The Bible

 

Jeremiah 41

Myanmar/Burmese: Judson (1835)     

Study the Inner Meaning

← Previous   Next →

1 သတ္တမတွင် ဆွေတော်မျိုးတော်ဖြစ်သော မင်းသားိရှမာ သားနာသနိ၏သား ဣရှမေလသည်၊ ူတကျိပ်နှင့်တကွ၊ အဟိကံသား ဂေဒိရှိရာ မိဇပါမြို့ သို့လာ၍၊ ထိုမြို့၌တစုတည်းစားသောက်ကြ၏။

2 ိုအခါနာသနိသား ဣရှမေလနှင့် ိုလူ တကျိပ်တို့သည် ၍၊ ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်အခွင့်နှင့် ပြည် အုပ်လုပ်သော ရှာဖန်၏သားဖြစ်သော အဟိကံ၏သား ဂေဒလိကိုားနှင့်ခုတ်၍ သတ်ကြ၏။

3 ဣရှမေလသည်လည်း၊ မိဇပါမြို့တွင် ဂေဒလိ ထံ၌ရှိသော ယုဒလူအပေါင်းတို့ကို၎င်း၊ တွေ့သမျှသော ခါလဒဲ စစ်သူရဲတို့ကို၎င်း သတ်လေ၏။

4 ဂေဒလိကိုသတ်၍၊ နှစ်ရက်လွန်သော်လည်း၊ ထိုအမှုကို အဘယ်သူမျှ မသိသေးသဖြင့်၊

5 ရှေခင်မြို့ရှိလောမြို့၊ ရှမာရိမြို့မှထွက်လာသော လူရှစ်ကျိပ်တို့သည် မိမိတို့မုတ်ဆိတ်ကို ရိတ်ပြီးလျှင်၊ အဝတ်စုတ်ကိုဝတ်၍ ရှနသော ကိုယ်ရှိလျက်၊ ပူဇော သက္ကာနှင့်နံ့သာပေါင်းကို ဗိမာန်တော်သို့ ဆောင်ခဲ့လျက် ရောက်လာကြ၏။

6 ထိုသူတို့ကို ကြိုဆိုအံ့သောငှါ၊ နာသနိသား ဣရှမေလသည် ငိုကြွေးလျက်၊ မိဇပါမြို့မှထွက်၍ တွေ့သောအခါ၊ အဟိကံသားဂေဒလိထံ သို့လာကြလော့ ဟု ခေါ်လေ၏။

7 မြို့ထဲသို့ရောက်ပြီးလျှင်၊ နာသနိသားဣရှမေလ နှင့် သူ၏လူများတို့သည် ထိုသူတို့ကိုသတ်၍၊ မြေတွင်း ထဲသို့ ပစ်ချကြ၏။

8 ထိုသူတို့တွင်ပါသော လူတကျိပ်တို့က၊ အကျွန်ုပ် တို့ကို မသတ်ပါနှင့်။ အကျွန်ုပ်တို့သိုထားသော ဥစ္စာတည်း ဟူသောဂျုံ၊ မုယော၊ ဆီပျားရည်သည်တော၌ရှိပါ၏ဟု၊ ဣရှမေလအားပြောဆိုသောကြောင့်၊ ထိုသူတို့ကိုသူတို့ ညီအစ်ကိုများနှင့်အတူ မသတ်ဘဲနေ၏။

9 ဣရှမေလသည် ဂေဒလိနှင့်အတူ သတ်သောသူ အသေကောင်များကို ပစ်ချသော တွင်းသည်အခြားတွင်း မဟုတ်၊ အာသမင်းကြီးသည် ဣသရေလရှင်ဘုရင်ဗာရှာ ကို ကြောက်၍တူးသော တွင်းဖြစ်သတည်း။ ထိုတွင်းကို နာသနိသား ဣရှမေလသည် အသေကောင်များနှင့် ပြည့်စေ၏။

10 ထိုအခါအဟိကံသား ဂေဒလိ၌ ကိုယ်ရံတော်မှူး နေဗုဇာရဒန် အပ်သောမင်းသမီးများအစရှိသော၊ မိဇပါ မြို့၌ ကျန်ကြွင်းသမျှသော သူတို့ကို နာသနိသား ဣရှမေလသည် သိမ်းယူ၍၊ အမ္မုန်အမျိုးသားတို့ထံသို့ ထွက်သွားလေ၏။

11 ထိုသို့နာသနိသား ဣရှမေလပြုသော အမှုဆိုး အလုံစုံတို့ကို၊ ကာရသားယောဟနန်နှင့် သူ့ထံ၌ရှိသမျှ သော တပ်မှူးတို့သည်ကြားလျှင်၊

12 လူအပေါင်းတို့ကို ခေါ်၍၊ နာသနိသား ဣရှ မေလကိုတိုက်ခြင်းငှါ ထွက်သွားသဖြင့်၊ ဂိဗောင်ကန်နား မှာတွေ့လေ၏။

13 ဣရှမေလ၌ပါသောသူ အပေါင်းတို့သည် ကာရာသား ယောဟနန်နှင့်သူ၌ပါသော တပ်မှူး အပေါင်းတို့ကို မြင်သောအခါ၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။

14 ထိုအခါမိဇပါမြို့မှ ဣရှမေလသိမ်းသွားသော လူအပေါင်းတို့သည် သူ့ထံမှထွက်၍၊ ကာရာသား ယောဟနန်ထံသို့ ကူးသွားကြ၏။

15 နာသနိသား ဣရှမေလသည် လူရှစ်ယောက်နှင့် တကွ၊ ယောဟနန်လက်မှ လွတ်ပြေး၍၊ အမ္မုန်အမျိုးသား တို့ထံသို့ သွားလေ၏။

16 ထိုသို့အဟိကံသား ဂေဒလိကို သတ်ပြီးသည် နောက်၊ ကာရာသားယောဟနန်နှင့် သူ့ထံ၌ရှိသော တပ်မှူးအပေါင်းတို့သည် နာသနိသား ဣရှမေလလက်မှ ၎င်း၊ မိဇပါမြို့မှ၎င်းနှုတ်၍ ကျန်ကြွင်းသော သူတည်း ဟူသော၊ အားကြီးသော စစ်သူရဲများ၊ မိန်းမများ၊ သူငယ် များ၊ မိန်းမစိုးများ အပေါင်းတို့ကို ဂိဗောင်မြို့မှ ဆောင်ခဲ့ ပြန်၍၊

17 ခါလဒဲလူတို့ကြောင့် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ပြောင်းမည် အကြံရှိလျက်၊ ဗက်လင်မြို့နှင့်နီးသော ခိမဟံရွာသို့သွား၍ နေကြ၏။

18 အကြောင်းမူကား၊ ပြည်အုပ်အရာ၌ ဗာဗုလုန် ရှင်ဘုရင် ခန့်ထားသော အဟိကံသားဂေဒလိကို နာသနိ သား ဣရှမေလသတ်သောကြောင့်၊ ခါလဒဲလူတို့ကို ကြောက်ကြ၏။

← Previous   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 107


Other references to this chapter:


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 374, 1029

Hop to Similar Bible Verses

2 Samuel 2:13, 19:38

1 Kings 15:22

2 Kings 25:22, 25

Job 2:4

Proverbs 13:8

Jeremiah 16:6, 40:7, 8, 14, 42:11, 43:5, 6, 7

Word/Phrase Explanations


'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

မင်းသား
'Officer' denotes doctrines or principles of interpretation.

သား
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ဣရှမေလ
'Ishmael' represents the first rationality pertaining to the Lord. 'Ishmael' signifies rationality separate from good. 'Ishmael' signifies the Lord's merely human rational. Ishmael, in Genesis...

မိဇပါမြို့
'Mizpah,' as in Genesis 31:49, signifies the quality of the Lord’s presence with people who are principled in the goods of works, or with the...

လာ
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.


It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

စစ်
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

သိ
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

ရှေခင်
In Genesis 12:6, 'Abram’s passing through the land unto the place Shechem' signifies a new state of the Lord when the celestial aspects of love...

ရှိလော
The word "Shiloh" means "peacemaker", or just "peace". Peace on earth was, and is, one of the Lord's main goals in being born into the...

ရှမာရိမြို့
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

လူ
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

အဝတ်
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

မြို့
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

တွင်း
A pit,' or 'well which has no water,' as in Jeremiah 2:13, signifies doctrines which have no truths.

ဆီ
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

ပျားရည်
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

အစ်ကို
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

အသေကောင်
'The slain' when referring to the Lord, as in Revelation 5, means the separation of everything from the divine. In denial of His divinity, He...

ကိုယ်ရံတော်
‘To guard,’ when used as in Genesis 41:35, denotes ‘to store up.’ ‘Guards,’ as in Genesis 37:36, signify things that minister.

သမီး
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

အမ္မုန်
The children of Ammon ('Jeremiah 49:1'), signify those who falsify the truths of the Word, and of the church.

တပ်မှူး
On July 3, 1863, 12,500 Confederate troops attacked their Union foes during the Battle of Gettysburg, a turning point in the American Civil War. The...

ကြား
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

ဂိဗောင်
sun standing still upon Gibeon signifies total vastation of the church.

မြင်
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ရှစ်
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

ပြန်.
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

အားကြီးသော
'Might' denotes the forces or power of truth.

မိန်းမ
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

မိန်းမစိုး
A eunuch (Isaiah 56:3, 5) denotes the natural man as to good, and the son of the stranger denotes the natural man as to truth;...

ဗက်လင်မြို့
There is a strong relationship between Ephrath and Bethlehem in the Bible; they might be two different names for the same town, or it’s possible...

နေ
'To tarry,' as in Genesis 27:44, signifies almost the same thing as 'to dwell,' except that 'to tarry' relates to the life of truth with...

ခါလဒဲလူ
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Jeremiah and the Babylonians
Worship Talk | Ages 7 - 14

From Swedenborg's Works

 

Apocalypse Explained #374

Apocalypse Explained (Tansley translation)      

Study this Passage

Go to section / 1232  

← Previous   Next →

374. (v. 6) A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny. That thereby is signified, that the genuine good of the church is of no account with them, and also the genuine truth, is clear from the signification of measure (choenix), which was the measure for wheat and barley among the Greeks, as denoting the quality of estimation, for by measure in the Word, as was said in the article above, is signified the quality of a thing as to good and as to truth. From the signification of wheat, as denoting the good of the church in general, concerning which we shall speak presently; from the signification of barley, as denoting the truth of that good, which will be also treated of presently; and from the signification of a penny, which is the price of estimation, as denoting as if it were of no account. This piece of money, because it was the smallest of all, consequently, signifies the least price, but here as if it were of no price. The reason is, because by the red horse, spoken of above, is signified the understanding of the Word destroyed as to good, and by the black horse, the understanding of the Word destroyed as to truth (see above, n. 364, and 372); and when the understanding of the Word as to good and truth is destroyed, then the genuine good and genuine truth of the church are estimated as it were at nothing. The reason why it is estimated here at a penny, is, because some piece of money must be assumed, in order that some price may be expressed in the sense of the letter. Because it is said that a balance was in the hand of him that sat on the horse, and that he measured the wheat and the barley, therefore that piece of money, which was the least of all, is taken for the price of estimation; and because there was no longer any understanding of the Word as to good and as to truth, therefore, by a penny, in the spiritual sense, is here signified [that the estimation is] as it were of no account.

(References: Revelation 6:6; The Apocalypse Explained 364, 372)


[2] The reason why it is said a measure of wheat and three measures of barley, is, because the number one is said of good, and three of truths. And by one, when it is said of good, is signified what is perfect, thus also what is genuine; and by three, when said of truths, is signified what is full, thus also what is genuine; hence it is that a measure of wheat, and three measures of barley, signify the genuine good and the genuine truth of the church. The reason why wheat signifies good, and barley the truth thereof, is, because all things of the field signify the things of the church; and the things of the field, as crops of various kinds, serve for food; and things that are for the food and nourishment of the body, signify, in the spiritual sense, such things as nourish the soul or mind, all of which have relation to the good of love, and the truth of faith; hence wheat and barley especially have such a signification, because bread is made from them. (That foods of every kind signify spiritual food, thus the things pertaining to knowledge, intelligence, and wisdom, consequently the good and truth from which these are, may be seen, n. 3114, 4459, 5147, 5293, 5340, 5342, 5410, 5426, 5576, 5582, 5588, 5655, 5915, 8408, 8562, 9003; of bread in general, in the small work concerning the New Jerusalem, n. 218; that field signifies the church. n, 2971, 3766, 9139.) That wheat and barley signify such things, is from correspondence, as may be seen from the things that appear in the spiritual world, where all appearances are correspondences. Plains, fields, crops of various kinds, and also loaves appear there; whence it is known that they correspond, and, consequently, that they have a signification according to correspondences.

(References: Arcana Coelestia 2971, 3114, 3766, 4459, 5147, 5293, 5340, 5342, 5410, 5426, 5576, 5582, 5588, 5655, 5915, 8408, 8562, 9003, 9139; The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 218)


[3] That wheat and barley signify the good and truth of the church, wheat the good thereof, and barley the truth, is evident from the passages in the Word where they are mentioned, as from the following. In Jeremiah:

Jehovah "who hath dispersed Israel, shall gather him together, and shall guard him as a shepherd doth his flock; for Jehovah hath redeemed Jacob, and hath liberated him out of the hand of him that was stronger than he; hence shall they come and sing in the height of Zion, and they shall flow together to the good of Jehovah, to the wheat, to the new wine, and to the oil, and to the sons of the flock and of the herd; and their soul shall become as a watered garden" (xxxi. 10-12).

The establishment of a new church is here treated of. By Israel and Jacob is signified that church; by Israel the spiritual internal church, and by Jacob the external, for every church is internal and external. The establishment of it is described by, "Jehovah shall gather him together, and shall guard him as a shepherd doth his flock; for he hath redeemed Jacob, and liberated him out of the hand of him that was stronger than he." By redeeming is signified to reform (as may be seen above, n. 328); by the hand of him that was stronger than he, is signified from the evil and falsity which before had possession; their internal joy, or joy of heart, arising from celestial good and the truths thence, is signified by, "hence shall they come and sing in the height of Zion, and they shall flow together to the good of Jehovah, to the wheat, to the new wine, and to the oil, and to the sons of the flock and of the herd." To sing in the height of Zion signifies internal celestial joy, or such as exists in the Lord's celestial kingdom, to sing denoting that joy (see above, n. 326); height denoting what is internal, and Zion the celestial kingdom. Wheat signifies the good of the natural man; new wine, the truth thereof; oil, the good of the spiritual man; the sons of the flock signify spiritual truths, and the sons of the herd natural truths; because these are signified, they are called the goodness of Jehovah. That hence they have intelligence and wisdom, is signified by, "their soul shall become as a watered garden"; for by a garden in the Word is signified intelligence, and being watered its increase continually; that wheat, new wine, oil, the sons of the flock and herd, are not meant here, is evident, for it is said that Jehovah hath redeemed Jacob, and that their soul shall become as a watered garden.

(References: Jeremiah 31:10-12; The Apocalypse Explained 326, 328)


[4] In Joel:

"The field is wasted, the land hath mourned; for the corn is wasted; the new wine is dried up, the oil languisheth. The husbandmen were ashamed; the vine-dressers howled over the wheat and over the barley; because the harvest of the field is perished" (i. 10-12).

These things are not said concerning a field and its barrenness, but concerning the church and its vastation; therefore by field, land, corn, new wine, and oil, are not meant these things, but by the field and by land, the church; by the field, the church as to the reception and increase of truth and good, and by the earth, the church as to the nation therein; by corn, good of every kind in the external man; by new wine, the truth also therein; by oil, the good of the internal man; by the husbandmen who were ashamed, and the vine-dressers who howled over the wheat and over the barley, are signified those who are of the church, and by the wheat and barley are signified the good and the truth thereof; and by the harvest of the field which, consequently, perished, is signified all worship from them.

(References: Joel 1:10-11, 1:10-12)


[5] In Jeremiah:

"The spoilers are come upon all the hills in the wilderness; for the sword of Jehovah shall devour from the end of the earth even to the end of the earth; there is no peace to any flesh. They have sown wheat, and reaped thorns" (xii. 12, 13).

These things also are said concerning the church and its vastation. By the hills in the wilderness upon which the spoilers are said to come, is signified that all the good of charity has perished through evils and falsities; hills in the Word signify where the good of charity resides, and, in an abstract sense, that good itself. The wilderness signifies where it exists no more, because there is no truth; and spoilers signify evils and falsities whereby good and truth perish. By the sword of Jehovah devouring from the end of the earth even to the end of the earth, is signified falsity destroying all things of the church; by the sword devouring, falsity destroying, and from the end of the earth even to the end of the earth, are signified all things of the church. By, "there is no peace to any flesh," is signified that there is no longer internal rest on account of the dominion of evil and falsity; by, "they have sown wheat, and reaped thorns," is signified that instead of the goods of truth there are evils of falsity, wheat denoting the goods of truth, and thorns denoting the evils of falsity.

(References: Jeremiah 12:12-13)


[6] In the same:

Ishmael, who was of the seed of the kingdom, slew Gedaliah, whom the king of Babylon had made governor over the land, and all the Jews who were with him, and the Chaldeans, also the men from Shechem, from Shiloh, and from Samaria; "but ten men were found among them who said unto Ishmael, Slay us not; for we have things hid in the field, wheat and barley, and oil and honey. So he forbare, and slew them not" (xli. 1-8).

By these historical statements, in the internal sense, is described the condemnation of those who profane holy things; for by Gedaliah, whom the king of Babylon made governor over the land, and by the Jews who were with him, also by the Chaldeans, and the men from Shechem, from Shiloh, and from Samaria, are meant those who profane, and, in an abstract sense, profanations of every kind. For the king of Babylon signifies the profanation of good and truth, their condemnation is signified by their being slain, for by, to be slain, is signified to be slain spiritually (see n. 315); but by the ten men, who said to Ishmael, "Slay us not; for we have things hid in the field, wheat and barley, and oil and honey," are meant those who have not profaned the holy things of the church, because inwardly they possess good and truth; for those who profane have inwardly nothing of good and truth, but only outwardly when they speak and preach, whereas, those who do not profane have good and truth inwardly, and this is meant by their saying, that they had things hid in the field, wheat, barley, oil, and honey; wheat and barley signify the goods and truths of the external man, oil signifies the good of the internal man, and honey, the delight thereof; by ten men are signified all those who are of such a description, the number ten signifying all men and all things; by his forbearing and not slaying them, is signified that they were not profane, thus not condemned; by Ishmael are represented those who are in the genuine truths of the church; this is also signified by the seed of the kingdom from which he was. Such are the things involved in these historical statements, the historical parts of the Word possessing an internal sense as well as the prophetical parts.

(References: Jeremiah 41:1-8; The Apocalypse Explained 315)


[7] In Moses:

"Jehovah thy God bringeth thee unto a good land, a land of rivers of water, of fountains and depths that issue out of valley and mountain; a land of wheat and barley, and of vine, and fig-tree, and pomegranate; a land of olive oil and honey" (Deut. viii. 7, 8).

In the sense of the letter the land of Canaan is thus described, but in the spiritual sense the Lord's church, this being signified by the land of Canaan according to this sense; and all the kinds of good and truth pertaining to the church are recounted. The reason why the land is called a land of rivers of water, is, because rivers of water signify the doctrinals of truth. By fountains and depths issuing out of valley and mountain, are signified interior and exterior truths from the Word; by fountains the interior truths thence, and by depths the exterior truths. The latter are said to issue out of the valley, because a valley signifies what is lower and exterior, where such [truths] are; and the former are said to issue out of the mountain, because a mountain signifies what is higher and interior, where such [truths] are. By a land of wheat and barley, and of vine and fig-tree, and pomegranate, is signified the church as to good and truth of every kind; wheat and barley signifying good and truth from a celestial origin; the vine and fig-tree, good and truth from a spiritual origin; and the pomegranate, the knowledges of good and truth. And by a land of olive oil and honey, is signified the church as to the good of love and its delight. He who does not know the spiritual sense of the Word believes simply that the land of Canaan alone is described by these words, in which case the Word would be only natural and not spiritual, and yet the Word in its internal is everywhere spiritual, and it is spiritual when by the above words are understood the spiritual things that are signified, namely, goods and truths of every kind. But what is specifically signified by rivers, fountains, depths, a valley, a mountain, the vine, the fig-tree, the pomegranate, the olive, oil, and honey, is shown in the Arcana Coelestia, all the passages of which it would take too long to adduce; yet several of them have been pointed out, and will be pointed out, in this work upon the Explanation of the Apocalypse; these may be consulted in their proper places.

(References: Deuteronomy 8:7-8)


[8] In Job:

"If I have eaten the strength of the earth without silver, or have caused the soul [of the owners] thereof to expire, let the thorn come forth instead of wheat, and the wild vine instead of barley" (xxxi. 38-40).

To eat the strength of the earth without silver, signifies to appropriate to oneself the good of the church without the truth, the earth denoting the church, and silver denoting truth; and to cause the soul [of the owners] thereof to expire, signifies thus to make void spiritual life. "Let the thorn come forth instead of wheat, and the wild vine instead of barley," signifies that evil is regarded as good, and falsity as truth; wheat denoting good, the thorn evil, barley truth, and the wild vine falsity; for good can only be procured by truths.

(References: Job 31:39-40)


[9] In Isaiah:

"I have heard a consummation and decision from the Lord Jehovih of hosts upon the whole earth. Will the ploughman plough all day to sow, will he open and harrow his ground? When he hath made plain the faces thereof, doth he not cast abroad the fennel, and cast in the measured wheat and the appointed barley and the appointed spelt? Thus he is instructed to judgment, his God doth teach him" (xxviii. 22, 24-26).

By these words, in the spiritual sense, there is described the church with the Jewish and Israelitish nation as being altogether destroyed, and that it was to no purpose to learn and know the Word, but that the good and truth thereof may be applied to the use of life; hence and not otherwise intelligence [can be received] from the Lord. That the church with that nation was altogether destroyed, is meant by, "I have heard a consummation and decision from the Lord Jehovih of hosts upon the whole earth," consummation and decision denoting complete destruction, and the whole earth denoting the whole church, that is, everything thereof; its being to no purpose to learn and know the Word, is signified by, "Will the ploughman plough all day to sow? will he open and harrow his ground?" to plough for sowing denoting to learn, and to harrow the ground denoting to deposit in the memory. That the good and truth of the Word should be applied to the use of life, is signified by, "When he hath made plain the faces thereof, doth he not cast abroad the fennel, and cast in the measured wheat and the appointed barley and the appointed spelt?" When he hath made plain the faces of the ground, and scattered the fennel, signifies when he has prepared by the Word; the measured wheat and the appointed barley and the appointed spelt, signify to apply good and truth to the use of life; wheat denoting good, barley truth, and spelt knowledges; that hence, and in no other way, is there intelligence from the Lord, is signified by, "Thus he is instructed to judgment, his God doth teach him"; judgment signifying intelligence, and his God doth teach him, signifying that it is from the Lord.

(References: Isaiah 28:22, 28:24-26)


[10] In Moses:

"Jehovah made him ride upon the high places of the earth, and he fed him with the produce of the fields; he made him to suck honey out of the rock, and oil out of the flint of the rock; butter of the herd and milk of the flock, with fat of lambs, and rams of the sons of Bashan, and of goats, with the fat of kidneys of wheat; and thou drinkest the pure blood of grapes" (Deut. xxxii. 12-14).

These things are said of the Ancient Church established by the Lord after the deluge, which was in intelligence and wisdom, because in the good of charity and in the faith thence. Their wisdom and intelligence from the Lord, is signified by, "Jehovah made them to ride upon the high places of the earth, and fed them with the produce of the fields"; the celestial and spiritual goods which they receive by truths, are described by, "He made him to suck honey out of the rock, and oil out of the flint of the rock; butter of the herd and milk of the flock, with the fat of lambs, and of rams of the sons of Bashan, and of goats, with the fat of kidneys of wheat; and thou drinkest the pure blood of grapes"; wheat signifies here all good in general, and the blood of grapes, also pure wine, all the truth thence.

(References: Deuteronomy 32:13-14)


[11] In David:

"O that my people had hearkened unto me, and, Israel had walked in my ways! I should have fed them with the fat of wheat; and with honey out of the rock should I have satisfied them" (Ps. lxxxi. 13, 14, 16).

By the fat of wheat, and by honey out of the rock, with which they would be fed and satisfied, are signified good of every kind from celestial good and the delight thereof from the Lord; for by fat is signified celestial good; by wheat, good of every, kind; by honey, the delight of good; and by a rock, the Lord. That they will possess these things if they live according to the Lord's precepts, is meant by its being said, "O that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways!" ways in the Word signifying truths and also precepts, and to walk signifying to live.

(References: Psalms 81:13, 81:16)


[12] In the same:

"Praise Jehovah, O Jerusalem; praise thy God, O Zion. For he strengtheneth the bars of thy gates; he blesseth thy sons in the midst of thee. He maketh thy borders peace, and filleth thee with the fat of wheat" (Ps. cxlvii. 12-14).

By Jerusalem and Zion is meant the church; by Jerusalem, the church as to the truths of doctrine, and by Zion the church as to the goods of love; who maketh thy border peace, signifies all things of heaven and the church, for border signifies all those things; "He filleth thee with the fat of wheat," signifies with every good of love and with wisdom, fat signifying the good of love, and wheat all things therefrom, which being from good are also goods; because these things are signified, therefore it is said, "the fat of wheat."

(References: Psalms 147:12-14)


[13] In Hosea:

"Jehovah said" unto the prophet, "Go again, love a woman beloved of her companion, and an adulteress, according to the love of Jehovah toward the sons of Israel, who look to other gods, and love flagons of grapes. And I bought her to me for fifteen pieces of silver, and for a homer of barley, and a half homer of barley" (iii. 1, 2).

The quality of the Jewish and Israelitish church as to doctrine and worship was represented by this, namely, that by vain traditions they had falsified all things of the Word, although they worshipped it as holy. A woman beloved of her companion, and an adulteress, whom the prophet was to love, signifies a church of such a quality, a woman the church, and being loved by her companion and an adulteress, the falsification of truth and the adulteration of good; "according to the love of Jehovah toward the sons of Israel, who look to other gods," signifies falsities of doctrine and evils of worship, these things being signified by looking to other gods; loving flagons of grapes, signifies the Word in the sense of the letter alone, for wine signifies truths of doctrine from the Word, grapes the goods of it from which are truths, and a flagon signifies that which contains, thus the ultimate sense of the Word, which is the sense of the letter, which they apply to their own falsities and evils; that he bought her to him for fifteen pieces of silver, signifies at a very small price, fifteen denoting very little; the homer of barley and the half homer of barley signify so little of good and truth, as to be scarcely any.

(References: Hosea 3:1-2)


[14] In Matthew:

John [said] concerning Jesus, "He shall baptize you with the Holy Spirit, and with fire; whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather the wheat into the garner; but the chaff he will burn with fire unquenchable" (iii. 11, 12).

By baptizing with the Holy Spirit and with fire, is signified to reform the church, and to regenerate the man of the church by means of Divine truth and Divine good; to baptize signifies to reform and regenerate; the Holy Spirit, the Divine truth proceeding from the Lord; and fire, the Divine good of His Divine love; by the wheat which He will gather into the garner, and by the chaff which He will burn with fire unquenchable, are signified good of every kind, which is of heavenly origin, that it shall be preserved to eternity, consequently, those who are in that [good]; and falsity of every kind, which is of infernal origin, that it shall be destroyed, consequently, those who are in it; and because wheat, a garner, and chaff are mentioned, a fan and a floor are also mentioned, and by the fan is signified separation, and by the floor, where the separation takes place.

(References: Matthew 3:11-12)


[15] In the same:

Jesus said, "The kingdom of the heavens is like unto a man who sowed good seed in his field; but while men slept, his enemy came and sowed tares, and went his way. But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder coming said unto him, Master, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares? Then he said unto them, An enemy hath done this. And the servants said, Wilt thou therefore that we go and gather them up? But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up at the same time the wheat with them. Let both grow together until the harvest; and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them; but gather the wheat into my barn" (xiii. 24-30).

What these words involve is very evident from the spiritual sense, the particulars there being correspondences; for the Lord when He was in the world, spoke by pure correspondences, because from the Divine. The Last Judgment is here treated of, when the good shall be separated from the evil, and the good will come into heaven, and the evil into hell. The good seed in the field, which the man sowed, signifies the truths of the church, which are from good; the field signifies the church, where those are; and sowing signifies influx and reception, thus also instruction; the man who sowed the seed, denotes the Lord through the Word, in which are all the truths of the church; his enemy coming and sowing the tares while men slept, and then going his way, signifies that with natural men the falsities of evil flow in from hell, and are received; for to sleep signifies to live the natural life without the spiritual (as may be seen above, n. 187); the enemy signifies hell, and the tares signify the evils of falsity. What the remaining portions even to the end signify, is evident from what is adduced in the small work concerning the Last Judgment (n. 70); for they involve mysteries which are there laid open; here we need say only, that wheat signifies the good of truth, and thence those who are in good by means of truth; and that by tares are signified the evil of falsity, and thence those who are in evil by means of falsities. That these things are said concerning the Last Judgment, is clear from what follows in the same chapter, where it is said:

"He that soweth the good seed is the Son of man; the field is the world; the seed are the sons of the kingdom; the tares are the sons of the wicked one; the enemy is the devil; the harvest is the consummation of the age" (verses 38, 39);

the consummation of the age denotes the last time of the church, when Judgment takes place. From these passages adduced from the Word, it is evident that wheat signifies the good of the church in general, and barley the truth thereof.

(References: Joel 1:10-12; Matthew 13:24-30, 13:37-39, 13:38-39; The Apocalypse Explained 187; The Last Judgment 70)

Go to section / 1232  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 368, 375, 376, 403, 405, 411, 619, 625, 657, 1153


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Translate: