The Bible

 

Obadja 1

Swedish (1917)         

Study the Inner Meaning

1 Detta är Obadjas syn. Så säger Herren, HE EN om Edom: Ett budskap hava vi hört från HE EN, och en budbärare är utsänd bland folken: »Upp, ja, låt oss stå upp och strida mot det!»

2 Se, jag skall göra dig ringa bland folken, djupt föraktad skall du bliva.

3 Ditt hjärtas övermod har bedragit dig, där du sitter ibland bergsklyftorna i den höga boning och säger i ditt hjärta: »Vem kan störta mig ned till jorden

4 Om du än byggde ditt näste så högt uppe som örnen, ja, om det än bleve förlagt mitt ibland stjärnorna, så skulle jag dock störta dig ned därifrån, säger HE EN.

5 När tjuvar komma över dig, och rövare om natten, ja då är det förbi med dig. Sannerligen, de skola stjäla så mycket dem lyster. När vinbärgare komma över dig, sannerligen, en ringa efterskörd skola de lämna kvar.

6 Huru genomsökt skall icke Esau bliva, huru skola ej hans dolda skatter letas fram!

7 Ut till gränsen skola de driva dig, alla dina bundsförvanter; dina vänner skola svika dig och skola taga väldet över dig. I stället för att giva dig bröd skola de lägga en snara på din väg, där du icke kan märka den.

8 Sannerligen, på den dagen, säger HE EN skall jag förgöra de vise i Edom och allt förstånd på Esaus berg.

9 Dina hjältar, o Teman, skola då bliva slagna av förfäran; och så skall var manEsaus berg bliva utrotad och dräpt.

10 Ja, för det våld du övade mot din broder Jakob skall du höljas med skam och bliva utrotad till evig tid.

11 På den dag då du lämnade honom i sticket, på den dagfrämlingar förde bort hans gods och utlänningar drogo in genom hans port och kastade lott om Jerusalem, då var ju ock du såsom en av dem.

12 Men se icke så med lust på din broders dag, på hans motgångs dag; gläd dig icke så över Juda barn på deras undergångs dag; spärra icke upp munnen så stort på nödens dag.

13 Drag icke in genom mitt folks port på deras ofärds dag; se ej så hans olycka med lust, också du, på hans ofärds dag; och räck icke ut din hand efter hans gods på hans ofärds dag.

14 Ställ dig icke vid vägskälet för att nedgöra hans flyktingar, och giv icke hans undsluppna till pris på nödens dag.

15 Ty HE ENS dag är nära för alla hednafolk. Såsom du har gjort, så skall man ock göra mot dig; dina gärningar skola komma tillbaka över ditt eget huvud.

16 Ja, såsom I haven druckit på mitt heliga berg, så skola ock alla hednafolk få dricka beständigt, de skola få dricka kalken i botten och bliva såsom hade de ej varit till.

17 Men på Sions berg skall finnas en räddad skara, och det skall vara en helig plats; och Jakobs hus skall åter få råda över sina besittningar.

18 Då skall Jakobs hus bliva en eld och Josefs hus en låga, och Esaus hus skall varda såsom strå, och de skola antända det och förtära det, och ingen skall slippa undan av Esaus hus; ty så har HE EN talat.

19 Och Sydlandets folk skall taga Esaus berg i besittning, och Låglandets folk skall taga filistéernas land; ja, också Efraims mark skall man taga i besittning, så ock Samariens mark. Och Benjamin skall taga Gilead.

20 Och de bortförda av denna Israels barns här, de som bo i Kanaan allt intill Sarefat, så ock de bortförda från Jerusalem, de som leva i Sefarad, dessa skola taga Sydlandets städer i besittning.

21 Och frälsare skola draga upp på Sions berg till att döma Esaus berg. Och så skall riket vara HE ENS.

   Study the Inner Meaning

Exploring the Meaning of Obadiah 1      

By Joe David

In Obadiah 1, the sole chapter in this book, there's a prophecy of destruction for Edom. The people of the land of Edom -- the Edomites -- were descendants of Esau, so they were cousins and neighbors of the Jewish people.

In Swedenborg's sketch of the internal sense of this part of the Word, (The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213), we find this:

- Edom represents people who are in self-intelligence and who pervert the sense of the letter of the word.
- In Obadiah 1:1-3, They must be combated, because they believe themselves to be more intelligent than others.
- In 1:4-5, They defend falsities by natural light, but they will perish, and with them, the falsities themselves.
- In 1:6, They have pride.
- In 1:7, They have no truths.
- In 1:8-9, They will perish on the day of judgment, because they have oppressed the church.
- In 1:10-14, They destroy the church still further, and this is their delight.
- In 1:15-16, Destruction will come upon them on the day of judgment.
- In 1:17, A new church will come into existence.
- In 1:18, in place of the former church, which is condemned.
- In 1:19-21, The new church will be in the understanding of truth, and those that are in it will be saved.

This story was written around 2600 years ago. There were people alive then who were impressed with their own intelligence. They didn't respect the Word's inner meaning, and twisted its literal meaning. In Obadiah 1:10, we see them even taking delight in destroying true ideas.

Today, maybe it's easier than ever to be impressed by our own intelligence, because we can do so much. We're putting vehicles on Mars, and making robots that can do back flips. But how should we regard the Word? We need to look at its deep meaning, to really understand spiritual truths -- so that we have the fundamental spiritual wisdom to hold and harness our intelligence -- and to be part of the Lord's church, where we're open to receiving his good and truth, and living by it.

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 210


Other references to this chapter:

Arcana Caelestia 1197, 1458, 2606, 2851, 3322, 3901, 4117, ...

Apocalypse Revealed 164, 338, 591, 649, 704

The Lord 4

Sacred Scripture 79

True Christian Religion 318


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 193, 405, 410, 448, 811, 919, 1005

An Invitation to the New Church 35

Scriptural Confirmations 9, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:Hop to Similar Bible Verses

1 Mosebok 25:23, 30, 36:8, 9

5 Mosebok 23:8

1 Konungaboken 17:9

Ester 9:25

Job 20:6, 31:29, 39:27

Psaltaren 22:29, 41:10, 137:7, 149:6

Ordspråksboken 5:22, 17:5, 29:23

Jesaja 11:14, 14:13, 15, 19:11, 12, 16, 21:11, 24:23, 34:5, 60:21, 65:9

Jeremia 4:30, 6:9, 12:14, 25:15, 21, 28, 31:23, 32:44, 49:7

Klagovisorna 4:21, 22

Hesekiel 25:12, 28:16, 30:3, 35:1, 36:12

Daniel 7:18

Hosea 11

Joel 1:15, 3:5

Amos 1:11, 9:2, 12

Mika 4:7, 11, 7:14

Nahum 3:13

Sefanja 2:10

Sakaria 12:6

Malaki 1:3

Matteus 7:2

Lukas 1:33

Uppenbarelseboken 11:15

Word/Phrase Explanations

syn
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

säger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

he
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

hört
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

oss
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

hjärta
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

boning
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

ned
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

jorden
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

näste
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

örnen
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

komma
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

natten
'Midnight,' as in Exodus 11:4, signifies total devastation from a state of mere falsities.

stjäla
In a natural sense, the commandment 'Thou shalt not steal,' in Exodus 20:15, means, according to the letter, not stealing, robbing, or committing piracy in...

bröd
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

väg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

esaus
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

berg
'Hills' signify the good of charity.

man
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

våld
'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 'Violence,' as in Jeremiah 15:21, signifies falsities which assault the good...

broder
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

skam
On a natural level, there are a variety of things that can cause shame. We might be ashamed of physical weakness or ugliness; we might...

Evig
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

främlingar
In Ezekiel 28:7, 'strangers' signify falsities which destroy truths, and 'the terrible of the nations,' evils which destroy good.

Port
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

jerusalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

Se
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

barn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Göra
'To reward' signifies meting out punishment.

tillbaka
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

huvud
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

heliga
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

dricka
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

helig
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

jakobs
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

eld
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

Josefs
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

strå
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

filistéernas
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

Efraims
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Samariens
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

Benjamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

Gilead
Mount Gilead, as in Genesis 31:21, 23, as a boundary, in a spiritual sense, signifies the first good, which is that of things pertaining to...

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

städer
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

From Swedenborg's Works

 

Doctrine of the Lord #4

Doctrine of the Lord (Rogers translation)      

Study this Passage

Go to section / 65  

← Previous   Next →

4. To confirm the reality of this, in this first section I intend only to cite places in the Word where we find references to “that day, ” “in that day, ” or “at that time, ” where “day” and “time” mean the Lord’s advent.

In Isaiah:

It shall come to pass in the latter days that the mountain of the house of Jehovah shall be established on the top of the mountains.... ...Jehovah alone shall be exalted in that day.... ...the day of Jehovah of Hosts shall come upon everything proud and lofty.... In that day a man will cast away his idols of silver and...gold.... (Isaiah 2:2, 11-12, 20)

In that day the Lord (Jehovih) will take away the finery.... (Isaiah 3:18)

In that day the offshoot of Jehovah shall be beautiful and glorious.... (Isaiah 4:2)

It will roar against him in that day..., and he will look down upon the land, which, behold, is darkness, distress; and the light will be darkened among the ruins. (Isaiah 5:30)

It shall come to pass in that day that Jehovah will whistle for the fly that is in the farthest part of the rivers of Egypt.... In that day the Lord will shave...in the crossings of the river.... ...in that day he shall vivify.... In that day every place...will become a thicket of briers and thorns. (Isaiah 7:18, 20-21, 23)

What will you do in the day of visitation..., which is coming? ...in that day...Israel...will rely on Jehovah, the Holy One of Israel, in truth. (Isaiah 10:3, 20)

It shall come to pass in that day that the root of Jesse, which shall stand as a banner to the people..., shall the Gentiles seek..., and His resting place shall be glorious. (Especially) in that day shall the Lord...seek back the remnant of His people.... (Isaiah 11:10-11)

You will say in that day, “I will confess You, Jehovah....” You will say in that day, “Confess Jehovah, call upon His name.” (Isaiah 12:1, 4)

...the day of Jehovah is at hand! It will come as destruction from Shaddai. Behold, the day of Jehovah is coming, cruel, and one of indignation and wrath and anger.... “...I will shake heaven, and the earth will move out of her place..., ” in the day of the anger of His wrath.... His time is near, and is coming, and (the) days will not be prolonged. (Isaiah 13:6, 9, 13, 22)

It shall come to pass in that day that the glory of Jacob will wane.... In that day a man will look to his Maker, and his eyes...to the Holy One of Israel. In that day his cities of refuge will be as the forsaken places of the forest.... (Isaiah 17:4, 7, 9)

The inhabitant of (the) island will say in that day, “(Behold,) our expectation!” (Isaiah 20:6)

In that day there will be five cities in the land of Egypt speaking the language of Canaan.... In that day there will be an altar to Jehovah in the midst...of Egypt.... In that day there will be a road from Egypt to Assyria, and...Israel will be...in the midst of the land.... (Isaiah 19:18-19, 23-24)

...a day of tumult and of a treading down and perplexity as regards the Lord Jehovih Of Hosts.... (Isaiah 22:5)

...in that day Jehovah will pass judgment on...the host of the exalted, and on...the kings of the earth.... After many days they will be visited. Then the moon will blush and the sun be ashamed. (Isaiah 24:21-23)

(Jehovah) will say in that day: “Behold, this is our God; We have waited for Him to liberate us....” (Isaiah 25:9)

In that day this song will be sung in the land of Judah: “We have a strong city....” (Isaiah 26:1)

In that day Jehovah will visit with His sword.... In that day reply to her, “A vineyard of pure wine!” ...It shall come to pass in that day that the Lord will thresh from the stream of the river to the river of Egypt; and you will be gathered one by one, you children of Israel. It shall come to pass also in that day that the great trumpet will be blown; and those perishing in the land of Assyria will come, and the outcasts from the land of Egypt, and they shall bow to Jehovah in the holy mount at Jerusalem. (Isaiah 27:1-2, 12-13)

In that day Jehovah of Hosts will become a crown of adornment and a miter.... (Isaiah 28:5)

Then the deaf in that day shall hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see...out of darkness. (Isaiah 29:18)

There will be...streams of waters in the day of the great slaughter, when the towers fall. And the light of the moon will be as the light of the sun..., in the day that Jehovah binds up the bruise of His people.... (Isaiah 30:25-26)

...in that day every man shall throw away his idols of silver and...gold.... (Isaiah 31:7)

...the day of Jehovah’s vengeance, the year of His retributions.... (Isaiah 34:8)

These two things shall come to you...in one day: The loss of children and widowhood. (Isaiah 47:9)

...My people shall know My name, (and) in that day that I am He who speaks: “Behold, it is I.” (Isaiah 52:6)

...Jehovah has anointed Me..., to proclaim the agreeable year of Jehovah, and the day of vengeance of our God; to comfort all who mourn.... (Isaiah 61:1-2)

...the day of vengeance is in My heart, and the year of My redeemed has come. (Isaiah 63:4)

(References: Isaiah 22:8, 22:12, 22:20, 22:25, 24:21-22, 24:23; Jeremiah 23:5-6, 23:7, 23:17; Obadiah 1:12, 1:15; Zechariah 13:1-4; Zephaniah 1:7-8, 1:10)


[2] In Jeremiah:

...in those days...they will say no more, “The ark of the covenant of Jehovah.” ...At that time they shall call Jerusalem the throne of Jehovah.... In those days the house of Judah shall go to the house of Israel.... (Jeremiah 3:16-18)

...in that day...the heart of the king shall perish, and the heart of the princes; and the priests shall be astonished, and the prophets shall wonder. (Jeremiah 4:9)

...behold, the days are coming...when...the land shall turn into a wasteland. (Jeremiah 7:32, 34)

...they shall fall among those who fall in the day of their visitation.... (Jeremiah 8:12)

Behold, the days are coming...that I will visit everyone circumcised among the uncircumcised.... (Jeremiah 9:25)

In the time of their visitation they shall perish. (Jeremiah 10:15)

...there shall be no remnant for them, I will bring evil on (them) in the year of their visitation. (Jeremiah 11:23)

...behold, the days are coming...when it shall no more be said.... (Jeremiah 16:14)

I will look upon the back of their neck and not their faces in the day of their destruction. (Jeremiah 18:17)

...behold, the days are coming...when...I will turn this city into a wasteland.... (Jeremiah 19:6, 8)

Behold, the days are coming...when I will raise to David a righteous offshoot, (who) shall reign as king.... In (those) days Judah will be saved, and Israel will dwell secure.... Therefore, behold, the days are coming...when they shall no longer say.... ...I will bring evil on them in the year of their visitation.... At the end of days you will understand intelligence. (Jeremiah 23:5-7, 12, 20)

For behold, the days are coming...when I will turn again... Alas! For great is this day, and none is like it.... It shall come to pass in that day...that I will break (the) yoke...and burst (the) bonds. (Jeremiah 30:3, 7-8)

...there shall be a day when the watchmen will cry on Mount Ephraim, “Arise, let us go up to Zion, to Jehovah our God.” ...Behold, the days are coming...when I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of man and the seed of beast.... Behold, the days are coming...when I will make a new covenant.... Behold, the days are coming...when the city shall be rebuilt for Jehovah.... (Jeremiah 31:6, 27, 31, 38)

Behold, the days are coming...when I will establish the good word.... In those days and at that time I will cause to grow up to David a righteous offshoot.... In those days Judah will be saved.... (Jeremiah 33:14-16)

...I will bring...words against this city for evil...in that day.... But I will rescue you in that day.... (Jeremiah 39:16-17)

That day is to Jehovah of Hosts a day of revenge, vengeance He will take on His enemies.... ...the day of...destruction is coming upon them, the time of their visitation. (Jeremiah 46:10, 21)

Because of the day coming to lay waste.... (Jeremiah 47:4)

...upon it I will bring the year of...visitation.... Yet I will bring back (its) captives...at the end of days.... (Jeremiah 48:44, 47)

I will bring destruction...upon (them) at the time of their visitation.... ...her young men shall fall in (the) streets, and all the men of war shall be cut off in that day.... ...at the end of days I will bring back (their) captives.... (Jeremiah 49:8, 26, 39)

In those days and at that time...the children of Israel and the children of Judah shall come together...and seek Jehovah their God.... In those days and at that time...the iniquity of Israel shall be sought, but there shall be none.... Woe to them! For their day has come, the time of their visitation.... For your day has come, the time of your visitation. (Jeremiah 50:4, 20, 27, 31)

Such vanity, a work of errors; in the time of their visitation they shall perish. (Jeremiah 51:18)

[3] In Ezekiel:

An end has come, the end has come; the morning has come upon you.... The time has come, a day of tumult is near.... Behold, the day! Behold, it has come! The morning has gone out; the rod has blossomed, violence has sprouted.... The day draws near, the time has come...on its whole multitude.... Their silver and gold will not rescue them in the day of the wrath of Jehovah.... (Ezekiel 7:6-7, 10, 12, 19)

(They said of the prophet,) “The vision that he sees will come to pass many days from now; he prophesies for times far off.” (Ezekiel 12:27)

(They will not) stand in battle on the day (of the wrath) of Jehovah. (Ezekiel 13:5)

You, pierced through, impious, the prince of Israel, whose day has come, at the time of the final iniquity.... (Ezekiel 21:25, 29)

The city sheds blood in the midst of it, so that its time is coming.... You have caused (the) days to draw near, so that you are coming to your years. (Ezekiel 22:3-4)

...will it not be in the day when I take from them their strength...? On that day one who has been rescued will come to you for the instruction of the ears. On that day your mouth will be opened with him who has been rescued.... (Ezekiel 24:25-27)

In that day I will cause the horn of the house of Israel to grow.... (Ezekiel 29:21)

Wail, alas the day! For...the day (of Jehovah) is near, the day of Jehovah is near. It will be a day of clouds, the time of the gentiles.... On that day messengers shall go forth from Me.... (Ezekiel 30:2-3, 9)

In the day that you go down into hell.... (Ezekiel 31:15)

I Myself will seek My flock...on the day that he is among the flock, and...I will rescue them from all the places where they were scattered, on a cloudy and dark day. (Ezekiel 34:11-12)

On the day that I cleanse you of all your iniquities.... (Ezekiel 36:33)

...prophesy and say..., “On that day when My people Israel rest securely, will you not know it? ...in the latter days I will bring you into My land.... In that day, in the day that Gog comes upon the land.... In My zeal, in the fire of My indignation..., if there is not in that day a great earthquake upon the land of Israel. (Ezekiel 38:14, 16, 18-19)

Behold, it is coming..., this day of which I have spoken.... It will come to pass in that day that I will give Gog a burial place (in the land) of Israel...that the house of Israel may know that I am Jehovah their God from that day and from then on. (Ezekiel 39:8, 11, 22)

[4] In Daniel:

...God in heaven...has revealed secrets..., what will be in the latter days. (Daniel 2:28)

...the time came for the saints to establish the kingdom. (Daniel 7:22)

“Attend..., because the vision is for the time of the end....” He said, “Look, I am making known to you what shall happen at the end of the indignation; for at the appointed time the end shall be....” “The vision of the evening and morning...is true; ...you must hide away the vision, because it is for many days....” (Daniel 8:17, 19, 26)

I have come to make you understand what will happen to your people at the end of days, because the vision is for days.... (Daniel 10:14)

...the intelligent shall be tested, to purge them and cleanse them..., until the time of the end; because it is still for the appointed time. (Daniel 11:35)

At that time Michael shall rise up, the great prince who stands up for the children of your people; and there shall be a time of distress, such as has not been since there was a nation.... Yet at this time your people shall be rescued, everyone who is found written in the book. (Daniel 12:1)

You, Daniel, shut up the words, and seal the book until the time of the end.... But from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination laying waste occurs, there shall be one thousand two hundred and ninety days.... you will arise into your inheritance at the end of the days. (Daniel 12:4, 9, 11, 13)

[5] In Hosea:

...I will bring an end to the kingdom of the house of Israel. ...in that day I will break the bow of Israel.... ...great will be the day of Jezreel! (Hosea 1:4-5, 11)

...in that day...you will call Me “My Husband”.... In that day I will make a covenant for them.... ...in that day I will listen.... (Hosea 2:16, 18, 21)

...the children of Israel shall return and seek Jehovah their God, and David their king...at the end of days. (Hosea 3:5)

...behold, in those days and at that time, when I bring back.... (Joel 3:1)

Come, and let us return to Jehovah.... After two days He will revive us, and on the third day He will raise us up, and we shall live in His sight. (Hosea 6:1-2)

The days of visitation have come; the days of retribution have come. (Hosea 9:7)

[6] In Joel:

Alas the day! For the day of Jehovah is at hand; and it shall come as destruction from Shaddai. (Joel 1:15)

...the day of Jehovah is coming...it is at hand, a day of gloom and darkness, a day of clouds and haziness.... ...the day of Jehovah is great and very terrible; and who can endure it? (Joel 2:1-2, 11)

...on the menservants and on the maidservants I will pour out My Spirit in those days.... The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the coming of the great and terrible day of Jehovah. (Joel 2:29, 31)

...in those days and at that time...I will gather all nations.... ...the day of Jehovah is near.... It will come to pass in that day that the mountains shall drip new wine.... (Joel 3:1-2, 14, 18)

[7] In Obadiah:

...in that day...I will destroy the wise men from Edom.... Do not rejoice over (them) in the day of their destruction..., in the day of their distress.... For the day of Jehovah is near upon all the nations.... (Obadiah 1:8, 12-15)

[8] In Amos:

The stout of heart...shall flee naked in that day.... (Amos 2:16)

In the day that I visit the transgressions of Israel upon him.... (Amos 3:14)

Woe to you who desire the day of Jehovah! What is the day of Jehovah to you? It will be one of darkness and not light.... Is not the day of Jehovah one of darkness and not light? Very dark, and having no brightness in it? (Amos 5:18, 20)

The songs of the temple shall wail in that day.... ...in that day...I will make the sun go down at noon, and I will darken the earth in daylight.... In that day the fair virgins and youths shall faint from thirst. (Amos 8:3, 9, 13)

On that day I will set up the collapsed tabernacle of David.... Behold, the days are coming...when...the mountains shall drip sweet wine.... (Amos 9:11, 13)

[9] In Micah:

In that day one shall...lament..., “We are utterly devastated!” (Micah 2:4)

...at the end of days the mountain of Jehovah’s house shall be established on the top of the mountains.... In that day...I will assemble the lame.... (Micah 4:1, 6)

...in that day...I will cut off your horses...and...your chariots. (Micah 5:10)

The day of your watchmen, your visitation has come.... The day has come to build your walls.... This day shall come even to you.... (Micah 7:4, 11-12)

[10] In Habakkuk:

...the vision is yet for an appointed time, and it will speak at the end.... If it tarries, wait for it, because it will surely come, and will not delay. (Habakkuk 2:3)

O Jehovah..., do Your work in the midst of the years! In the midst of the years make it known.... God will come.... (Habakkuk 3:2-3)

[11] In Zephaniah:

...the day of Jehovah is at hand.... In the day of Jehovah’s sacrifice I will visit judgment upon the princes and the king’s children.... I will visit judgment also upon everyone who leaps over the threshold, in that day.... There shall be on that day...the sound of a cry.... ...at that time I will search Jerusalem with lamps.... The great day of Jehovah is near.... This day is a day of wrath, a day of distress and oppression, a day of devastation and desolation, a day of gloom and darkness, a day of clouds and fog, a day of the trumpet and its sounding.... ...in the day of Jehovah’s wrath...the whole land shall be devoured..., and He will make a speedy end of all the inhabitants of the land. (Zephaniah 1:7-10, 12, 14-16, 18)

...when the day of Jehovah’s anger has not yet come upon you! ...Perhaps you will be hidden in the day of Jehovah’s anger. (Zephaniah 2:2-3)

...wait for Me...until the day of My rising up for plunder, for My judgment.... In that day you shall not be shamed of any of your deeds.... In that day it shall be said to Jerusalem: “Do not fear....” ...at that time I will destroy your oppressors.... At that time I will bring you back..., at (that) time I will gather you; for I will make you renowned and praised.... (Zephaniah 3:8, 11, 16, 19-20)

[12] In Zechariah:

I will remove the iniquity of (the) land in one day. In that day...everyone will call to his companion, under his vine and under his fig tree. (Zechariah 3:9-10)

(Then) many nations shall cleave to Jehovah in that day.... (Zechariah 2:11)

In those days ten men...shall take hold of the sleeve of a Jewish man.... (Zechariah 8:23)

Jehovah their God will save them in that day, as the flock of His people. (Zechariah 9:16)

(My covenant) was broken on that day. (Zechariah 11:11)

...in that day that I will make Jerusalem a burdensome stone to all peoples.... In that day...I will strike every horse with stupor.... In that day I will make the leaders of Judah like a fiery furnace in the woodpile.... In that day Jehovah will protect the inhabitants of Jerusalem.... ...in that day I will seek to destroy all the nations.... In that day a lamentation shall grow in Jerusalem.... (Zechariah 12:3-4, 6, 8-9, 11)

In that day a fountain shall be opened for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem.... It shall be in that day...that I will cut off the names of the idols in the land.... ...in that day the prophets will be ashamed.... (Zechariah 13:1-2, 4)

Behold, the day of Jehovah is coming.... In that day His feet will stand on the Mount of Olives.... ...in that day there will be no light or illumination. It shall be one day which will be known to Jehovah — neither day nor night — about evening time...it will be light. ...in that day...living waters shall flow from Jerusalem.... In that day Jehovah shall be one and His name one. ...in that day there will be a great disturbance from Jehovah.... In that day HOLINESS TO JEHOVAH shall be...on the bells of the horses.... In that day there shall no longer be a Canaanite in the house of Jehovah.... (Zechariah 14:1, 4, 6-9, 13, 20-21)

[13] In Malachi:

Who may endure the day of His coming? And who will stand when He has appeared? ...So that they are Mine...on the day that I make them a special possession.... ...behold, the day is coming, burning like an oven.... Behold, I am sending you Elijah the prophet, before the great and dreadful day of Jehovah comes. (Malachi 3:2, 17, 4:1, 5)

[14] In Psalms:

In His days the righteous shall flourish, and abundant peace.... And He shall have dominion from sea to sea, and from the river to the ends of the earth. (Psalms 72:7-8)

And so on elsewhere.

Go to section / 65  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 472, 704, 819

Divine Providence 172

The Lord 14, 37

Sacred Scripture 89

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 The Lord Is the Hero of War
Color picture of the Commander of the Lord's army appearing to Joshua.
Picture | All Ages


Published by the General Church of the New Jerusalem, 1100 Cathedral Road, Bryn Athyn, Pennsylvania 19009, U.S.A. A translation of Doctrina Novae Hierosolymae de Domino, by Emanuel Swedenborg, 1688-1772. Translated from the Original Latin by N. Bruce Rogers. ISBN 9780945003687, Library of Congress Control Number: 2013954074.


Translate: