The Bible

 

Joel 2

Lithuanian     

Study the Inner Meaning

← Previous   Next →

1 Trimituokite Sione, skelbkite pavojų mano šventajame kalne. Tedreba krašto gyventojai, nes ateina Viešpaties diena, nes ji arti.

2 Tamsi, niūri ir debesuota diena. Kaip ryto migla apgaubia kalnų viršūnes, taip galinga ir didelė tauta ateina. Tokios nebuvo iki šiol ir nebebus per kartų kartas.

3 Jų priekyje­visa ryjanti ugnis, užpakalyje­siaučianti liepsna. Kraštas prieš juos kaip Edeno sodas, jiems praėjus­tuščia dykuma; niekas neišsigelbės nuo jų.

4 Jie atrodo kaip žirgai ir puls kaip kariuomenės raiteliai.

5 Jų garsas lyg kovos vežimų, riedančių kalnų viršūnėmis, kaip ūžimas liepsnos, ryjančios ražienas, kaip kariuomenės, kuri išsirikiavusi kovai.

6 Prieš juos drebės tautos, visų veidai pabals.

7 Jie bėgs kaip karžygiai, lips sienomis kaip kariai; kiekvienas eis savo keliu, nesuardydamas gretų.

8 Jie nesistumdys, bet eis kiekvienas savo taku. Jie kris ant kardo, bet nesusižeis.

9 Jie lakstys po miestą, bėgs sienomis, lips į namus, lįs pro langus kaip vagys.

10 Prieš juos drebės žemė ir svyruos dangus, saulė ir mėnulis aptems, žvaigždės nebespindės.

11 Viešpats pakels balsą priešais savo kariuomenę. Jo pulkai yra labai gausūs, ir stiprus tas, kuris vykdo Jo žodį. Viešpaties diena yra didi ir labai baisi, kas galės ją iškęsti?

12 “Todėl dabar,­sako Viešpats,­ gręžkitės į mane visa širdimi, pasninkaudami, verkdami ir dejuodami”.

13 Persiplėškite savo širdis, ne rūbus! Gręžkitės į Viešpatį, savo Dievą, nes Jis yra maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir didžiai geras bei susilaikantis nuo bausmės.

14 Kas žino, gal Jis sugrįš, pasigailės ir paliks palaiminimą­duonos auką ir geriamąją auką Viešpačiui, jūsų Dievui?

15 Trimituokite Sione, paskelbkite pasninką, sušaukite iškilmingą susirinkimą,

16 sukvieskite tautą ir vyresniuosius, atgabenkite vaikus ir žindomus kūdikius. Jaunavedžiai teišeina iš savo kambarių.

17 Tarp prieangio ir aukuro tegul rauda kunigai, Viešpaties tarnai, sakydami: “Viešpatie, pasigailėk savo tautos, neatiduok savo paveldo pagonių paniekai ir pajuokai! Kodėl tautos turėtų sakyti: ‘Kur yra jų Dievas’?”

18 Tada Viešpatį apims pavydas dėl savo krašto ir Jis pasigailės savo tautos.

19 Viešpats atsakys ir tars savo tautai: “Štai Aš duosiu jums javų, vyno ir aliejaus, ir jūs būsite sotūs; Aš nebeleisiu tautoms jūsų niekinti.

20 Atėjusį iš šiaurės pašalinsiu toli nuo jūsų ir nusviesiu jį į tuščią dykumą, jo veidas bus į ytų jūrą ir užpakalinė dalis­į Vakarų jūrą. Nuo jo smarvė pakils ir bjaurus kvapas, nes jis baisių dalykų padarė”.

21 Nebijok, žeme, džiaukis ir džiūgauk, nes Viešpats padarys didelių dalykų.

22 Laukiniai žvėrys, nebijokite! Ganyklos vėl žaliuoja, medžiai neša vaisių, figmedis ir vynmedis duoda derlių.

23 Siono vaikai, džiaukitės Viešpačiu, savo Dievu. Jis ištikimai duodavo jums ankstyvą lietų ir Jis siųs jums lietų, ankstyvąjį ir vėlyvąjį lietų, kaip ir anksčiau.

24 Klojimai bus pilni javų ir statinės sklidinos vyno ir aliejaus.

25 “Aš atlyginsiu jums už metus, kuriuos sunaikino vikšrai, skėriai, vabalai ir amaras­mano didžioji kariuomenė, kurią siunčiau prieš jus.

26 Jūs gausiai valgysite ir būsite sotūs, ir girsite Viešpaties, savo Dievo, vardą, kuris padarė jums nuostabių dalykų. Mano tauta nebus sugėdinta per amžius.

27 Jūs žinosite, kad Aš esu Izraelyje, Aš, Viešpats, jūsų Dievas, ir nėra kito. Mano tauta nebus sugėdinta per amžius.

28 Po to Aš išliesiu savo dvasios ant kiekvieno kūno. Jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, seniai sapnuos sapnus ir jaunuoliai matys regėjimus.

29 Taip pat ant vergų ir vergių tomis dienomis išliesiu savo dvasios.

30 Aš danguje ir žemėje parodysiu stebuklų­kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų.

31 Saulė pavirs tamsa ir mėnulis­ krauju, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai.

32 Tada kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Siono kalne ir Jeruzalėje bus išgelbėjimas, kaip Viešpats sakė, likučiui, kurį Jis pašauks”.

← Previous   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

The Lord 4, 14, 38, 49

Sacred Scripture 14, 86

Heaven and Hell 119, 570

The Last Judgment 3

True Christian Religion 82, 198, 251, 318, 620, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numbers 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomy 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Joshua 7:9

Judges 2:4

Ruth 1:6

1 Samuel 7:6

2 Samuel 16:12, 24:10

1 Kings 8:36

2 Kings 19:31

2 Chronicles 6:27, 20:13, 30:6

Nehemiah 9:1

Job 37:13

Psalms 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Proverbs 1:23, 30:27

Isaiah 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiah 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezekiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Hosea 12:7

Joel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Amos 5:18, 20

Jonah 3:9

Micah 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Habakkuk 1:6, 3:18

Zephaniah 1:7, 15, 3:14

Haggai 2:19

Zechariah 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachi 3:11

Matthew 23:35

Mark 13:19, 24

Acts of the Apostles 2:20

James 4:9

Revelation 6:17, 9:2, 7

Word/Phrase Explanations

Gyventojai
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Debesuota
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

kartų
To “generate” something is to create it, and that idea underpins the meaning of a “generation” of people – it is a group that was...

Ugnis
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

Edeno sodas
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

sodas
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

raiteliai
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

žemė
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

dangus
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

saulė
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Mėnulis
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

žvaigždės
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

gailestingas
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

žino
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

kunigai
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

dievas
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

veidas
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

žvėrys
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

figmedis
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

duoda
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

vikšrai
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

Skėriai
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

sūnūs
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

tamsa
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

From Swedenborg's Works

 

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) #3

Coronis (Buss translation)      

Go to section / 60  

← Previous   Next →

3. The same four Churches on this earth are described by four beasts rising up out of the sea, in Daniel; of which it is there written:

The first was seen like a lion, but it had eagle's wings. I beheld until the wings thereof were plucked out, and it was lifted up from the earth, and set up upon feet, erect like a man, and a man's heart was given to it. Afterwards, behold another beast, a second, like to a bear, and it raised up itself on one side; three ribs were in its mouth between the teeth: moreover, they were saying thus unto it, Arise, devour much flesh. After these things, I beheld, and, lo, another, like a leopard, which had four wings, like birds' wings, upon the back of it; the beast had also four heads; and dominion was given to it. After this, I saw in the night visions, and beheld a fourth beast, terrible and dreadful, and strong exceedingly, which had great iron teeth; it devoured and brake in pieces, and stamped the residue with its feet; but it was diverse from all the beasts that were before it, and it had ten horns. I beheld till thrones were cast down, and the Ancient of days did sit; and the judgment was set, and the books were opened; and, behold, one like the Son of Man was coming with the clouds of the heavens. And there was given Him dominion, and glory, and a kingdom; and all peoples, nations and languages should worship Him: His dominion is a dominion of an age, which shall not pass away, and His kingdom that which shall not perish (Dan. 7:3-9, [7:10], 7:13-14, etc.).

That by these beasts, in like manner, are meant and described those four Churches, is manifest from all the particulars there (which shall be unfolded in their order in the following pages); more especially from the last expressions there, that after those four beasts there will come "the Son of Man, to whom shall be given dominion, and a kingdom which shall not pass away nor perish"; who, also, is meant by the Stone made into "a great Rock, which shall fill the whole earth," as may be seen above (n. 2, at the end).

[2] That the states of the Church are likewise described by beasts, as well as by metals, in the Word, is evident from numberless passages, some only of which I will adduce here; which are as follows:

Thou causest the rain of benefits to drop; thou wilt confirm thy wearied inheritance; the beast 1 -thy assembly-shall dwell therein (Psalm 68:9-10).

Every wild beast of the forest is Mine, the beasts in the mountains of thousands; I know every bird of the mountains, the beasts of My fields are with Me (Psalm 50:10-11).

Asshur was a cedar in Lebanon, his height was exalted; all the birds of the heavens made their nests in his branches, and under his branches did all the beasts of the field bring forth, and in his shadow dwelt all great nations (Ezek. 31:3, 5-6, 13; Dan. 4:7-13).

in that day will I make a covenant for them with the beast of the field, and with the bird of the heavens, and I will betroth Myself unto thee to eternity (Hosea 2:18-19).

Rejoice and be glad; be not afraid, ye beasts of My fields; for the habitations of the desert are become full of grass (Joel 2:21-22).

Thou, son of man, say unto the bird of every wing, and to every beast of the field, Gather yourselves together to My sacrifice upon the mountains of Israel: thus I will set My glory among the nations (Ezek. 39:17, 20-21).

The enemy hath reproached Jehovah; deliver not the soul of the turtle-dove unto the beast 2 (Psalm 74:18-19).

Jehovah gathereth the outcasts of Israel; every beast of My fields, come (Isa. 56:8-9).

The spirit urging, made Jesus to go forth into the wilderness and He was with the beasts; and angels ministered unto Him (Mark 1:12-13).

He was not with beasts, but with devils, with whom He fought and whom He subdued-(not to mention a thousand other passages, which are adduced in part in the APOCALYPSE REVEALED , n. 567). Moreover, it is well known that the Lord Himself, in the Word, is called a "Lamb" and also a "Lion"; likewise, that the Holy Spirit was represented as a "Dove"; that the cherubs, also, by which the Word in the literal sense is signified, appeared like "four beasts," in Ezekiel and in the Apocalypse; and that the man of the Church who acknowledges the Lord as his God and Shepherd, is called a "sheep"; and, on the other hand, he who does not acknowledge Him, is called a "he-goat" and also a "dragon"; and that an assembly of the latter is described, in like manner as in Daniel, by

The beast out of the sea, like a leopard, whose feet were as it were a bear's, and his mouth as it were a lion's (Rev. 13:1-2).

These comparisons originate from the spiritual world, where all the affections and thoughts therefrom, of angels and spirits, are presented at a distance from them as beasts, which also appear in a form in all respects similar to that of the beasts in the natural world; the affections of the love of good as gentle beasts and good uses, but the affections of the love of evil as savage beasts and evil uses. Hence it is that beasts are so often named in the Word; and by them in the spiritual sense are signified affections, inclinations, perceptions and thoughts. From these considerations it is manifest what is meant by creatures in the following passages:

Jesus commanded the disciples to go into all the world, and preach the gospel to every creature (Mark 16:15).

If any one be in Christ, he is a new creature; old things have passed away, and all things are become new (2 Cor. 5:17).

These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creature of God (Rev. 3:14).

By "creatures," here, are meant those who are capable of being created anew, that is, regenerated, and thus becoming of the Lord's Church.

-----
Footnotes:

1. "Thy beast" is the literal rendering of the Hebrew in this passage, which is [Hebrew]; but it is assumed, in the text here, to be used figuratively for "thy congregation." See Fuerst, in loc. [Hebrew].

2. See R.V.; also the previous footnote.

-----

(References: Daniel 4:10-16, 7:3-7, 7:9-10; Ezekiel 39:17-22; Joel 2:21-23)

Go to section / 60  

← Previous   Next →


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Translate: