The Bible

 

Ezékiel 12

Hungarian: Karoli         

Study the Inner Meaning

← Previous   Next →

1 És lõn az Úrnak szava énhozzám, mondván:

2 Embernek fia! pártos ház közepette lakol, kiknek szemeik vannak a látásra, de nem látnak, füleik vannak a hallásra, de nem hallanak, mert õk pártos ház.

3 És te, embernek fia, készíts magadnak vándorútra való eszközöket, és vándorolj ki nappal szemeik elõtt, és vándorolj ki helyedrõl más helyre szemök láttára; talán meglátják! mert õk pártos ház.

4 És vidd ki eszközeidet, úgy, mint vándorútra való eszközöket, nappal szemök láttára, te pedig menj ki estve szemök láttára, úgy a hogy a vándorok szoktak.

5 Szemök láttára lyukaszd át a falat, és azon át vidd ki.

6 Szemök láttára emeld válladra, a sötétben vidd ki, orczádat fedd be, hogy ne lásd a földet, mert csodajelül rendeltelek az Izráel házának.

7 Úgy cselekedtem azért, a mint parancsolva vala nékem; eszközeimet kihordám nappal, mint vándorútra való eszközöket, és este átlyukasztám a falat kezemmel; a sötétben kivivém, vállamra emelém szemök láttára.

8 És lõn az Úr beszéde én hozzám reggel, mondván:

9 Embernek fia! Nem mondta-é néked Izráel háza, ez a pártos ház: mit cselekszel?

10 Mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: a fejedelemnek szól ez a próféczia, ki Jeruzsálemben van, és Izráel egész házának, a mely ott lakozik.

11 Mondjad: Én csodajeletek vagyok; a mint én cselekedtem, úgy történik velök: fogságba, rabságra mennek.

12 És a fejedelem, ki közöttök van, vállát megrakván a sötétben, kimegyen; a falat átlyukasztják, hogy így vigyék ki õt, orczáit befedi, hogy ne lássa szemeivel [épen] õ a földet.

13 És kiterjesztem hálómat ellene, és megfogatik varsámban, és elviszem õt Bábelbe a Káldeusok földére, de azt nem fogja látni, és ott fog meghalni.

14 És mindeneket, kik körülte vannak az õ segítségére, és minden seregeit szélnek szórom mindenfelé, és kardot vonok utánok.

15 És megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor eloszlatom õket a pogányok közé, és szétszórom õket a tartományokba.

16 De meghagyok közülök kevés férfiakat a fegyvertõl, éhségtõl s döghaláltól, hogy elbeszéljék minden útálatosságukat a pogányok közt, a kik közé mennek, s hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.

17 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

18 Embernek fia! kenyeredet rettegéssel egyed, és vizedet reszketéssel és félelemmel igyad.

19 És szólj a föld népének: Ezt mondja az Úr Isten Jeruzsálem lakóiról, Izráel földjérõl: kenyeröket félelemmel eszik és vizöket ájulással iszszák, hogy pusztaságra [vetkõzzék] földje bõségébõl minden lakói álnoksága miatt.

20 És a lakott városok elpusztulnak s a föld pusztaság lesz és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

21 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

22 Embernek fia! micsoda közmondástok van néktek Izráel földjén? hogy azt mondják: a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás.

23 Ezokért mondd nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Megszüntetem e közmondást és nem mondogatják azt többé Izráelben, sõt inkább mondd nékik: elközelgettek a napok, és minden látás teljesül.

24 Mert nem lesz többé semmi hiábavaló látás és hizelgõ jövendölgetés Izráel házának közepette.

25 Mert én szólok, az Úr; s a mely szót szólok, meglészen, nem halad tovább. Mert a ti napjaitokban, pártos ház, szólok egy szót és megcselekszem, ezt mondja az Úr Isten!

26 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

27 Embernek fia! ímé, Izráel háza ezt mondja: A látás, melyet ez lát, sok napra való, és messze idõkre prófétál õ.

28 Ezokért mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Nem halad tovább semmi én beszédem; a mit szólok, az a szó meglészen, ezt mondja az Úr Isten.

← Previous   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 135


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 212, 623, 897, 1664, 2921, 2928, 3863, ...

Apocalypse Revealed 48, 50, 350, 591, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 4, 15, 16, 28, 64

True Christian Religion 130, 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 63, 71, 108, 152, 260, 304, 419, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Scriptural Confirmations 4, 52

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

3 Mózes 26:31, 33

5 Mózes 29:3

2 Királyok 17:14, 15, 25:7, 11

Zsoltárok 59:12, 107:34

Ézsaiás 44:18

Jeremiás 1:11, 12, 13, 5:21, 7:26, 10:17, 23:33, 25:11, 26:3, 27:2, 39:4, 7, 52:11, 15

Jeremiás sir 1:13, 4:20

Ezékiel 3:26, 27, 4:1, 3, 10, 16, 5:2, 10, 12, 6:8, 7:6, 7, 10, 12, 13, 23, 13:23, 17:12, 16, 20, 21, 21:30, 24:19, 32:3

Hóseás 7:12

Jóel 2:1

Ámos 6:3

Mikeás 7:13

Zakariás 3:8, 7:14

Márk 8:18

Rómaiakhoz 11:10

2 Timóteushoz 2:25

2 Péter 3:4

Jelenések 10:6

Word/Phrase Explanations

fia
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ház
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Este
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

reggel
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

káldeusok
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

pogányok
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

föld
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Jeruzsálem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

lakói
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

eszik
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

lakott
'Inhabit' refers to good.

Városok
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

napok
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

látás
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

lát
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

sok
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

szó
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Ezekiel: The Prophet As an Example
Worship Talk | Ages 7 - 14

From Swedenborg's Works

 

Apocalypse Revealed #350

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Go to section / 962  

← Previous   Next →

350. Of the tribe of Judah twelve thousand were sealed. (7:5) This symbolizes celestial love, which is love toward the Lord, and this in all those people who will be in the Lord's New Heaven and New Church.

In the highest sense Judah symbolizes the Lord in relation to celestial love; in the spiritual sense, the Lord's celestial kingdom and the Word; and in the natural sense, the doctrine of a celestial church drawn from the Word. Here, however, Judah symbolizes celestial love, which is love toward the Lord; and because it is named first in the series, it symbolizes that love in all those people who will be in the New Heaven and in the Lord's New Church. For the tribe named first is everything in the rest, being to them as though their head and serving as a universal property entering into all those that follow, tying them together, qualifying them and affecting them. This property is love toward the Lord.

To be shown that twelve thousand symbolizes all who possess that love, see no. 348 above.

(References: Matthew 12:39)


[2] People know that after the death of Solomon the twelve tribes of Israel were divided into two kingdoms: the kingdom of Judah and the kingdom of Israel. The kingdom of Judah represented the celestial kingdom or the Lord's priestly kingdom, while the kingdom of Israel represented the spiritual kingdom or the Lord's royal kingdom. But the latter was destroyed when the people had nothing spiritual left in them, whereas the kingdom of Judah was preserved, for the sake of the Word, and because the Lord would be born there. However, when the people adulterated the Word completely, and thus could not recognize the Lord, then their kingdom was destroyed.

It can be seen from this that the tribe of Judah symbolizes celestial love, which is love toward the Lord. But because the people were of the character they were with respect to the Word and with respect to the Lord, the tribe of Judah symbolizes also the opposite love, which is love of self - properly speaking, a love of dominating springing from a love of self - a love which we call diabolical love.

[3] The fact that Judah and his tribe symbolize the celestial kingdom and its love, which is love toward the Lord, follows from these passages:

Judah, your brothers shall praise you... The scepter shall not be taken from Judah... until Shiloh comes; and to Him shall be the obedience of the people. Binding his donkey's foal to the vine, his donkey's colt to the choice vine, he washes his garment in wine... His eyes are redder than wine, and his teeth whiter than milk. (Genesis 49:8-12)

...David shall be their prince forever, and I will make a covenant of peace with them; it shall be an everlasting covenant with them..., and I will set My sanctuary in their midst forevermore. (Ezekiel 37:25-26)

Exult and rejoice, O daughter of Zion! ...Jehovah will make Judah an inheritance for Himself, His portion on the holy land. (Zechariah 2:10-12)

O Judah, celebrate your feasts, perform your vows. For Belial 1 shall no more pass through you; he is utterly cut off. (Nahum 1:15)

The Lord... will suddenly come to His temple... Then the offering of Judah and Jerusalem will be sweet to Jehovah as in the days of old... (Malachi 3:1, 4)

Judah shall abide forever, and Jerusalem from generation to generation. (Joel 3:20)

Behold, the days are coming..., that I will raise to David a righteous Branch... In His days Judah will be saved... (Jeremiah 23:5-6)

I will bring forth offspring from Jacob, and from Judah an heir of My mountains, that My elect may possess it... (Isaiah 65:9)

Judah became His sanctuary, and Israel His dominion. (Psalms 114:2)

Behold, the days are coming..., when I will make a new covenant... with the house of Judah... ...this will be the covenant...: I will put My law within them, and write it on their heart... (Jeremiah 31:27, 31, 33-34)

In those days ten men... shall grasp the sleeve of a Jewish man, saying, "We will go with you, for we have heard that God is with you." (Zechariah 8:23)

...as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before Me..., so shall your offspring and your name remain.

Kings (of the nations) shall be your foster fathers, their princesses your nursing mothers. They shall bow down to you, their faces to the ground, and lick the dust of your feet. (Isaiah 66:22; 49:23)

(References: Ezekiel 37:26-27; Isaiah 49:22-23; Jeremiah 31:33; Matthew 3:1-4; Zechariah 8:22-23)


[4] From these and many other passages, which we do not have the space to cite because of their number, it can be clearly seen that Judah means not Judah but the church. We are told, for example, that the Lord would make a new and eternal covenant with that nation, that He would make it His heir and His sanctuary forevermore, and that kings of the nations and their princesses would bow down to them, licking the dust of their feet, and so on.

[5] That the tribe of Judah, regarded in itself, means the diabolic kingdom, which is one of a love of dominating springing from a love of self, can be seen from the following passages:

I will hide My face from them, I will see what their posterity will be. ...they are a perverse generation, children in whom is no faith... ...they are a nation void of counsel... ...their vine is of the vine of Sodom and of the fields of Gomorrah; its grapes are grapes of gall, their clusters are bitter. Their wine is the poison of dragons, and the cruel venom of asps. Is this not laid up in store with Me, sealed up in My treasuries? (Deuteronomy 32:20-34)

(Know that) it is not because of your righteousness or the uprightness of your heart... that Jehovah... is... giving you (the land of Canaan)..., for you are a stiff-necked people. (Deuteronomy 9:5-6)

...according to the number of your cities have been your gods, O Judah... ...according to the number of the streets of Jerusalem you have set up altars... to burn incense to Baal. (Jeremiah 2:28; 11:13)

You are of your father the devil, and you choose to do the desires of your father. (John 8:44)

Jews are said to be full of hypocrisy, iniquity, and uncleanness (Matthew 23:27-28.

-----
Footnotes:

1. In the Old Testament, the personification of wickedness and destruction, originally conceived perhaps as some sort of spirit demon.

-----

(References: Ezekiel 4, 5:5-17, 12:18-19, 15:6-8, 16, 16:46, 16:48, 23; Isaiah 3:9; Jeremiah 5:1, 6:6-7, 7:17-18, 8:6-8, 9:10-11, 9:11-12, 9:13, 9:14, 13:9-10, 13:14, 14:16, 23:14; Lamentations 1:8-9, 1:17; Mark 8:38; Matthew 12:39; Revelation 11:8; Zechariah 8:22-23)

Go to section / 962  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 96, 266, 342, 862, 915

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.

The Bible

 

Isaiah 49:22-23

English: King James Version         

Study the Inner Meaning

← Previous   Full Chapter   Next →

22 Thus saith the Lord GOD, Behold, I will lift up mine hand to the Gentiles, and set up my standard to the people: and they shall bring thy sons in their arms, and thy daughters shall be carried upon their shoulders.

23 And kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing mothers: they shall bow down to thee with their face toward the earth, and lick up the dust of thy feet; and thou shalt know that I am the LORD: for they shall not be ashamed that wait for me.

← Previous   Full Chapter   Next →

   Study the Inner Meaning

Explanation of Isaiah 49      

By Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 49

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.)

1. ATTEND, O islands, unto Me; and hearken, you peoples, from afar: Jehovah has called me from the womb; from the bowels of my mother has He made mention of my name.

VERSE 1. "Islands" signify those who are in Truths, and "peoples from afar" those who are in Goods, and, abstractedly, Truths and Goods, both in the natural man; "from afar" is predicated of Goods which are in the natural man, but what is "near" of Goods in the spiritual man. "Peoples" here signify Goods, because in the original it is a different term from that by which Truths are signified. Apocalypse Explained 406. See also Arcana Coelestia 1158, 2709.

Verses 1, 12. By the "islands", and by the "peoples from afar", and "from the north and from the sea", are understood the Gentiles or nations with whom the church was to be established. Hence it is evident that externals are distant from internals, and stand, as it were, afar off; hence it is that, in the Word, by "afar off" is signified the external, or what is removed from the internal, as in the above passage, and in the following:

"Hear, O you that are afar off, what I have done; and acknowledge, O you that are near, My power." (Isaiah 33:13)

By those who are "afar off" are there understood the nations or Gentiles, because remote from internal Truths; and by the "near" are understood those who are of the church, and in Truths from the Word. Apocalypse Explained 1133.

As to "islands", see Chapter 41:5, the Exposition.

Verses 1, 5. The Lord, in many parts of the Word, is called "Creator", "Maker", and " Former from the womb", and also "Redeemer", by reason that He creates man anew, reforms, regenerates; and redeems. It may be supposed that the Lord is so called because He created man, and forms him in the womb, but still it is a spiritual creation and formation which is here understood; for the Word is not only natural, but also spiritual, - natural for men, who are natural, and spiritual for the angels, who are spiritual, as may also appear from this consideration, that the things here said are said concerning Israel, and, in the supreme sense, concerning the Lord.

By "Israel" is understood the church, thus every man of the church; and inasmuch as the Lord knows the quality of every one as to the Good of love and the Truth of faith, therefore it is said "Jehovah has called me from the womb; from the bowels of my mother has He made mention of my name."

By "calling and knowing the name" of anyone, is signified to know his quality; "from the womb" denotes as to the Good of love, and "from the bowels of my mother", as to Truths from that Good. By "Jacob", who shall be brought back unto Him, and "Israel", who shall be gathered unto Him, is signified the church; by "Jacob" the external church, and by "Israel" the internal, - the latter being in the spiritual man, the former in the natural. Apocalypse Explained 710.

These words also treat of the Lord. To "make mention of His name" is to instruct as to His quality. Arcana Coelestia 2009.

2. And He has set my mouth like a sharp sword; in the shadow of His hand has He concealed me, and He has made me a polished shaft; in His quiver has He hid me;

Verse 2. Where by the "mouth" of the prophet is signified Divine Truth, wherefore it is compared to a "sharp sword", whereby is understood its penetrating power, and dispersing and destroying the false. Apocalypse Explained 908.

In the shadow of His hand has He concealed me, etc. - Treating also concerning the Lord. By the "sharp sword" is signified Truth dispersing the false; by the "polished shaft" is denoted Truth dispersing the evil; and by the "quiver" is signified the Word. Hence it is evident what is meant by "He has set my mouth like a sharp sword, and has made me a polished shaft, and in His quiver has He hid me", that is, that in Him and from Him is Divine Truth, by which falsities and evils are dispersed, and that in Him and from Him is the Word, where and whence those Truths are. Apocalypse Explained 357.

The "sharp sword" is Truth fighting; and the "polished shaft" is the Truth of doctrine. Arcana Coelestia 2799.

3. And He has said unto me, You art My servant, O Israel, in whom I will be glorified.

Verses 3, 6. Israel, in whom I will be glorified. - Meaning the Divine Human of the Lord. Arcana Coelestia 3441.

4. And I said, I have laboured in vain; for nought, and for vanity, I have spent my strength: nevertheless my judgment is with Jehovah, and the recompense of my work with my God.

5. And now [thus] says Jehovah, my Former from the womb to be His servant, to bring back Jacob unto Him, and that Israel unto Him may be gathered: then shall I be glorious in the eyes of Jehovah, and my God will be my strength:

Verse 4. Speaking of the establishment of the New Church from the Lord. That it could not be established with the Jewish nation, because Truths could not be received by that nation from any spiritual affection, is understood by "I said, I have laboured in vain; for nought [or emptiness], and for vanity, I have spent my strength." That still a spiritual church is provided by the Lord, that is, with the Gentiles, is signified by "My judgment is with Jehovah, and the recompense of my work with my God."

By "recompense" is here signified the church, which is in the spiritual affection of Truth; by "labour" and 'by "work" is understood the combat of the Lord against the hells; and the subjugation of them, whereby the Lord restored the equilibrium between heaven and hell, in which man can receive Truth and become spiritual; concerning which equilibrium, see the work on Heaven and Hell 589-603, and in the small work on the Last Judgrnent, n. 33, 34, 73, 74. Apocalypse Explained 695.

6. And He said, It is a light thing that You should be My Servant, to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel: [but] I will also give You for a light to the nations, to be My salvation to the end of the earth.

7. Thus says Jehovah, the Redeemer of Israel, his Holy One; to Him who is despised in soul, whom the nation abhors; to the Servant of rulers: Kings shall see Him, and shall rise up; princes also, and they shall bow themselves down; for the sake of Jehovah, who is faithful; of the Holy One of Israel, for He has chosen You.

Verse 6. [These words seem to imply that the Lord, or Jehovah in His Humanity, would not only" raise up the tribes of Israel", etc., that is, establish the true church, but that from Him should come the "light" and "salvation" for all nations and peoples, and for the entire universe. That the tribes of Israel and the Jews will not again, in a literal sense, be gathered to their own land, as is supposed by many from not knowing the spiritual sense of the Word, can be abundantly proved. See the Exposition of Isaiah Chapter 66:20.]

My salvation to the end of the earth. - See above, Chapter 42:10-12, the Exposition.

8. Thus says Jehovah, In the time of acceptance have I answered You, and in the day of salvation have I helped You; and I will preserve You, and give You for a covenant of the people; to restore the land, to give possession of the desolate heritages:

Verse 8. I will give You for a covenant of the people, etc. - To "give for a covenant of the people", signifies that conjunction may be with the Lord and by Him; to "restore the land", is to restore the church; and to "give possession of the desolate heritages", signifies to restore the Goods and Truths of the church which were destroyed. Apocalypse Explained 701.

As to the "Covenant", see above, Chapter 42:6, the Exposition.

Verses 8, 13. I will give You for a covenant of the people, to restore the land. Sing, O you heavens; and rejoice, O earth; you mountains, break forth into song, etc.

- Treating of the Lord and of His advent. The establishment of the church by Him is signified by "I will give You for a covenant of the people, to restore the land"; to "restore the land" denoting to re-establish the church. It is well known that the Lord did not restore the land to the Jewish people, but that He established the church amongst the Gentiles. The joy in consequence thereof is described by "Sing, O you heavens; rejoice, O earth; you mountains, break forth into song." By the "heavens" are understood the heavens where are the angels who are in the interior Truths of the church; by the "earth" is understood the church with men; and by the "mountains", those who are in the Good of love to the Lord. Apocalypse Explained 304.

9. Saying to the prisoners, Go forth; to those that are in darkness, Show yourselves. They shall feed in the ways, and on all the eminences shall be their pasture.

Verse 9. These words treat manifestly of the Lord. The "prisoners" [or the bound] are, in particular, those who were detained in the lower earth until the advent of the Lord, and who were then elevated into heaven; and, in general, those who are in Good, and kept, as it were, bound by falsities, from which, however, they endeavour to come forth. To "feed in the ways" is to be instructed in Truths; that "ways" are Truths, see Arcana Coelestia 627, 2333; and that to "feed" is to be instructed, n. 5201. "On all eminences shall be their pasture", signifies to be nourished in Good; for "eminences", like mountains, are the Goods of love. Arcana Coelestia 6854. See also 6078.

By "the bound [or prisoners], to whom He shall say, Go forth", and by "those that are in darkness, to whom He shall say, Show yourselves", are signified the Gentiles who have lived in Good according to their religion, and yet were in falsities from ignorance, who are called "bound" when they are in temptations; "darkness" denotes falsities from ignorance. Apocalypse Explained 481.

As to the "lower earth" in the world of spirits, and the "prisoners", or the "bound", who are detained there until they are devastated of their false principles, see Chapter 24:22, the Exposition.

10. They shall not hunger, neither shall they thirst; neither shall, the heat nor the sun smite them: for He that has mercy on them shall lead them, and, shall guide them to springs of water.

Verse 10. Any one who thinks deeply may see that hunger and thirst for natural meat and drink are not here meant, neither the natural sun and heat which shall not smite them, nor natural springs of water to which they shall be led; by "hunger" and "thirst", therefore, is signified to hunger and thirst for such things as belong to eternal life, or which communicate that life, which, in general, have reference to the Good of love and the Truth of faith", hunger" relating to the former, and "thirst" to the latter. The "heat" and the "sun" signify the heat derived from false principles and the love of evil; for these take away all spiritual hunger and thirst. The "springs of water, to which the Lord will lead them", signify illustration in all Truth; a "spring" or "fountain" denoting the Word and doctrine from the Word; "water" denoting Truth; and to "lead", when predicated of the Lord, denoting to illustrate. From these considerations it may appear what is signified by the words of the Lord in John:

"I am the Bread of Life: He who cometh to Me shall never hunger; and he who believes on Me shall never thirst"; (John 6:35) where that to "hunger" is to come to the Lord; and that to "thirst" is to believe on Him, is evident; to "come to the Lord" is to do His commandments, Apocalypse Explained 386.

That "the heat shall not smite them", signifies that the false originating in concupiscence shall not affect them. Apocalypse Explained 481.

11. And I will make all My mountains a way, and My highways shall be exalted.

Verse 11, 13. By "mountains", in the plural number, are understood both mountains and hills, thus both the Good of love and the Good of charity. The "mountains and hills being made into a way, and the highways being exalted", signifies that they who are in those Goods shall be in genuine Truths, - to be "made or set into a way" signifying to be in Truths; and for "the highways to be exalted", is meant to be in genuine Truths, for "ways" and "highways" signify Truths, which are said to be "exalted" by Good; and Truths derived from Good are genuine Truths. Their joy of heart in consequence thereof is signified by "Sing, O you heavens; and rejoice, O earth; "internal joy by "Sing, O you heavens", and external joy by "Rejoice, O earth." Confessions from joy originating in the Good of love, are signified by "You mountains, break forth into song." That this was on account of reformation and regeneration, is signified by "for Jehovah has comforted His people." That the mountains in the world are not here understood, is evident, for to what purpose would it be for "mountains to be made into a way", for "the highways to be exalted", and likewise for" the mountains to break forth into singing"? Apocalypse Explained 405.

12. Lo! these shall come from afar; and lo! these from the north and from the sea; and these from the land of Sinim.

Verse 12. The "north" signifies those who are in obscurity as to Truth; the "west" [or the sea], those who are in obscurity as to Good; and they are said to "come from afar" who are remote from the light which is from the Lord. Arcana Coelestia 3708 Arcana Coelestia 3708[1-23].

As to the "east", "west", "north", and "south", see Chapter 43:5, 6, the Exposition.

From the land of Sinim. - [It is not known what country "Sinim" designated, but it is probable that it was adopted as an appellation for the south, as the "sea" in this verse, and frequently elsewhere, is for the west. In this way the four quarters are designated, - "from afar" denoting the east, or those who are remote from the acknowledgement and love of the Lord; and "Sinim", those who are remote from the light or intelligence of Truth proceeding from that love.]

13. Sing, O you heavens; and rejoice, O earth; you mountains, break forth into song: for Jehovah has comforted His people, and will have mercy on His afflicted.

Verse 13. See the Exposition of Isaiah Chapter 44:23.

14. But Zion says, Jehovah has forsaken me, and the Lord has forgotten me,

15. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? yea, these may forget; but I will not forget you.

Verses 14, 15. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion. on the son of her womb?-This is said because in the spiritual sense regeneration is understood, wherefore comparison is made with a "woman" and "her love towards her infant." The case is the same with those who are regenerated by the Lord. Apocalypse Explained 710.

16. Behold, on the palms of My hands have I graven you; your walls are continually before Me.

Verse 16. To "engrave" or to "write on stone", also on the "palms of the hands", signifies perpetual remembrance. "Your walls are continually before Me;"-"walls" are the Truths of faith. (Arcana Coelestia 6419, 9841)

See, as to the meaning of a "city", "walls", "bulwarks", etc., Chapter 26:1, the Exposition.

17. They shall hasten your sons; your destroyers and your devastators shall depart from you.

Verses 17, 18. These things are said of "Zion", by which is signified the celestial church. By "the sons who shall make haste" are understood the Truths of that church. That "sons" are Truths has been frequently shown above; hence it is said that "she [Zion] should clothe herself with them all, as with an ornament; and should bind them about her, as a bride [her jewels]", -which words can be said of, the Truths of the church, but not of the "sons" of Zion. Arcana Coelestia 10540.

Verses 17, 22. They shall hasten your sons; your destroyers and your devastators shall depart from you, etc. - The establishment of a New Church by the Lord is treated of in these words. By "the sons whom they shall hasten, and whom they shall bring in their bosom", and by "the daughters whom they shall carry upon their shoulder", are understood all who are in Truths and in the affection thereof and abstractedly from persons, Truths themselves, and their affections, with those who will be of the New Church. "Your destroyers and your devastators" signify the falsities of evil; that these will be removed is signified: by "they shall depart from you." Apocalypse Explained 724.

18. Lift up thine eyes round about, and see: all these gather themselves together, they come to you. As I live, says Jehovah, surely you shalt clothe yourself with them all, as with an ornament; and shalt bind them on you, as a bride [her jewels],

19. For your wastes and your desolate places, and the land of your destruction, shall even now be too narrow for the inhabitants; and they that swallowed you up shall be far away.

20. The sons, of whom you wast bereaved, shall yet say in thine ears, This place is too narrow for me; make room for me that I may dwell.

21. And you shalt say in thine heart, Who has begotten me these? I was bereaved [of my sons], and solitary; an exile, and an outcast; and these, who has nourished them up? Lo! I was forsaken, and alone; these, where were they?

Verses 18, 20, 21. These words treat of "Zion", or of the celestial church and of its fructification after vastation. The "sons of bereavement." stand for Truths, of which in vastation she was deprived, but which were afterwards restored and immensely increased. (Arcana Coelestia 5536 Arcana Coelestia 5536[1-5])

In the whole of this chapter the desolation of those who are regenerated is treated of, and of their regeneration and fructification after desolation and at length, [in verse 26] of the punishment of those who desolate or oppress. Arcana Coelestia 5376.

22. Thus says the Lord Jehovih, Behold, I will lift up My hand to the nations, and to the peoples will I exalt My standard: and they shall bring your sons in their bosom, and your daughters shall be borne on their shoulder.

Verses 22, 23. These words treat of the Lord, and of those who worship and adore Him. To "lift up the hand to the nations and to the peoples a standard", is to bring to Himself all who are in the Goods of love and in Truths hence derived; of them it is said that "they should bring their sons in the bosom, and their daughters on the shoulder"; "sons" are the affections of Truth, and "daughters" are affections of Good; of them it is also said that "kings should be their nursing fathers [or nourishers], and their queens [or princesses]their nursing mothers"; "kings" are the veriest Truths and "queens" their Goods; and because man is regenerated and also nourished by these Truths and Goods, it is said they shall be your nourishers and your nurses [giving suck]. This is the internal sense of these words; who, without that sense, could understand them? That man is regenerated by Truths, and by a life according to them, see Chapter 1:2; 8:3, the Exposition. Apocalypse Explained 175.

The whole of this chapter treats of the advent of the Lord and of the salvation of those who receive Him, as is evident from verses 6-9; consequently it is not the salvation of the Jews which is here treated of much less their restoration to the land of Canaan. That the Jewish nation was not understood in the passages here adduced, may also appear from this circumstance, that it was the worst, of all nations, and idolatrous in heart; and that they were not introduced into the land of Canaan on account of any goodness and justice of heart, but on account of the promise made to their fathers; likewise that there were no Truths and Goods of the church with them, but falsities and evils; and that they were therefore rejected and expelled from the land of Canaan, as may appear from all those passages in the Word wherever that nation is described. Apocalypse Explained 433. See Chapter 66:20, 22, the Exposition.

Verse 22. For the meaning of a "standard", see Chapter 13:2, the Exposition.

23. And kings shall be your nursing fathers, and their queens your nursing mothers: with their faces to the earth they shall bow down unto you, and shall lick the dust of your feet; and you shalt know that I am Jehovah, and that they who trust in Me shall not be ashamed.

Verse 23. Because "kings" signify those who are in Truths derived from the Good of love to the Lord, therefore it became a custom from ancient times that "kings", when they were crowned; should be distinguished by certain insignia, which signify Truths derived from Good, as that a "king" should be anointed with oil, that he should wear a crown of gold, that he should hold a sceptre in his right hand, that he should be clothed with a purple robe, that he should sit upon a throne of silver, and that he should ride with his insignia upon a white horse; for "oil" signifies Good, from which is Truth, see Arcana Coelestia 886 Arcana Coelestia 886[1-2], 4638; a "crown of gold" upon the head [is wisdom, and] has a similar signification, n. 9930; a "sceptre", which is a staff, is the power of Truth from Good, Arcana Coelestia 4581, 4876; the "robe", divine Truths in the spiritual kingdom, 9825; and "purple", the spiritual love of Good, 9467 ; a "throne", the kingdom of Truth derived from Good, 5315, 6397; "silver", that Truth itself, 1551, 1552; and a "white horse", the understanding illustrated therefrom, as may be seen in the work concerning the White Horse 1-5. (See also above, Chapter 31:1, the Exposition.) That rituals about the coronation of "kings" involve such things, but that the knowledge thereof is at this day lost, see also Arcana Coelestia 4581, 4966. Apocalypse Explained 31.

24. Shall the prey be taken away from the mighty? or shall the captivity of the just be delivered?

25. Yea, thus says Jehovah, Even the captivity of the mighty shall be taken away, and the spoil of the terrible shall be delivered: for with him that contends with you I will contend, and your sons I will save.

Verses 24, 25. These words treat of the Lord, and of the bringing back of the sons of Zion from captivity, but by the "sons of Zion" are meant those who are in love to the Lord, and thence in Truths. That they were secluded from Truths by those who strenuously confirmed falsities, and that still they were liberated by the Lord, is signified by " Shall the prey be taken away from the mighty? or shall the captivity of the just be delivered? Yea, thus says Jehovah, Even the captivity of the mighty shall be taken away, and the spoil of the terrible shall be delivered: for with him that contends with you I will contend, and your sons I will save." Apocalypse Explained 811.

[The "prey of the mighty", the "captivity of the just", and the "spoil of the terrible", would seem specifically to denote those who are held captive in the lower earth of the spiritual world, or in vastations, to whom the Lord, after His resurrection, "went to preach"; (1 Peter 3:19) and whom He delivered from those who are here called the "mighty" and the "terrible", that is, the evils and falsities by which they had been held captive. The "captivity of the just" denotes those who, although in false principles, were nevertheless in good intentions, of which "justice" is here predicated. See, as to the further meaning of "vastations", and the nature of those who undergo them, Chapter 24:22, the Exposition.]

26. And I will feed thine oppressors with their own flesh; and with their own blood, as with new wine, shall they be drunken: and all flesh shall know that I Jehovah am your Saviour, and your Redeemer, the Mighty One of Jacob.

Verse 26. That by "flesh", in a bad sense, is signified the proprium of man's will which, viewed in itself, is evil, may appear from the above and from the following passages:

"A man shall eat the flesh of his own arm." (Isaiah 9:20)

And in Jeremiah:

"I will feed you with the flesh of their sons, and with the flesh of their daughters; and they shall devour every man the flesh of his companion." (Jeremiah 19:9)

And in Zechariah: "The rest shall eat everyone the flesh of another." (Zechariah 11:9) Apocalypse Explained 1082. See Chapter 9:19-21, the Exposition.

To "feed oppressors with their own flesh" is to feed thrm with their own evil. Arcana Coelestia 8409.

---
Isaiah Chapter 49.

1. ATTEND, O islands, unto Me; and hearken, you peoples, from afar: Jehovah has called me from the womb; from the bowels of my mother has He made mention of my name.

2. And He has set my mouth like a sharp sword; in the shadow of His hand has He concealed me, and He has made me a polished shaft; in His quiver has He hid me;

3. And He has said unto me, You art My servant, O Israel, in whom I will be glorified.

4. And I said, I have laboured in vain; for nought, and for vanity, I have spent my strength: nevertheless my judgment is with Jehovah, and the recompense of my work with my God.

5. And now [thus] says Jehovah, my Former from the womb to be His servant, to bring back Jacob unto Him, and that Israel unto Him may be gathered: then shall I be glorious in the eyes of Jehovah, and my God will be my strength:

6. And He said, It is a light thing that You should be My Servant, to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel: [but] I will also give You for a light to the nations, to be My salvation to the end of the earth.

7. Thus says Jehovah, the Redeemer of Israel, his Holy One; to Him who is despised in soul, whom the nation abhorreth; to the Servant of rulers: Kings shall see Him, and shall rise up; princes also, and they shall bow themselves down; for the sake of Jehovah, who is faithful; of the Holy One of Israel, for He has chosen You.

8. Thus says Jehovah, In the time of acceptance have I answered You, and in the day of salvation have I helped You; and I will preserve You, and give You for a covenant of the people; to restore the land, to give possession of the desolate heritages:

9. Saying to the prisoners, Go forth; to those that are in darkness, Show yourselves. They shall feed in the ways, and on all the eminences shall be their pasture.

10. They shall not hunger, neither shall they thirst; neither shall, the heat nor the sun smite them: for He that has mercy on them shall lead them, and, shall guide them to springs of water.

11. And I will make all My mountains a way, and My highways shall be exalted.

12. Lo! these shall come from afar; and lo! these from the north and from the sea; and these from the land of Sinim.

13. Sing, O you heavens; and rejoice, O earth; you mountains, break forth into song: for Jehovah has comforted His people, and will have mercy on His afflicted.

14. But Zion says, Jehovah has forsaken me, and the Lord has forgotten me,

15. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? yea, these may forget; but I will not forget you.

16. Behold, on the palms of My hands have I graven you; your walls are continually before Me.

17. They shall hasten your sons; your destroyers and your devastators shall depart from you.

18. Lift up thine eyes round about, and see: all these gather themselves together, they come to you. As I live, says Jehovah, surely you shalt clothe yourself with them all, as with an ornament; and shalt bind them on you, as a bride [her jewels],

19. For your wastes and your desolate places, and the land of your destruction, shall even now be too narrow for the inhabitants; and they that swallowed you up shall be far away.

20. The sons, of whom you wast bereaved, shall yet say in thine ears, This place is too narrow for me; make room for me that I may dwell.

21. And you shalt say in thine heart, Who has begotten me these? I was bereaved [of my sons], and solitary; an exile, and an outcast; and these, who has nourished them up? Lo! I was forsaken, and alone; these, where were they?

22. Thus says the Lord Jehovih, Behold, I will lift up My hand to the nations, and to the peoples will I exalt My standard: and they shall bring your sons in their bosom, and your daughters shall be borne on their shoulder.

23. And kings shall be your nursing fathers, and their queens your nursing mothers: with their faces to the earth they shall bow down unto you, and shall lick the dust of your feet; and you shalt know that I am Jehovah, and that they who trust in Me shall not be ashamed.

24. Shall the prey be taken away from the mighty? or shall the captivity of the just be delivered?

25. Yea, thus says Jehovah, Even the captivity of the mighty shall be taken away, and the spoil of the terrible shall be delivered: for with him that contends with you I will contend, and your sons I will save.

26. And I will feed thine oppressors with their own flesh; and with their own blood, as with new wine, shall they be drunken: and all flesh shall know that I Jehovah am your Saviour, and your Redeemer, the Mighty One of Jacob.

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 49


Other references to this text:

Arcana Coelestia 1259, 2015, 3183, 6740, 7051, 8624, 9836

Apocalypse Revealed 20, 350, 483, 543

Sacred Scripture 51, 86

True Christian Religion 251


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 31, 175, 331, 433, 724

Hop to Similar Bible Verses

Exodus 6:7

Psalms 25:3, 72:9, 11

Isaiah 11:12, 14:2, 50:7, 60:11, 14, 16, 66:20

Revelation 3:9

Word/Phrase Explanations

saith
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

lord
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

lift
The idea of "lifting" is used in a number of different ways in the Bible. In general, it means connecting with a higher spiritual state...

hand
In Genesis 27:22, 'voice' relates to truth, and 'hand,' to good.

gentiles
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

people
The Bible generally uses two different terms for large groups: “people” and “nation.” When it uses the term “nation,” it is talking about a group...

bring
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

sons
'Sons of the stranger' signify counterfeit truths, or falsities. 'Our sons' signify the doctrines of truth, and 'our daughters,' the doctrines of good, as in...

daughters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

shoulders
'The shoulder' signifies all power. 'The shoulder,' as in Ezekiel 29:7, signifies the power or faculty of understanding truth. 'To dwell between his shoulders,' as...

kings
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

nursing
To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

bow down
To bow in prayer is common in most religious practices, so it's not surprising that “to bow” in the Bible represents humility and worship in...

bow
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

earth
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

dust
'Powder' or 'dust' refers to love of self and the world.

feet
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

know
In a general sense, men represent things of the intellect – facts, ideas, knowledge, everything from the deepest truths to the most pernicious falsities about...

the Lord
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

ashamed
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil


Translate: