The Bible

 

Ezékiel 12

Hungarian: Karoli         

Study the Inner Meaning

← Previous   Next →

1 És lõn az Úrnak szava énhozzám, mondván:

2 Embernek fia! pártos ház közepette lakol, kiknek szemeik vannak a látásra, de nem látnak, füleik vannak a hallásra, de nem hallanak, mert õk pártos ház.

3 És te, embernek fia, készíts magadnak vándorútra való eszközöket, és vándorolj ki nappal szemeik elõtt, és vándorolj ki helyedrõl más helyre szemök láttára; talán meglátják! mert õk pártos ház.

4 És vidd ki eszközeidet, úgy, mint vándorútra való eszközöket, nappal szemök láttára, te pedig menj ki estve szemök láttára, úgy a hogy a vándorok szoktak.

5 Szemök láttára lyukaszd át a falat, és azon át vidd ki.

6 Szemök láttára emeld válladra, a sötétben vidd ki, orczádat fedd be, hogy ne lásd a földet, mert csodajelül rendeltelek az Izráel házának.

7 Úgy cselekedtem azért, a mint parancsolva vala nékem; eszközeimet kihordám nappal, mint vándorútra való eszközöket, és este átlyukasztám a falat kezemmel; a sötétben kivivém, vállamra emelém szemök láttára.

8 És lõn az Úr beszéde én hozzám reggel, mondván:

9 Embernek fia! Nem mondta-é néked Izráel háza, ez a pártos ház: mit cselekszel?

10 Mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: a fejedelemnek szól ez a próféczia, ki Jeruzsálemben van, és Izráel egész házának, a mely ott lakozik.

11 Mondjad: Én csodajeletek vagyok; a mint én cselekedtem, úgy történik velök: fogságba, rabságra mennek.

12 És a fejedelem, ki közöttök van, vállát megrakván a sötétben, kimegyen; a falat átlyukasztják, hogy így vigyék ki õt, orczáit befedi, hogy ne lássa szemeivel [épen] õ a földet.

13 És kiterjesztem hálómat ellene, és megfogatik varsámban, és elviszem õt Bábelbe a Káldeusok földére, de azt nem fogja látni, és ott fog meghalni.

14 És mindeneket, kik körülte vannak az õ segítségére, és minden seregeit szélnek szórom mindenfelé, és kardot vonok utánok.

15 És megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor eloszlatom õket a pogányok közé, és szétszórom õket a tartományokba.

16 De meghagyok közülök kevés férfiakat a fegyvertõl, éhségtõl s döghaláltól, hogy elbeszéljék minden útálatosságukat a pogányok közt, a kik közé mennek, s hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.

17 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

18 Embernek fia! kenyeredet rettegéssel egyed, és vizedet reszketéssel és félelemmel igyad.

19 És szólj a föld népének: Ezt mondja az Úr Isten Jeruzsálem lakóiról, Izráel földjérõl: kenyeröket félelemmel eszik és vizöket ájulással iszszák, hogy pusztaságra [vetkõzzék] földje bõségébõl minden lakói álnoksága miatt.

20 És a lakott városok elpusztulnak s a föld pusztaság lesz és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

21 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

22 Embernek fia! micsoda közmondástok van néktek Izráel földjén? hogy azt mondják: a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás.

23 Ezokért mondd nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Megszüntetem e közmondást és nem mondogatják azt többé Izráelben, sõt inkább mondd nékik: elközelgettek a napok, és minden látás teljesül.

24 Mert nem lesz többé semmi hiábavaló látás és hizelgõ jövendölgetés Izráel házának közepette.

25 Mert én szólok, az Úr; s a mely szót szólok, meglészen, nem halad tovább. Mert a ti napjaitokban, pártos ház, szólok egy szót és megcselekszem, ezt mondja az Úr Isten!

26 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

27 Embernek fia! ímé, Izráel háza ezt mondja: A látás, melyet ez lát, sok napra való, és messze idõkre prófétál õ.

28 Ezokért mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Nem halad tovább semmi én beszédem; a mit szólok, az a szó meglészen, ezt mondja az Úr Isten.

← Previous   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 135


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 212, 623, 897, 1664, 2921, 2928, 3863, ...

Apocalypse Revealed 48, 50, 350, 591, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 4, 15, 16, 28, 64

True Christian Religion 130, 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 63, 71, 108, 152, 260, 304, 419, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Scriptural Confirmations 4, 52

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

3 Mózes 26:31, 33

5 Mózes 29:3

2 Királyok 17:14, 15, 25:7, 11

Zsoltárok 59:12, 107:34

Ézsaiás 44:18

Jeremiás 1:11, 12, 13, 5:21, 7:26, 10:17, 23:33, 25:11, 26:3, 27:2, 39:4, 7, 52:11, 15

Jeremiás sir 1:13, 4:20

Ezékiel 3:26, 27, 4:1, 3, 10, 16, 5:2, 10, 12, 6:8, 7:6, 7, 10, 12, 13, 23, 13:23, 17:12, 16, 20, 21, 21:30, 24:19, 32:3

Hóseás 7:12

Jóel 2:1

Ámos 6:3

Mikeás 7:13

Zakariás 3:8, 7:14

Márk 8:18

Rómaiakhoz 11:10

2 Timóteushoz 2:25

2 Péter 3:4

Jelenések 10:6

Word/Phrase Explanations

fia
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ház
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Este
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

reggel
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

káldeusok
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

pogányok
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

föld
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Jeruzsálem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

lakói
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

eszik
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

lakott
'Inhabit' refers to good.

Városok
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

napok
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

látás
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

lát
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

sok
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

szó
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Ezekiel: The Prophet As an Example
Worship Talk | Ages 7 - 14

From Swedenborg's Works

 

The Lord #4

The Lord (Dole translation)      

Study this Passage

Go to section / 65  

← Previous   Next →

4. In support of this, I would like in this first chapter simply to cite passages from the Word where it says “that day, ” “on that day, ” or “at that time, ” passages where “day” and “time” mean the Lord’s Coming. From Isaiah:

In the days to come it will happen that the mountain of Jehovah will be established as the highest of the mountains. On that day Jehovah alone will be exalted. The day of Jehovah Sabaoth is majestic and high above all. On that day people will throw away idols of their silver and gold. (Isaiah 2:2, 11-12, 20)

On that day the Lord Jehovih will take away adornments. (Isaiah 3:18)

On that day the branch of Jehovah will be beautiful and glorious. (Isaiah 4:2)

[Their enemy] will roar against the people on that day and look down on the earth. Behold, there is darkness and anxiety, and the light will be growing darker among their ruins. (Isaiah 5:30)

It will happen on that day that Jehovah will whistle to the fly at the very end of the rivers of Egypt. On that day the Lord will shave [Judah] at the crossings of the river. On that day he will bring [a young cow and two sheep] to life. On that day every place will become brambles and thorns. (Isaiah 7:18, 20-21, 23)

What will you do on the day of visitation? Who will come? On that day Israel will rely on Jehovah, the Holy One of Israel, in truth. (Isaiah 10:3, 20)

It will happen on that day that the nations will seek out the root of Jesse, the one who stands as a sign for the peoples, and glory will be his rest. Above all, on that day the Lord will seek out the remnant of his people. (Isaiah 11:10-11)

You will say on that day, “I will praise you, Jehovah.” You will say on that day, “Praise Jehovah! Call upon his name!” (Isaiah 12:1, 4)

The day of Jehovah is near; it will come from Shaddai like destruction. Behold, the cruel day of Jehovah is coming-a day of resentment, blazing wrath, and anger. I will violently move heaven, and the earth will be shaken out of its place, on the day of his blazing anger. His time is at hand and it will come, and the days will not be prolonged. (Isaiah 13:6, 9, 13, 22)

It will happen on that day that the glory of Jacob will be worn away. On that day, people will look back to their Maker, and their eyes [will look] toward the Holy One of Israel. On that day there will be cities of refuge in the forsaken parts of the forest. (Isaiah 17:4, 7, 9)

Those who dwell on [this] island will say on that day, “Look at what has happened to our hope!” (Isaiah 20:6)

On that day there will be five cities in the land of Egypt speaking the languages of Canaan. On that day there will be an altar to Jehovah in the center of Egypt. On that day there will be a highway from Egypt to Assyria, and Israel will be at the center of the land. (Isaiah 19:18-19, 23-24)

A day of tumult, trampling, and confusion from the Lord Jehovih Sabaoth... (Isaiah 22:5)

On that day Jehovah will punish the army of the high place and the monarchs of the earth. After a great many days they will be punished. Then the moon will blush and the sun will be ashamed. (Isaiah 24:21, 23)

It will be said on that day, “Behold, this is our God; we have waited for him to set us free.” (Isaiah 25:9)

On that day this song will be sung in the land of Jehovah: “We have a strong city.” (Isaiah 26:1)

On that day Jehovah will bring punishment with his sword. On that day answer him by saying, “A vineyard whose wine is pure.” (Isaiah 27:1-2, 12-13)

On that day Jehovah Sabaoth will become an ornate crown and a diadem. (Isaiah 28:5)

Then on that day the deaf will hear the words of the book, and the eyes of the blind will see out of the darkness. (Isaiah 29:18)

On the day of the great slaughter, when the towers fall, there will be a channel of waters. The light of the moon will be like the light of the sun on the day when Jehovah binds up the breach of his people. (Isaiah 30:25-26)

On that day they will each throw away the idols of their silver and gold. (Isaiah 31:7)

The day of Jehovah’s vengeance, the year of his recompense... (Isaiah 34:8)

These two things will come to you in one day: the loss of your children, and widowhood. (Isaiah 47:9)

My people will know my name, and on that day [they will know that] I am the one saying “Here I am!” (Isaiah 52:6)

Jehovah has anointed me to proclaim the year of Jehovah’s good pleasure and the day of vengeance for our God, to comfort all who are mourning. (Isaiah 61:1-2)

The day of vengeance is in my heart and the year of my redeemed has arrived. (Isaiah 63:4)

From Jeremiah:

In those days you will no longer say, “The ark of the covenant of Jehovah.” At that time they will call Jerusalem the throne of Jehovah. In those days the house of Judah will go to the house of Israel. (Jeremiah 3:16-18)

In that day the heart of the monarch will perish, and the heart of the royal family, and the priests and the prophets will be stunned. (Jeremiah 4:9)

Behold, the days are coming in which the earth will turn into a wasteland. (Jeremiah 7:32, 34)

They will fall among those who fall on the day of their visitation. (Jeremiah 8:12)

Behold, the days are coming in which I will execute judgment upon everyone whose foreskin has been circumcised. (Jeremiah 9:25)

In the time of their visitation they will perish. (Jeremiah 10:15)

There will be no remnant of them; I will bring evil upon them in the year of their visitation. (Jeremiah 11:23)

Behold, the days are coming in which it will no longer be said... (Jeremiah 16:14)

I will look at them in the back of the neck and not in the face on the day of their destruction. (Jeremiah 18:17)

Behold, the days are coming in which I will make this place a devastation. (Jeremiah 19:6)

Behold, the days are coming in which I will raise up for David a righteous branch who will rule as king. In those days Judah will be saved and Israel will dwell in safety. Therefore behold, the days are coming in which it will no longer be said... I will bring evil upon them in the year of their visitation. At the very last of days you will fully understand. (Jeremiah 23:5-7, 12, 20)

Behold, the days are coming in which I will turn back [the captivity of my people]. Alas, that day will be great, and there will be none like it. It will happen on that day that I will break the yoke and tear off the fetters. (Jeremiah 30:3, 7-8)

The day will come when the guards cry out on Mount Ephraim, “Arise, let us climb Zion to Jehovah our God.” Behold, the days are coming in which I will make a new covenant. The days are coming in which the city of Jehovah will be built. (Jeremiah 31:6, 27, 31, 38)

The days are coming in which I will perform the good word [that I promised]. In those days and at that time I will cause a righteous branch to grow for David. In those days Judah will be saved. (Jeremiah 33:14-16)

On that day I will bring words against this city for evil. You, though, I will rescue on that day. (Jeremiah 39:16-17)

That day will be a day of vengeance for the Lord Jehovih Sabaoth; he will take vengeance on his enemies. The day of destruction has come upon them, the time of their visitation. (Jeremiah 46:10, 21)

Because of the day that is coming for devastation... (Jeremiah 47:4)

I will bring upon [Moab] the year of visitation. Nevertheless I will bring back its captives at the very last of days. (Jeremiah 48:44, 47)

I will bring destruction upon them at the time of their visitation. Their youths will fall in the streets and all their men of war will be cut down on that day. At the very last of days I will bring back their captives. (Jeremiah 49:8, 26, 39)

In those days and at that time the children of Israel and the children of Judah will come together and seek Jehovah their God. In those days and at that time the iniquity of Israel will be sought, but there will be none. Woe to [the Babylonians], because their day has come, the time of their visitation. (Jeremiah 50:4, 20, 27, 31)

They are vanity, a work of errors; they will perish at the time of their visitation. (Jeremiah 51:18)

From Ezekiel:

The end has come; the end has come. It has come upon you like the morning. The time has come; the day of tumult is near. Behold the day; see, it has come. The trunk has blossomed; violence has sprouted. The day has arrived; the time has come upon their whole multitude. Their silver and gold will not rescue them on the day of Jehovah’s wrath. (Ezekiel 7:6-7, 10, 12, 19)

People were saying of the prophet, “The vision that he is seeing will not happen for many days; his prophecy concerns distant times.” (Ezekiel 12:27)

They will not be able to stand up in the war on the day of Jehovah’s wrath. (Ezekiel 13:5)

You pierced, godless prince of Israel, whose day has come, in the time of iniquity of the end... (Ezekiel 21:25, 29)

O city shedding blood in your own midst so that its time will come, you have made the days approach so that you will come to your years. (Ezekiel 22:3-4)

Surely on the day that I take their strength from them, on that day someone who has been rescued will come to you with information for you to hear. On that day your mouth will be opened to speak with the one who has been rescued. (Ezekiel 24:25-27)

On that day I will cause the horn of the house of Israel to grow. (Ezekiel 29:21)

Wail “Alas for the day, ” because the day of Jehovah is near, the day of Jehovah is near. It will be a day of cloud, a time for the nations. On that day messengers from me will go forth. (Ezekiel 30:2-3, 9)

On the day you go down into hell... (Ezekiel 31:15)

I myself will search for my flock, on a day when it is in the midst of your flock, and I will rescue them from all the places where they have been scattered on a cloudy and dark day. (Ezekiel 34:11-12)

On the day when I cleanse you from all your iniquities... (Ezekiel 36:33)

Prophesy and say, “Will you not know it on that day when my people Israel settle safely? In the days to come I will bring you against my land. [This will happen] on that day, on the day when Gog comes upon the land [of Israel]. In my zeal, in the day of my indignation, surely on this day there will be a great earthquake upon the land of Israel.” (Ezekiel 38:14, 16, 18-19)

Behold, it is coming; this is the day of which I have spoken. It will happen on that day that I will give Gog a burial place in the land of Israel, so that the house of Israel will know that I, Jehovah, am their God from that day on. (Ezekiel 39:8, 11, 22)

From Daniel:

God in the heavens has revealed mysteries concerning what will happen in the days to come. (Daniel 2:28)

The time came for the saints to establish the kingdom. (Daniel 7:22)

“Understand that the vision concerns the time of the end.” [Gabriel] said, “Behold, I am making known to you what will happen at the end of the wrath, because at the appointed time the end will come.” The vision of evenings and mornings is the truth. Hide the vision, because it is for many days. (Daniel 8:17, 19, 26)

I have come to make you understand what will happen to your people at the very last of days, because the vision applies to days yet to come. (Daniel 10:14)

Those who understand will be tested in order to be purified and cleansed, until the time of the end, since it is yet for an appointed time. (Daniel 11:35)

At that time Michael will rise up, the great leader who stands up for the children of your people. There will be a time of distress such as there has not been since the nation [began]. At this time, however, your people will be rescued-everyone who is found written in the book. (Daniel 12:1)

You, Daniel, close up the words and seal the book until the time of the end. But from the time when the daily offering is taken away and the abomination that causes devastation is set up, there will be one thousand two hundred and ninety days. You will arise into your inheritance at the end of days. (Daniel 12:4, 9, 11, 13)

From Hosea:

I will make an end of the kingdom of the house of Israel. On that day I will break the bow of Israel. Great will be the day of Jezreel. (Hosea 1:4-5, 11)

On that day you will call [me] “my husband.” On that day I will make them a covenant. On that day I will respond. (Hosea 2:16, 18, 21)

The children of Israel will turn back and seek Jehovah their God and David their king at the very last of days. (Hosea 3:5)

Come, let us return to Jehovah. After two days he will revive us; on the third day he will raise us up, and we will live in his presence. (Hosea 6:1-2)

The days of visitation have come; the days of retribution have come. (Hosea 9:7)

From Joel:

Alas for the day, because the day of Jehovah is at hand; it will come as destruction from Shaddai. (Joel 1:15)

The day of Jehovah is coming, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness. Great is the day of Jehovah and extremely terrifying; who can endure it? (Joel 2:1-2, 11)

Upon my male and female servants I will pour out my spirit in those days. The sun will be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrifying day of Jehovah comes. (Joel 2:29, 31)

In those days and at that time I will gather all nations together. The day of Jehovah is at hand. On that day it will happen that the mountains will drip with new wine. (Joel 3:1-2, 14, 18)

From Amos:

The strong of heart will flee naked on that day. (Amos 2:16)

On the day that I punish Israel for its sins... (Amos 3:14)

Woe to you who long for the day of Jehovah. What is the day of Jehovah to you? It will be a day of darkness and not of light. Surely the day of Jehovah will be a day of darkness and not of light, a day of thick darkness with no light at all. (Amos 5:18, 20)

The songs of the Temple will be howls on that day. On that day I will make the sun set at noon, and will darken the earth on a day of light. On that day beautiful young women and also young men will faint from thirst. (Amos 8:3, 9, 13)

On that day I will raise up the fallen tent of David. Behold, the days are coming when the mountains will drip with new wine. (Amos 9:11, 13)

From Obadiah:

On that day will I not destroy the wise of Edom? Do not rejoice over them on the day of their destruction, on the day of their distress. The day of Jehovah over all nations is at hand. (Obadiah 1:8, 12-15)

From Micah:

On that day the lament will be “We have been utterly destroyed.” (Micah 2:4)

At the very last of days the mountain of the house of Jehovah will be established on the top of the mountains. On that day I will gather the lame. (Micah 4:1, 6)

On that day I will cut off your horses and your chariots. (Micah 5:10)

The day of your watchmen, your visitation, has come. The day for building the walls is here. This is the day in which he will come to you. (Micah 7:4, 11-12)

From Habakkuk:

The vision is still set for an appointed time and speaks concerning the end. If it delays, wait for it, because it will surely come and will not be postponed. (Habakkuk 2:3)

Jehovah, do your work in the midst of the years; in the midst of the years you will make it known. God will come. (Habakkuk 3:2)

From Zephaniah:

The day of Jehovah is at hand. On the day of the sacrifice of Jehovah I will execute judgment upon the royal family and upon the children of the monarch. On that day there will be the sound of shouting. At that time I will examine Jerusalem with lamps. The great day of Jehovah is at hand. This day is a day of blazing wrath; a day of distress and repression; a day of destruction and devastation; a day of darkness and gloom; a day of clouds and thick darkness; a day of trumpets and shouting. On the day of the blazing wrath of Jehovah the whole earth will be devoured and he will make a prompt end to all those who dwell in the land. (Zephaniah 1:7-8, 10, 12, 14-16, 18)

... when the day of the wrath of Jehovah has not yet come upon us. Perhaps you may be hidden on the day of the wrath of Jehovah. (Zephaniah 2:2-3)

Wait for me until the day I rise up for plunder, because that will be my judgment. On that day you will not be ashamed of your deeds. On that day it will be said to Jerusalem, “Do not be afraid.” I will deal with your oppressors at that time. At that time I will bring you back. At that time I will gather you together to give you a name and praise. (Zephaniah 3:8, 11, 16, 19-20)

From Zechariah:

I will remove the iniquity of that land in one day. On that day each of you will invite your neighbor under a vine and under a fig tree. (Zechariah 3:9-10)

Then many nations will be joined to Jehovah on that day. (Zechariah 2:11)

In those days ten men will take hold of the hem of a man of Judah. (Zechariah 8:23)

Jehovah their God will save them on that day, as the flock of his people. (Zechariah 9:16)

My covenant was broken on that day. (Zechariah 11:11)

On that day I will make Jerusalem a heavy stone for all peoples. On that day I will strike every horse with confusion. On that day I will make the leaders of Judah like a fiery furnace surrounded by logs. On that day Jehovah will protect the inhabitants of Jerusalem. On that day I will seek to destroy all the nations [that are coming against Jerusalem]. On that day the mourning in Jerusalem will increase. (Zechariah 12:3-4, 6, 8-9, 11)

On that day a fountain will be opened for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem. It will happen on that day that I will cut off the names of idols from the land. On that day the prophets will be ashamed. (Zechariah 13:1-2, 4)

Behold, the day of Jehovah is coming. On that day his feet will stand on the Mount of Olives. On that day there will be no light or radiance. One day that will be known to Jehovah, not day or night, there will be light around the time of evening. On that day living waters will go forth from Jerusalem. On that day Jehovah will be one, and his name one. On that day there will be a great panic from Jehovah. On that day “Holiness belongs to Jehovah” will be engraved on the bells of the horses. There will no longer be a Canaanite in the house of Jehovah on that day. (Zechariah 14:1, 4, 6-9, 13, 20-21)

From Malachi:

Who can bear the day of his coming? Who will stand when he appears? They will be mine on the day that I make them my treasure. Behold, the day is coming, burning like an oven. Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and terrifying day of Jehovah comes. (Malachi 3:2, 17; 4:1, 5)

From David:

In his days the righteous will flourish and there will be much peace, and he will reign from sea to sea, and from the river all the way to the ends of the earth. (Psalms 72:7-8)

There are other instances elsewhere.

(References: Habakkuk 3:2-3; Isaiah 22:8, 22:12, 22:20, 22:25, 24:21-22, 24:21-23; Jeremiah 19:8, 23:5-6, 23:7, 23:17; Joel 3:1; Obadiah 1:12, 1:15; Zechariah 13:1-4; Zephaniah 1:7-10)


Go to section / 65  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 472, 704, 819

Divine Providence 172

The Lord 14, 37

Sacred Scripture 89

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 The Lord Is the Hero of War
Color picture of the Commander of the Lord's army appearing to Joshua.
Picture | All Ages


Thanks to the Swedenborg Foundation for the permission to use this translation.


Translate: