The Bible

 

Jeremija 50

Serbian (Daničić, Karadžić)         

Study the Inner Meaning

← Previous   Next →

1 Reč koju reče Gospod za Vavilon i za zemlju haldejsku preko Jeremije proroka.

2 Javite narodima i razglasite, podignite zastavu, razglasite, ne tajite, recite: Uze se Vavilon, posrami se Vil, razbi se Merodah; posramiše se idoli njegovi, razbiše se gadni bogovi njegovi.

3 Jer se narod podiže na nj sa severa, koji će mu zemlju opusteti, da neće biti nikoga da živi u njoj; i ljudi i stoka pobeći će i otići.

4 U te dane i u to vreme, govori Gospod, doći će sinovi Izrailjevi i sinovi Judini zajedno, ići će plačući i tražiće Gospoda Boga svog.

5 Pitaće za put u Sion, i obrativši se onamo reći će: Hodite, sjedinimo se s Gospodom zavetom večnim, koji se ne zaboravlja.

6 Narod je moj stado izgubljeno; pastiri njegovi zavedoše ga, te luta po gorama, ide s brda na humove, zaboravivši stan svoj.

7 Ko ih nađe, proždiraše ih, i neprijatelji njihovi govoriše: Nećemo biti krivi, jer zgrešiše Gospodu, stanu pravde, Gospodu, nadi otaca njihovih.

8 Bežite iz Vavilona i iziđite iz zemlje haldejske i budite kao ovnovi pred stadom.

9 Jer, evo, ja ću podignuti i dovešću na Vavilon zbor velikih naroda iz zemlje severne, koji će se uvrstati da se biju s njim, i uzeće ga; strele su im kao u dobrog junaka, ne vraćaju se prazne.

10 I zemlja će se haldejska opleniti, svi koji će je pleniti nasitiće se, govori Gospod.

11 Jer se veseliste, jer se radovaste pleneći moje nasledstvo; jer besneste kao junica na travi i rzaste kao jaki konji.

12 Mati se vaša osramoti vrlo, roditeljka vaša postide se; evo biće poslednja među narodima, pustinja, zemlja suva i pustoš.

13 Od gneva Gospodnjeg neće se u njoj živeti, nego će sva opusteti; ko god prođe mimo Vavilona, čudiće se i zviždaće radi svih rana njegovih.

14 Postavite se oko Vavilona svi koji natežete luk, streljajte ga, ne žalite strela; jer je sagrešio Gospodu.

15 Vičite na nj unaokolo; pruža ruku; temelji mu padoše, zidovi su mu razvaljeni; jer je osveta Gospodnja, osvetite mu se; kako je činio, onako mu činite.

16 Istrebite iz Vavilona sejača i onog koji maše srpom o žetvi; od mača nasilnikovog neka se vrati svaki svom narodu, i svaki u svoju zemlju neka beži.

17 Izrailj je stado razagnano, lavovi ga rasplašiše; najpre ga jede car asirski, a posle mu kosti izlomi Navuhodonosor, car vavilonski.

18 Zato ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev: Evo, ja ću pohoditi cara vavilonskog i zemlju njegovu, kao što sam pohodio cara asirskog.

19 I povratiću Izrailja u torove njegove, i pašće po Karmilu i Vasanu; i po gori Jefremovoj i Galadu sitiće se duša njegova.

20 U one dane i u ono vreme, govori Gospod, tražiće se bezakonje Izrailjevo, ali ga neće biti; i gresi Judini, ali se neće naći, jer ću oprostiti onima koje ostavim.

21 Iziđi na zemlju meratijamsku i na stanovnike fekodske; zatri i istrebi iza njih, govori Gospod, i učini sve kako ti zapovedim.

22 Vika je ubojna u zemlji i polom velik.

23 Kako se slomi i skrši malj cele zemlje? Kako Vavilon posta čudo među narodima?

24 Ja ti metnuh zamku, Vavilone, i ti se uhvati ne doznavši, našao si se i uhvatio si se, jer si se zaratio s Gospodom.

25 Gospod otvori riznicu svoju i izvadi oružje gneva svog; jer je to delo Gospoda Gospoda nad vojskama u zemlji haldejskoj.

26 Hodite na nju s kraja zemlje, otvorite žitnice njene; gazite je kao stogove, i potrite je da ne ostane od nje ostatka.

27 Pokoljite mačem sve teoce njene, neka siđu na zaklanje; teško njima! Jer dođe dan njihov, vreme pohođenja njihovog.

28 Čuje se glas onih koji beže i koji pobegoše iz zemlje vavilonske da jave u Sionu osvetu Gospoda Boga našeg, osvetu dvora Njegovog.

29 Sazovite na Vavilon mnoštvo; svi koji natežete luk, stanite u logor prema njemu unaokolo da ne pobegne ni jedan, platite mu po delima njegovim; kako je činio, onako mu učinite, jer se je suprot Gospodu uznosio, suprot Svecu Izrailjevom.

30 Zato će mladići njegovi pasti po ulicama njegovim, i svi će vojnici njegovi izginuti u onaj dan, govori Gospod.

31 Evo mene na tebe, ponositi, govori Gospod Gospod nad vojskama, jer dođe dan tvoj, vreme da te pohodim.

32 Ponositi će se spotaći i pasti, i neće biti nikoga da ga podigne; i raspaliću oganj u gradovima njegovim, i spaliće svu okolinu njegovu.

33 Ovako veli Gospod nad vojskama: Sila se čini sinovima Izrailjevim i sinovima Judinim; koji ih zarobiše, drže ih, neće da ih puste.

34 Izbavitelj je njihov silan, ime Mu je Gospod nad vojskama, On će doista braniti stvar njihovu da umiri zemlju i smete stanovnike vavilonske.

35 Mač na Haldejce, govori Gospod, i na stanovnike vavilonske i na knezove njegove i na mudrace njegove.

36 Mač na laže njegove, i poludeće; mač na junake njegove, i prepašće se.

37 Mač na konje njegove, i na kola njegova i na svu mešavinu što je usred njega, i postaće kao žene; mač na blago njegovo, i razgrabiće se.

38 Suša na vode njegove, i usahnuće, jer je zemlja idolska, i oko lažnih bogova luduju.

39 Zato će se onde nastaniti divlje zveri i buljine, i sove će onde stanovati; i neće se naseliti do veka i neće se u njoj živeti nikada.

40 Kao kad Gospod zatre Sodom i Gomor i susedstvo njihovo, govori Gospod, neće se niko onde naseliti, niti će se baviti u njoj sin čovečji.

41 Evo, narod će doći sa severa, velik narod, i carevi silni podignuće se od krajeva zemaljskih.

42 Luk i koplje nosiće, žestoki će biti, niti će žaliti; glas će im kao more bučati i jahaće na konjima, spremni kao junaci za boj, na tebe, kćeri vavilonska.

43 Car vavilonski kad čuje glas o njima, klonuće mu ruke, tuga će ga spopasti i bolovi kao porodilju.

44 Gle, kao lav izaći će podižući se više nego Jordan na stan Silnoga; ali ću ga brzo oterati iz te zemlje, i postaviću nad njom onog ko je izabran; jer ko je kao ja? I ko će se preti sa mnom? I koji će mi pastir odoleti?

45 Zato čujte nameru Gospodnju što je naumio za Vavilon, i misli Njegove što je smislio za zemlju haldejsku: zaista najmanji iz stada razvlačiće ih, zaista će opusteti stan s njima.

46 Od praske kad se uzme Vavilon potrešće se zemlja, i vika će se čuti po narodima.

← Previous   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Nebo i Pakao 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Postanak 8:1

Brojevi 32:1, 4

Ponovljeni Zakon 41, 33:27

2. Samuelova 1:22

2. Kraljevima 17:6

2. Dnevnika 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Jov 15:25, 19:25

Psalmi 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Poslovice 16:18, 22:23, 23:11

Isaija 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremija 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Jeremijine tužbalice 1:9, 3:58, 4:22

Jezekilj 34:5, 6, 13

Danilo 5:5, 6, 23

Osija 3:5, 11:10

Amos 4:11

Mihej 7:14

Naum 1:2, 3:13

Avakum 1:15, 2:8

Sofonija 15, 3:12

Zaharija 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Jevanðelje po Mateju 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1. Petrova Poslanica 2:25

Otkrivenje Jovanovo - Apokalipsa 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

reč
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

bogovi
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

sinovi
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Izrailjevi
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

put
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

zaboravlja
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

stado
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

pastiri
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...

brda
'Hills' signify the good of charity.

neprijatelji
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

pred
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

mati
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

pustinja
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

Osveta
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

mača
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

jede
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

Bog
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Jefremovoj
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

duša
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

bezakonje
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

iza
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

slomi
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

otvori
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

zemlji
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Boga
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

dan
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vreme
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

pasti
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

oganj
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

veli
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Ime
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

vojskama
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

usred
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

žene
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

blago
'Treasuries' denote knowledges of good and truth, and, in the opposite sense, evil and falsity.

vode
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

stanovati
'Inhabit' refers to good.

Gospod
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

doći
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

severa
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

koplje
'Lances' signify combating truths.

glas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

more
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

konjima
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

kćeri
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

čuje
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

ruke
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

lav
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

Jordan
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

misli
There are thoughts from perception, from conscience, and from a lack of conscience. Thoughts from perception are only possible in the celestial, that is, people...

zemlju
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

Vavilon
Babylon was an ancient city built on the Euphrates river in what is now southern Iraq. It once was the capital of a great empire...

Zemlja
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

narodima
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

From Swedenborg's Works

 

Arcana Coelestia #10227

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

10227. 'The rich shall not give more, and the poor shall not give less than half a shekel when they give [the offering] of Jehovah' means that all equally, however much ability they possess, should attribute to the Lord all forms of truth springing from good. This is clear from the meaning of 'the rich' as one who is affluent in truths and forms of good, and in cognitions or knowledge of them, dealt with below; from the meaning of 'the poor' as one who is not affluent in them, also dealt with below; from the meaning of 'not giving more and not giving less' as all equally; from the meaning of 'half a shekel' as all forms of truth springing from good, dealt with in 10221; and from the meaning of 'giving to Jehovah' as attributing to the Lord, for 'Jehovah' in the Word means the Lord, see the places referred to in 9373. From these meanings it is evident that 'the rich shall not give more, and the poor shall not give less than half a shekel when they give [the offering] of Jehovah' means that all equally, however much ability they possess, should attribute to the Lord all forms of truth springing from good.

(References: Ezekiel 27)


[2] The implications of all this are that everyone possesses the ability to understand and be wise; but the reason why one person may be wiser than another is that they are not alike in attributing to the Lord all that constitutes understanding and wisdom, that is, all forms of truth and good. Those who attribute them all to the Lord are wiser than any others, because all forms of truth and good constituting wisdom flow in from heaven, that is, from the Lord there. The attribution of them all to the Lord opens the inner levels of a person's mind towards heaven. For that attribution involves the acknowledgement that no truth or good at all come from self; and in the measure that this is acknowledged self-love departs, and along with it the thick darkness resulting from falsities and evils. In the same measure also the person attains innocence, love to the Lord, and faith in Him. As a result of this the person is linked to the Divine, who then flows in, bringing enlightenment. All this shows why it is that one person may have more wisdom, another less, and also why 'the rich shall not give more, and the poor shall not give less', meaning that all equally possess the ability to be wise. The ability to be wise, it is true, does not exist with all in equal measure; nevertheless all equally possess the ability, for each is able to be wise.

[3] The ability to be wise should not be taken to mean an ability to use knowledge to engage in reasoning about truths and forms of good, and so an ability to prove anything you like. Rather, it is an ability to observe what is true and good, to choose what is appropriate, and to apply this to functions performed in life. Those who attribute everything to the Lord are able to do these things, whereas those who do not attribute everything to Him but to themselves only know how to reason about truths and forms of good. Nor do they see anything apart from what they derive from others; and this they see not with the power of reason, only with the workings of the memory. Since they are incapable of looking around inside actual truths they stand out of doors, affirming whatever they receive, whether true or false. The more expertly people can use their knowledge to do this, the wiser than others the world believes them to be. But the more they attribute all things to themselves, thus the more they love the things they think as a result of their own efforts, the more insane they are; for they affirm falsities more than truths and evils more than forms of good. They receive light from no other source than the illusions and appearances which exist in the world, and therefore from their own inferior light, called natural illumination, separated from the light of heaven. And when that illumination has been separated, then so far as the truths and forms of good which belong to heaven are concerned there is thick and total darkness.

[4] The fact that riches and wealth mean matters of understanding (or intelligence) and wisdom, and therefore cognitions or knowledge of truth and good as well, which also are called spiritual wealth and riches, is clear from places in the Word where they are mentioned, as in Isaiah,

I will visit upon 1 the fruit of the pride of the king of Asshur, for the reason that he has said, By the power of my hand I have done it, and by my wisdom, for I have understanding. Therefore I will remove the boundaries of the peoples, and will plunder their treasures. My hand will find, like a nest, the wealth of the peoples. Isaiah 10:12-14.

This refers in the internal sense to those who trust in their own intelligence and believe that true wisdom comes not from heaven but from themselves. 'The king of Asshur' means reasoning, at this point as a result of self-intelligence, 1186; and 'plundering the treasures and the wealth of the peoples as a consequence' means destroying those things that constitute the truths of intelligence and wisdom.

[5] In the same prophet,

A prophecy regarding the beasts of the south. They carry their wealth on the shoulders of asses, and their treasures on the backs of camels, to Egypt. Isaiah 30:6-7.

'The beasts of the south' are those who, though they are within the Church and so dwell in the light of truth from the Word, read the Word solely for the sake of possessing knowledge and not for the sake of rendering useful services in life. For 'the south' means where the light of truth is, thus where the Word exists, 3195, 3708, 5672, 9642; 'an ass' means knowledge, as does 'a camel', and 'Egypt' too. For this meaning of 'an ass', see 5492, 5741, 7024; 'a camel', 3048, 3071, 3143, 3145, 4156; and 'Egypt', the places referred to in 9391. The fact that these prophetic words must be understood in a spiritual sense becomes clear from the consideration that no one without that sense knows what is meant by 'the beasts of the south', by 'carrying their wealth on the shoulders of asses, and their treasures on the backs of camels', or by carrying them 'to Egypt'.

(References: Arcana Coelestia 4516)


[6] In the same prophet,

I will give you the treasures of darkness, and the secret wealth of concealed places, that you may know that it is I, Jehovah. Isaiah 45:3.

'The treasures of darkness, and the secret wealth of concealed places' are such things as belong to heavenly intelligence and wisdom, which are hidden from the natural man.

[7] In Jeremiah,

The sin of Judah has been written with a pen of iron. O My mountain in the field, I will give for spoil your resources and all your treasures. Jeremiah 17:1, 3.

Judah is called 'a mountain in the field' because that which was representative of the celestial Church existed there, 'mountain' being the love which the celestial Church possesses, 6435, and 'the field' the Church itself, 2971, 3766, 7502, 9139, 9295. 'The resources' and 'the treasures' which would be given for spoil are all of the Church's truths and forms of good that would be reduced to nothing.

[8] In the same prophet,

On account of your trust in your works and in your treasures, you also will be taken. Jeremiah 48:7.

'Treasures' here also stands for the matters of doctrine and the cognitions or knowledge that the Church possesses.

(References: Jeremiah 50:37-38)


[9] In the same prophet,

O sword against its horses and against its chariots, and against the mixed crowd who are in its midst! O sword against its treasures, in order that they may be looted! A drought on its waters, in order that they may dry up! Jeremiah 50:36-38.

These words are directed against the Chaldeans, by whom one should understand people whose worship is external devoid of internal, thus people who claim with their lips to believe the truths of the Word but in their heart reject them. By 'sword' falsity engaged in conflict against truths is meant, 2799, 4499, 6353, 7102, 8294; by 'horses' the power of understanding, 2760-2762, 3217, 5321; and by 'chariots' matters of doctrine, 5321, 8215. By 'treasures' which would be looted are meant the Church's truths and forms of good, which would be perverted and ruined through the application of them to the evils of self-love and love of the world; and by 'a drought on the waters, in order that they may dry up!' deprivation and destruction of the truths of faith, 'water' meaning the truth of faith, see 2702, 3058, 3424, 4976, 8568, 9323.

(References: Jeremiah 50:37-38)


[10] Who can fail to see that the literal meaning is not the real meaning that these words possess? For is there anything holy, anything of the Church, anything of heaven, or any sense in the idea of a sword against horses, against chariots, against a mixed crowd, against treasures, or in the idea of a drought over waters, in order that they may dry up? From all this and from all else in the Word it may be seen plainly that a spiritual sense, different from the natural, lies within every detail and that without this sense the Word cannot be called holy, and that in very many places is not even intelligible.

[11] In the same prophet,

O Babel, you who dwell on many waters, great in treasures, ... Jeremiah 51:13.

'Babel' means those who possess the Word and consequently all the Church's truths and its forms of good, but who apply them to self-love and in so doing profane them, 1326. The same thing was also represented by the action of the king of Babel, who took all the vessels of the temple, which were made of gold and silver, drank from them, and at the same time praised the gods of gold and silver, Daniel 5:2-4ff. This explains why Babel is spoken of as 'dwelling on many waters, great in treasures', 'waters' meaning truths and in the contrary sense falsities, 2702, 3058, 4976, 8568, 9323. A further description occurs in the Book of Revelation, in which the riches of Babylon are listed in Chapter 18, where they are called its 'merchandise'.

(References: Daniel 5:2; Revelation 18:1)


[12] In Ezekiel,

I will bring against Tyre Nebuchadnezzar. By means of the hoofs of his horses he will trample all your streets. They will seize your wealth and despoil your merchandise. Ezekiel 26:7, 11-12.

'Tyre' is used to mean the Church in respect of cognitions or knowledge of goodness and truth, 1201, 'Nebuchadnezzar' the king of Babel to mean that which is profane and lays waste, 1327(end), which happens when the truths and forms of good which the Word contains serve, through wrong application, as means to lend support to the evils of self-love and love of the world. For in these circumstances the evils of those loves exist inwardly, in the heart, while the holy things of the Church are on the lips. 'The hoofs of his horses' are the outermost levels of the natural, that is, levels of knowledge consisting solely of sensory impressions, 7729; 'streets' are the truths of faith, 2336; and 'wealth' and 'merchandise' are cognitions of goodness and truth.

[13] Since cognitions of goodness and truth are meant by 'Tyre', 1201, wherever Tyre is referred to in the Word various kinds of merchandise and riches are also referred to, as in the same prophet,

Tarshish was your trader through the vastness of all your wealth - in silver, iron, tin, and lead. Damascus was your trader because of the vastness of all your wealth. Through the vastness of your wealth and your trading you have enriched all the kings of the earth. Ezekiel 27:1-end.

In the same prophet,

By your wisdom and by your intelligence you have gained wealth for yourself; [you have gained] gold and silver in your treasuries. By the vastness of your wisdom you have increased your wealth. Ezekiel 28:4-5.

This too refers to Tyre, from which it is plainly evident that 'wealth and riches' in the Word is used to mean spiritual wealth and riches, which are cognitions of goodness and truth, thus which are the means to wisdom.

(References: Ezekiel 27, Ezekiel 27:12, 27:18, 27:33)


[14] Also in Zechariah,

Tyre gathers silver like the dust, and gold like the mud of the streets. Behold, the Lord will make it poor and hurl 2 its wealth into the sea. Zechariah 9:3-4.

And in David,

The daughter of Tyre will offer you a gift, daughter of the king; the rich of the people will entreat your face. Psalms 45:12.

The Church in respect of the affection for truth is described here; and it is called 'the daughter of the king', for 'the daughter' means the Church in respect of affection, 2362, 3963, 6729, 9055(end), and 'the king' means truth, 1672, 2015, 2069, 3670, 4575, 4581, 4966, 6148. This is why it says that the daughter of Tyre will offer her a gift, and that the rich of the people will entreat her face, 'the rich of the people' meaning those who are affluent in truths and forms of good.

[15] In Hosea,

Ephraim said, Surely I have become rich, I have found wealth for myself. Hosea 12:8.

Nor are 'I have become rich' and 'I have found wealth for myself' used to mean an enrichment with worldly riches and wealth, but with heavenly ones; for 'Ephraim' is used to mean the Church's power of understanding, which receives light when the Word is read, 5354, 6222, 6238, 6267.

[16] In John,

To the angel of the Church of the Laodiceans [write], Because you say, I am rich, and have become enriched, and have no need - when you do not know that you are wretched, and miserable, and needy, and blind, and naked - I counsel you to buy from Me gold purified in fire that you may be enriched, and white garments that you may put on. Revelation 3:14, 17-18.

This refers to the Church which supposes that everything composing the Church consists in bare knowledge alone and which consequently considers itself superior to others, when in fact knowledge is no more than the means with which to correct and improve one's life. Anyone therefore who possesses knowledge without a life led in accord with it is wretched, miserable, needy, blind, and naked. 'Buying gold purified in fire' means acquiring real good for oneself from the Lord, and buying 'white garments' means acquiring real truths springing from that good for oneself from the Lord.

'Gold' means the good of love, see the places referred to in 9874.

'Garments' means the truths of faith, 4545, 5248, 5319, 5954, 9212, 9216, 9814, 9952.

[17] In Jeremiah,

I Jehovah give to each according to his ways, according to the fruits of his works. As a partridge collects but does not lay, [so is he who] acquires riches but not by means that are just 3 . In the midst of his days he will leave them behind; at the end of his days he will become a fool. Jeremiah 17:10-11.

This refers to those who acquire knowledge for themselves without any use for it in view other than to make themselves rich, that is, possessors of knowledge, when in fact life is what it is intended to serve. All this is meant by 'gathering as a partridge and yet not laying' and by 'acquiring riches but not by means that are just'.

[18] In Luke,

Any one of you who does not renounce all his possessions cannot be My disciple. Luke 14:33.

Anyone who does not know that 'possessions' in the internal sense are spiritual riches and wealth, which consist of cognitions or knowledge derived from the Word, cannot possibly have any other idea than that if he is to be saved he will have to strip himself of all his wealth. But that is not the meaning of those words; 'possessions' there is used to mean everything that is the product of self-intelligence. For no one can be wise by virtue of what is his own, only by virtue of what is the Lord's. Therefore 'renouncing all one's possessions' means attributing no intelligence or wisdom at all to oneself; and whoever fails to do this cannot be taught by the Lord, that is, be His disciple.

[19] Since possessions, riches, wealth, silver, and gold mean the things that constitute intelligence and wisdom, the Lord also compares the kingdom of heaven to treasure hidden in a field, Matthew 13:44; and He says that people should provide themselves treasure that does not fail in heaven; for where the treasure is, there the heart is, Matthew 6:19-21; Luke 12:33-34.

[20] Those who do not know that by 'the rich' they should understand people who possess cognitions or knowledge of truth and good, thus people who have the Word, and that by 'the poor' they should understand people who do not possess them but nevertheless desire them, cannot have any other idea than that in Luke 16 one who was rich and another who was poor in the ordinary sense of those words are meant by the rich man who was clothed in purple and fine linen and the poor one who was laid at his porch. But in that parable 'the rich man' is used to mean the Jewish nation, who had the Word, the 'purple' in which he was clothed meaning real good, 9467, and 'fine linen' real truth, 5319, 9469, 9596, 9744. And 'the poor man' laid at the porch is used to mean those who are outside the Church and do not have the Word but who nevertheless desire the truths and the good things of heaven and the Church.

(References: Luke 16:19-31)


[21] From all this too it is evident that those who have the Word, consequently Divine Truths, should be understood by 'the rich', as also in Mary's 4 prophecy in Luke,

God has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. Luke 1:53.

'The hungry' are those who elsewhere are called 'the poor', thus those who have no bread and water and so are wanting food and drink, that is, those who have no knowledge of goodness and truth and yet desire them. By 'bread and water' in the Word goodness and truth are meant, 9323; and by 'hungering and thirsting', thus by 'wanting food and drink', the desire for them is meant.

[22] Such people are also meant elsewhere by 'the poor', as in Luke,

Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven 5 . Blessed are you who are hungry, for you will be satisfied. Luke 6:20-21.

In the same gospel,

The householder told his servant to go out into the streets and lanes of the city and bring in the poor, the maimed, the lame, and the blind. Luke 14:21.

In the same gospel,

To the poor the gospel will be preached. Luke 7:22.

In Matthew,

The poor hear the gospel. Matthew 11:5.

In Isaiah,

Then the firstborn of the poor will feed, and the needy will lie down with confidence. Isaiah 14:30.

In the same prophet,

The needy of men (homo) will exult in the Holy One of Israel. Isaiah 29:19.

In Zephaniah,

I will leave in your midst a wretched and poor people, who will hope in the name of Jehovah. They will feed and rest, with none making them afraid. Zephaniah 3:12-13.

And in Isaiah,

The poor and the needy are seeking water, but there is none; their tongue is parched with thirst. I, Jehovah, will hearken to them. I will open streams on the sloping heights, and I will place springs in the midst of valleys. Isaiah 41:17-18.

[23] 'The poor and the needy seeking water' are those who desire cognitions or knowledge of goodness and truth, 'water' meaning truth. This desire is described by the statement that their tongue is parched with thirst, and the abundance which they are going to have by the promise that streams will be opened on sloping heights, and springs in the midst of valleys. From all this it is again evident that heavenly realities, which belong to the truth of faith and the good of love, are meant by earthly objects, that is, by the waters, streams on sloping heights, and springs in valleys; that these objects compose the literal sense of the Word, whereas those realities compose the spiritual sense; and that the Word is Divine by virtue of the spiritual sense, and not so without it.

[24] Another reason why wealth and riches mean such things as constitute intelligence (or understanding) and wisdom lies in correspondence. Among angels in heaven everything looks as though it is gleaming with gold, silver, and precious stones; and this is owing to the intelligent understanding of truth and wise discernment of good they possess. For the inner abilities which angels possess present themselves in this visual manner through objects that correspond to these abilities. Among spirits too who are below the heavens riches make their appearance in accordance with the state of reception of truth and good from the Lord.

-----
Footnotes:

1. i.e. I will punish

2. literally, strike

3. literally, make riches but not with judgement

4. The Latin has Elisabeth's.

5. The words in the second part of this sentence come from the parallel passage in Matthew 5:3.

-----

(References: Exodus 30:5, 30:15; Ezekiel 27)

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 10406

Heaven and Hell 365

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 107, 158, 220


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 118, 131, 193, 236, 453

Other New Christian Commentary
Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Jacob’s Sons
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Translate: