാകാരന്മാർ കർത്താവിന്റെ നിരവധി ദൃശ്യ ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മുമ്പുള്ളവരുടെ കാര്യമോ - അവർ ആത്മീയ അനാഥരായി അവശേഷിച്ചിരുന്നോ? അവരുടെ പള്ളികൾ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള പള്ളികളായിരുന്നു, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ വഴിയും പുനർജന്മവും യേശുക്രിസ്തു തുറന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്നതിനുശേഷം സാധ്യമായ ആത്മീയ വെളിച്ചം അവർ ഒരിക്കലും ആസ്വദിച്ചില്ല; ഓരോ അയൽക്കാരനോടും ഉള്ള നല്ല മനസ്സിന്റെ സുവിശേഷങ്ങളിലെ ജീവനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പലരും തീർച്ചയായും സ്വർഗത്തിൽ വന്ന് ആത്മീയവും സ്വർഗീയവുമായ രാജ്യങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു. ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ സഭാജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിരപരാധികളും നല്ലവരും, ദൈവത്തോട് അടുപ്പമുള്ളവരുമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാധ്യമായത്ര അടുത്തില്ല. യെശയ്യാവിൽ പ്രവചിച്ചതുപോലെ, അവന്റെ വരവ് മുതൽ, ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മുമ്പുള്ളവർക്ക് ദൈവവുമായി പൂർണ്ണവും വ്യക്തവുമായ സംയോജനമുണ്ട്: "ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെയും സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഏഴിരട്ടിയും ആയിരിക്കും. ഏഴു ദിവസത്തെ വെളിച്ചം, യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന്റെ ലംഘനം കെട്ടുന്ന നാളിൽ. (യെശയ്യാ30:26)

യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ മതം109 ക്രിസ്തുമതം എങ്ങനെയാണ് ആഴമേറിയതും അടിസ്ഥാനപരവുമായ ആത്മീയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മുമ്പുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ലഭ്യമായ മതങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാനുള്ള മുഴുവൻ അവസരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സ്വർഗത്തിലെ വെളിച്ചവും ജീവിതവും ഉപയോഗവും കൂടുതൽ പരിമിതമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വരവിന് ശേഷം വളരെയധികം വളർന്നിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ വരുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യജീവിതം വഷളായപ്പോൾ, തിന്മ പെരുകി, ഭൂമിയിലെ പ്രൊവിഡൻഷ്യൽ ആത്മീയ സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും സ്വതന്ത്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും (പുരാതന ചരിത്രത്തിൽ തെളിവ് പോലെ, ഉദാ: സീസറിന്റെ ജീവിതവും യുദ്ധങ്ങളും) നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പുരാതന പ്രാതിനിധ്യ വചനവും സഭകളും വേണ്ടത്ര സത്യമോ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാഹ്യമോ നൽകാത്തതിനാലാണ് ഈ ആത്മീയ അപചയം വ്യാപിച്ചത്. അങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ മേലുള്ള തന്റെ ശക്തിയും നിയന്ത്രണവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അവന്റെ സ്നേഹവും വെളിച്ചവും ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമാണ് കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്, ആദ്യം അവന്റെ (യേശുവിന്റെ) സ്വതസിദ്ധമായ മനസ്സിൽ - അതിനുശേഷം ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർക്കും, കൂടാതെ പ്രകാശം പരത്താനും. എല്ലാ ആകാശങ്ങളും.

അവസാനമായി, പുതിയ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയ്ക്ക് വളരെ ശക്തവും പ്രചോദനാത്മകവുമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇതാ:

"ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ, അദൃശ്യനായ ദൈവം ഉള്ള ഒരു പ്രത്യക്ഷ ദൈവത്തെ അത് ആരാധിക്കും.... അദൃശ്യനായ ഒരു ദൈവവുമായി ചേരുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ പിടി പോലെയാണ്, അതിന്റെ അവസാനം അതിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറമാണ്; അല്ലെങ്കിൽ ദർശനം പോലെയാണ്. എന്നാൽ ഒരു ദൃശ്യമായ ദൈവവുമായുള്ള സംയോജനം ഒരു മനുഷ്യനെ വായുവിലോ കടലിലോ കാണുന്നതിന് തുല്യമാണ്, കൈകൾ നീട്ടി എല്ലാവരെയും അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. (യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ മതം787)

The Bible

 

ഉല്പത്തി 31:30-35

Study

      

30 ആകട്ടെ, നിന്റെ പിതൃഭവനത്തിന്നായുള്ള അതിവാഞ്ഛയാല്‍ നീ പുറപ്പെട്ടുപോന്നു; എന്നാല്‍ എന്റെ ദേവന്മാരെ മോഷ്ടിച്ചതു എന്തിന്നു?

31 യാക്കോബ് ലാബാനോടുപക്ഷെ നിന്റെ പുത്രിമാരെ നീ എന്റെ പക്കല്‍നിന്നു അപഹരിക്കും എന്നു ഞാന്‍ ഭയപ്പെട്ടു.

32 എന്നാല്‍ നീ ആരുടെ പക്കല്‍ എങ്കിലും നിന്റെ ദേവന്മാരെ കണ്ടാല്‍ അവന്‍ ജീവനോടിരിക്കരുതു; എന്റെ പക്കല്‍ നിന്റെ വക വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നു നീ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര്‍ കാണ്‍കെ നോക്കി എടുക്ക എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. റാഹേല്‍ അവയെ മോഷ്ടിച്ചതു യാക്കോബ് അറിഞ്ഞില്ല.

33 അങ്ങനെ ലാബാന്‍ യാക്കോബിന്റെ കൂടാരത്തിലും ലേയയുടെ കൂടാരത്തിലും രണ്ടു ദാസിമാരുടെ കൂടാരത്തിലും ചെന്നു നോക്കി, ഒന്നും കണ്ടില്ല താനും; അവന്‍ ലേയയുടെ കൂടാരത്തില്‍ നിന്നു ഇറങ്ങി റാഹേലിന്റെ കൂടാരത്തില്‍ ചെന്നു.

34 എന്നാല്‍ റാഹേല്‍ വിഗ്രഹങ്ങളെ എടുത്തു ഒട്ടകക്കോപ്പിനകത്തു ഇട്ടു അതിന്മേല്‍ ഇരിക്കയായിരുന്നു. ലാബാന്‍ കൂടാരത്തില്‍ ഒക്കെയും തിരഞ്ഞു നോക്കി, കണ്ടില്ല താനും.

35 അവള്‍ അപ്പനോടുയജമാനന്‍ കോപിക്കരുതേ; നിന്റെ മുമ്പാകെ എഴുന്നേല്പാന്‍ എനിക്കു കഴിവില്ല; സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള മുറ എനിക്കു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവന്‍ ശോധന കഴിച്ചു; ഗൃഹവിഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടില്ല താനും.