The Bible

 

Eichah 2

Hebrew: Modern     

Study the Inner Meaning

← Previous   Next →

1 איכה יעיב באפו אדני את בת ציון השליך משמים ארץ תפארת ישראל ולא זכר הדם רגליו ביום אפו׃

2 בלע אדני לא חמל את כל נאות יעקב הרס בעברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ חלל ממלכה ושריה׃

3 גדע בחרי אף כל קרן ישראל השיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב׃

4 דרך קשתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי עין באהל בת ציון שפך כאש חמתו׃

5 היה אדני כאויב בלע ישראל בלע כל ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה ואניה׃

6 ויחמס כגן שכו שחת מועדו שכח יהוה בציון מועד ושבת וינאץ בזעם אפו מלך וכהן׃

7 זנח אדני מזבחו נאר מקדשו הסגיר ביד אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית יהוה כיום מועד׃

8 חשב יהוה להשחית חומת בת ציון נטה קו לא השיב ידו מבלע ויאבל חל וחומה יחדו אמללו׃

9 טבעו בארץ שעריה אבד ושבר בריחיה מלכה ושריה בגוים אין תורה גם נביאיה לא מצאו חזון מיהוה׃

10 ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון העלו עפר על ראשם חגרו שקים הורידו לארץ ראשן בתולת ירושלם׃

11 כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחבות קריה׃

12 לאמתם יאמרו איה דגן ויין בהתעטפם כחלל ברחבות עיר בהשתפך נפשם אל חיק אמתם׃

13 מה אעודך מה אדמה לך הבת ירושלם מה אשוה לך ואנחמך בתולת בת ציון כי גדול כים שברך מי ירפא לך׃

14 נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא גלו על עונך להשיב שביתך ויחזו לך משאות שוא ומדוחים׃

15 ספקו עליך כפים כל עברי דרך שרקו וינעו ראשם על בת ירושלם הזאת העיר שיאמרו כלילת יפי משוש לכל הארץ׃

16 פצו עליך פיהם כל אויביך שרקו ויחרקו שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו׃

17 עשה יהוה אשר זמם בצע אמרתו אשר צוה מימי קדם הרס ולא חמל וישמח עליך אויב הרים קרן צריך׃

18 צעק לבם אל אדני חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה אל תתני פוגת לך אל תדם בת עינך׃

19 קומי רני בליל לראש אשמרות שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות׃

20 ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדש אדני כהן ונביא׃

21 שכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתי ובחורי נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת׃

22 תקרא כיום מועד מגורי מסביב ולא היה ביום אף יהוה פליט ושריד אשר טפחתי ורביתי איבי כלם׃

← Previous   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 120


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 402, 414, 921, 1071, 1460, 2015, 2162, ...

Apocalypse Revealed 20, 49, 158, 166, 270, 285, 299, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 31, 69, 187, 195, 204, 304, 315, ...

Scriptural Confirmations 9, 78

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

VaYikra 26:17, 31

Devarim 28:15, 36, 52, 63, 32:22

Shmuel A 4:21, 22, 7:6, 28:6, 16

Melachim A 9:7, 8, 9

Melachim B 21:13, 25:7, 9

Dvrei Yamim A 28:2

Dvrei Yamim B 15:3, 34:25, 36:17

Nechemiyah 1:3

Eyov 2:12, 13, 19:11

Tehilim 7:13, 35:21, 25, 44:15, 48:3, 50:2, 74:4, 7, 9, 11, 89:40, 41, 43, 45, 132:7, 142:3

Yishevah 3:26, 5:5, 6, 9:15, 15:3, 22:5, 24:12, 51:20, 63:10, 64:9

Yeremiyah 4:26, 27, 31, 5:31, 6:25, 7:20, 9:18, 20, 14:17, 18, 19, 19:8, 9, 15, 21:5, 7, 26:6, 27:10, 14, 28:15, 29:8, 9, 30:12, 13, 14, 15, 40:3, 42:18, 45:4, 51:22, 34, 52:11, 13, 14

Eichah 1:2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 3:43, 44, 46, 4:4, 10, 11, 13, 16

Yechezchial 5:10, 11, 15, 7:14, 26, 9:7, 13:13, 22, 16:13, 14, 23:32, 24:21

Daniyel 9:12, 16

הושע 3:4, 9:12, 13

Michah 1:16, 2:11, 3:5, 4:11

Nachum 1:6, 3:19

Tzefaniyah 1:2, 3:18

מתיו 5:34, 35

התגלות 6:17

Word/Phrase Explanations

בת
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

ארץ
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

בלע
To 'swallow' signifies natural truth.

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

אף
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

אויב
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

עין
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

שכח
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

מלך
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

קול
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

חזון
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

עיר
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

גדול
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

דרך
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

העיר
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

שן
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

דמעה
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

ראה
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

נשים
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

From Swedenborg's Works

 

Apocalypse Explained #386

Apocalypse Explained (Tansley translation)      

Study this Passage

Go to section / 1232  

← Previous   Next →

386. And with hunger. That this signifies by privation, lack, and ignorance of the knowledges of truth and good, is plain from the signification of hunger, as denoting the privation of the knowledges of truth and good, also a lack and ignorance of them. These things are signified by hunger in the Word. The reason that these things are signified by hunger, is, because by meat and drink are signified all things that nourish and sustain the spiritual life, which in general are the knowledges of truth and good. The spiritual life itself has need equally of nourishment and support as the natural life; therefore when man is deprived of them, or when they fail, or when they are unknown and yet are desired, that life is said to be in famine. Natural foods also correspond to spiritual foods, as bread to the good of love, wine to the truths thence, and other meats and drinks specifically to their own goods and truths. This has been treated of throughout in the numbers preceding, and will be treated in those following. It is said that hunger signifies deprivation of the knowledges of truth and good, also a lack and ignorance thereof, because there is deprivation with those who are in evils and the falsities thence, a lack with those who cannot know them, because they are not in the church or in its doctrine, and ignorance, with those who know that [such knowledges] exist and thence desire them. These three are signified by famine in the Word, as is evident from the passages there in which famine, the hungry, thirst, and the thirsty, are named.

(References: Revelation 6:8)


[2] (i) That famine signifies a deprivation of the knowledges of truth and good which takes place with those who are in evils and the falsities thence, is plain from the following passages. In Isaiah:

"In the wrath of Jehovah of hosts is the land darkened, the people are become fuel for the fire; a man shall not spare his brother. And if he shall snatch on the right hand, he shall yet be hungry; and if he shall eat on the left hand, they shall not be satisfied; they shall eat every man the flesh of his own arm; Manasseh, Ephraim; and Ephraim, Manasseh; they together against Jehovah" (ix. 18-21).

No one can understand these words but from the internal sense, nor even the subject treated of, which is the extinction of good by falsity, and of truth by evil. The perversion of the church by falsity, is meant by the land being darkened in the wrath of Jehovah of hosts; and the perversion thereof by evil, is meant by the people becoming fuel for the fire; the land darkened, signifies the church where there is not truth, but only falsity; and fuel for the fire, signifies the consuming of it by the love of evil, fire denoting the love of evil; falsity destroying good, is meant by, "a man shall not spare his brother," man (vir) and brother signifying truth and good, here man [signifying] falsity, and brother good, because it is said, he shall not spare him. The consequent deprivation of all good and of all truth, however it may be sought for, is meant by, "if he shall snatch on the right hand, he shall yet be hungry; and if he shall eat on the left hand, they shall not be satisfied"; the right hand signifying good from which is truth, and the left hand, truth from good. To snatch at and to eat those things, signifies to seek for; and to be hungry and not be satisfied, denotes to be deprived of. That evil will extinguish all truth, and falsity all good, is meant by, "they shall eat every man the flesh of his own arm," the flesh of the arm denoting the power of good by truth, man denoting falsity, and to eat denoting to extinguish. That thence all the will of good and the understanding of truth perish, is meant by Manasseh eating Ephraim, and Ephraim Manasseh. (That Manasseh denotes the will of good, and Ephraim the understanding of truth, may be seen, n. 3969, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267, 6296.) That this is the case with those who are in evils and falsities, is meant by, "they together against Jehovah"; for when the will is in good and the understanding in truth, then they are with Jehovah; because they are both from Him; but when the will is in evil, and the understanding in falsity, then they are against Jehovah.

(References: Arcana Coelestia 3969, Arcana Coelestia 5354, Arcana Coelestia 6222, Arcana Coelestia 6234, 6238, Arcana Coelestia 6267, 6296; Isaiah 9:19-21)


[3] In the same:

"Rejoice not thou, whole Philistea, that the rod that smiteth thee is broken; for from the serpent's root shall come forth a basilisk, the fruit of which shall be a flying serpent. I will kill thy root with famine, and it shall slay thy remainder" (xiv. 29, 30).

Almost similar things are meant by these [words,] in the internal sense, but those are here treated of who believe that the interior sight alone of the natural man is faith, and that by the latter or the former they are justified and saved, thus denying that the good of charity is of any efficacy. Those who are of such a nature, are meant by the Philistines, and a company of them by Philistea (as may be seen, n. 3412, 3413, 8093, 8313). That this false principle, which is faith alone, or faith separated from charity, destroys all the good and truth of the church, is meant by its being said, from the serpent's root shall come forth a basilisk, the serpent's root denoting that false principle, and a basilisk denoting the destruction of the good and truth of the church thereby. That thence arises reasoning from absolute falsities, is meant by, the fruit of which shall be a flying serpent, a flying serpent denoting reasoning from falsities. The deprivation of all truth, and thence of all good, is meant by, "I will kill thy root with famine, and famine shall slay thy remainder," famine denoting the deprivation of truth and good, and the remainder denoting all things brought forth from that principle. That such things are meant, has also been made evident by experience itself. Those who have confirmed themselves in the principle concerning faith alone in doctrine and in life, are seen in the spiritual world as basilisks, and their reasonings as flying serpents.

(References: Arcana Coelestia 3412-3413, Arcana Coelestia 8093, 8313; Isaiah 14:29-30)


[4] In the same:

Who formeth a God, and casteth a molten image, and it profiteth not. "He worketh the iron with the tongs, and operateth upon it with the coal, and he formeth it with pointed hammers; so he worketh it by the arm of his strength; he is even hungry until his strength faileth, neither doth he drink until he is weary" (xliv. 10, 12).

The formation of doctrine from the proprium, both from the intellect and the love, is described by these words. By forming a God, is signified doctrine from [one's] own understanding; and by casting a molten image, from self-love. By working the iron with the tongs, and operating upon it with the coal, is signified the falsity which he calls truth, and the evil which he calls good; iron denoting falsity, and a fire of coal denoting the evil of self-love. By, "he formeth it with pointed hammers," is signified by ingenious reasonings from falsities that they may appear to be coherent; by, "so he worketh it by the arm of his strength," is signified from the proprium; by, "he is even hungry until his strength faileth, neither doth he drink until he is weary," is signified that there is nowhere anything of good or anything of truth; to hunger signifies the deprivation of good, and not to drink the deprivation of truth. And until his strength faileth, and until he is weary, signifies till nothing of good and nothing of truth remains. How can he who looks at the Word from the sense of the letter only, suppose otherwise than that the formation of a graven image is here described? Yet any one can see that such a description of the formation of a graven image involves nothing spiritual. Nay, more, it would be superfluous to say, that he even hungers until he has no strength, neither doth he drink until he is weary. But not only in the Word here, but also elsewhere, the formation of a religion and doctrine of falsity is described by idols, graven and molten images, which signify the falsities of religion, and of doctrine originating from [man's] own understanding, and from self-love (see n. 8869, 8932, 8941, 9424, 10,406, 10,503).

(References: Arcana Coelestia 8869, 8932, 8941, Arcana Coelestia 9424, 10406, 10503; Isaiah 44:10, 44:12)


[5] In the same:

"These two things are come unto thee; who shall be sorry for thee? devastation and a breach and famine and the sword" (li. 19).

By famine is here also meant the deprivation of the knowledges (cognitions) of good, even till there is no more good; and by the sword the deprivation of the knowledges (cognitions) of truth, even till there is no more truth; therefore mention is also made of devastation and a breach, devastation signifying that there is no more good, and a breach that there is no more truth.

(References: Isaiah 51:19)


[6] In the same:

"Thus said the Lord Jehovih, Behold, my servants shall eat, but ye shall be hungry; my servants shall drink, but ye shall be thirsty; behold, my servants shall rejoice, but ye shall be ashamed" (lxv. 13).

Here, also, by being hungry and thirsty is meant to be deprived of the good of love and the truths of faith, by being hungry to be deprived of the good of love, and by being thirsty to be deprived of the truths of faith; by eating and drinking are signified the communication and appropriation of goods and truths; and by the servants of the Lord Jehovih, those who receive goods and truths from the Lord; hence it is evident what is signified by, "Behold, my servants shall eat, but ye shall be hungry; my servants shall drink, but ye shall be thirsty." That the former shall have eternal happiness, but the latter unhappiness, is signified by, "Behold, my servants shall rejoice, but ye shall be ashamed."

(References: Isaiah 65:13)


[7] In Jeremiah:

"By the sword, by famine, and by pestilence will I consume them; Yet I said, Ah, Lord Jehovih! behold the prophets say unto them, Ye shall not see the sword, neither shall ye have famine; wherefore thus said Jehovah against the prophets prophesying in my name, when I sent them not; yet they say the sword and famine shall not be in this land, by the sword and by famine shall these prophets be consumed; the people to whom they prophesy shall be cast out in the streets of Jerusalem, neither shall there be any to bury them" (xiv. 12, 13, 15, 16).

By sword, famine, and pestilence, is signified the deprivation of truth and good, and thence of spiritual life, by falsities and evils; by the sword, the deprivation of truth by falsities; by famine, the deprivation of good by evils; and by the pestilence, the deprivation of spiritual life. By prophets are meant those who teach the truths of doctrine, and, in an abstract sense, the doctrinals of truth. Hence it is evident what is signified by all these, namely, that those who teach the doctrine of falsity and evil shall perish by the things which are signified by sword and famine. That those also who receive that doctrine from them are separated from all the truth of the church, and damned, is signified by, "they shall be cast out in the streets of Jerusalem, neither shall there be any to bury them"; the streets of Jerusalem denoting the truths of the church, to be cast out in them denoting to be separated from those truths, and not to be buried denoting to be damned.

(References: Jeremiah 14:12-13, 14:15-16)


[8] Similar things are signified by the sword, famine, and pestilence in the following passages, namely, by the sword, the deprivation of truth by falsities; by famine, the deprivation of good by evils; and by pestilence, the consumption and deprivation of spiritual life thence.

In Jeremiah:

"They shall be consumed by the sword, and by famine, that their carcase may be meat to the birds of the heavens, and to the beast of the earth" (xvi. 4).

The dead body being meat to the birds of the heavens, signifies damnation by falsities; and their being meat to the beast of the earth, damnation by evils.

In the same:

"They denied Jehovah, when they said, He is not; neither shall evil come upon us; and we shall not see sword and famine " (v. 12).

In the same:

"Behold, I will visit upon them; the young men shall die by the sword; their sons and their daughters shall die by famine" (xi. 22).

In the same:

"Give their sons to the famine, and make them flow down upon the hands of the sword, that their wives may become bereaved and widows, and their men be put to death, their young men smitten by the sword in war" (xviii. 21).

In the same:

"I will send upon them the sword, the famine, and the pestilence, and will make them like vile figs, that cannot be eaten for badness. And I will pursue after them with the sword, with famine, and with pestilence" (xxix. 17, 18).

In the same:

"I will send the sword, the famine, and the pestilence upon them, till they be consumed from off the land that I gave to them and to their fathers" (xxiv. 10).

In the same:

"I proclaim a liberty for you, to the sword, to the pestilence, and to the famine; and I will deliver you up to commotion in all the kingdoms of the earth" (xxxiv. 17).

In the Evangelists:

"Nation shall be roused against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be pestilences, and famines, and earthquakes, in divers places" (Matt. xiv. 7; Mark xiii. 8; Luke xxi. 11).

In Ezekiel:

"Because thou hast defiled my sanctuary, a third part of thee shall die with the pestilence, and with famine shall they be consumed in the midst of thee; and a third part shall fall by the sword round about thee; and I will scatter a third part to every wind. When I shall send among them the evil arrows of famine, which shall be for their destruction; whilst I will send them to destroy you; yet, for all that, I will increase the famine upon you, until I break your staff of bread. And I will send upon you famine and the evil wild beast, and I will make thee bereaved; and pestilence and blood shall pass through thee" (v. 11, 12, 16, 17).

In the same:

"The sword from without, and the pestilence and famine within; he who is in the field shall die by the sword, but him who is in the city shall the famine and the pestilence devour" (vii. 15).

In the same:

"On account of all the evil abominations they shall fall by the sword, by the famine, and by the pestilence. He who is far off shall die by the pestilence; he who is near shall fall by the sword; and he who remaineth and hath been kept alive, shall die by the famine" (vi. 11, 12).

In Jeremiah:

"But if ye say, We will not dwell in this land, that you may not obey the voice of Jehovah your God; [saying,] No; but we will go into the land of Egypt, where we shall see no war, and shall not hear the sound of the trumpet, and shall not hunger for bread; and there will we dwell; hear ye the word of Jehovah, If ye wholly set your faces to go into Egypt, and come to sojourn there, it shall come to pass, that the sword, which ye feared, shall seize you there in the land of Egypt, and the famine, whereof ye were fearful, shall follow close after you in Egypt; and there ye shall die. And they shall die there by the sword, by the famine, and by the pestilence; neither shall one of them remain by reason of the evil that I will bring upon you. And ye shall be a reviling, and an astonishment, and reproach; neither shall ye see this place any more. Now therefore know certainly that ye shall die by the sword, by the famine, and by the pestilence, in the place whither ye have desired to come in order to sojourn there" (xlii. 13-18, 22; xliv. 12, 13, 27).

By Egypt is here signified the Natural, and by coming into Egypt and sojourning there, is signified to become natural. (That Egypt denotes the scientific of the natural man, and that hence it denotes the Natural, and the land of Egypt the natural mind (mens) may be seen, n. 4967, 5079, 5080, 5095, 5160, 5276, 5278, 5280, 5288, 5301, 5799, 6015, 6147, 6252, 7353, 7648, 9340, 9391; and that to sojourn denotes to be instructed, and to live, n. 1463, 2025, 3672.) From these considerations it is evident what is signified in the spiritual sense by, they should not come into Egypt, and they should then die by the sword, the famine, and the pestilence, namely, if they became merely natural, they would be deprived of all truth, good, and spiritual life; for the natural man separate from the spiritual is in falsities and evils, and thence in infernal life - (That the natural man separate from the spiritual is of such a nature, may be seen in the Doctrine of the New Jerusalem, n. 47, 48); - it is therefore said that if they came into it, they should be a reviling, and an astonishment, and a reproach, neither should they see this place [any more]. By the place which they should see [no more] is meant the state of the spiritual man, the same as by the land of Canaan. Such things are also signified by the murmurings of the sons of Israel in the wilderness, in that they desired so often to return into Egypt, therefore also manna was given to them, by which is signified spiritual nourishment (Exod. xvi. 2, 3, 7-9, 22).

(References: Arcana Coelestia 1463, Arcana Coelestia 2025, Arcana Coelestia 3672, Arcana Coelestia 4967, Arcana Coelestia 5079-5080, Arcana Coelestia 5095, Arcana Coelestia 5160, 5276, 5278, 5280, 5288, 5301, Arcana Coelestia 5799, 6015, 6147, Arcana Coelestia 6252, Arcana Coelestia 7353, 7648, Arcana Coelestia 9340, 9391; Exodus 16:2-3, 16:7-9, 16:22; Ezekiel 5:11-12, 5:16-17, 6:11-12, 7:15; Jeremiah 5:12, 11:22, Jeremiah 16:4, 18:21, 24:10, 29:17-18, 34:17, 42:13-18, 42:22, 44:12-13, 44:27; Luke 21:10-11, 21:11; Mark 13:8; Matthew 24:7-8, Matthew 24:17; The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 47-48)


[9] In Ezekiel:

"Then I shall stretch out mine hand against the house of Israel, that I may break its staff of bread, and send famine into it, and cut off man and beast from it. When I shall cause the evil wild beast to pass through the land, and it shall bereave it, that it become a desolation. When I shall send my four evil judgments upon Jerusalem, the sword, and the famine, and the evil wild beast, and the pestilence, to cut off from it man and beast" (xiv. 13, 15, 21).

In these words is described the vastation of the church. The house of Israel and Jerusalem denote the church; by breaking the staff of bread is signified to destroy everything celestial and spiritual, by which [it is] to be nourished; for bread implies everything of heaven and the church, or all spiritual nourishment; and by cutting off man and beast (bestiam), is signified all spiritual and natural affection; therefore by the sword, the famine, the evil wild beast [feram], and the pestilence, are signified the destruction of truth by falsity, of good by evil, of the affection of truth and good by the lusts arising from evil loves, and the consequent extinction of spiritual life; these are called the four evil judgments, which are also meant by the sword, by hunger, by death, and by the evil wild beast in this verse of the Apocalypse. That it is the vastation of the church which is thus described, is evident.

(References: Ezekiel 14:13, 14:15, 14:21)


[10] The three evils signified by the famine, the sword, and the pestilence, were also announced by the prophet Gad to David, after he had numbered the people (2 Sam. xxiv. 13). No one can know why such evils were denounced against David because of his numbering the people, unless he knows that the people of Israel represented, and thence signified, the church as to all its truths and goods, and that to number signified to know the quality thereof, and afterwards to arrange and dispose them according to it. Because no one can know and do this but the Lord alone; and the man who attempts to do so, deprives himself of all good and truth, also of spiritual life, therefore because David did this representatively, those three [evils] were proposed to him, of which he might choose one. Who does not see that there was nothing evil in numbering the people, and that the evil on account of which David and his people were punished was concealed interiorly, namely, in the representatives in which the church then was? In those passages adduced, famine signifies the deprivation of the knowledges of truth and good, and thence the deprivation of all truth and good.

(References: 2 Samuel 24:13)


[11] (ii) That famine also signifies the lack of them [i.e. of knowledges], which is with those who cannot know them, because they are not in the church or in the doctrine thereof, is plain from the following passages.

In Amos:

"Behold, the days come, in which I will send a famine into the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of Jehovah; that they may wander from sea to sea, from the north to the east; they shall run to and fro to seek the word of Jehovah, and shall not find it. In that day shall the fair virgins and youths faint for thirst" (viii. 11-13).

Here is explained what is meant by famine and by thirst, namely, that a famine of bread is not meant, nor a thirst for waters, but of hearing, the word of Jehovah, thus that it is a lack of the knowledges (cognitions) of good and truth that is meant; and that these are not in the church, or in the doctrine thereof, is described by, they shall wander from sea to sea, and from the north unto the east, to seek the word of Jehovah, and shall not find it. From sea to sea signifies on all sides, for the last boundaries in the spiritual world appear as seas, where truths and goods take their beginning and are terminated; therefore seas in the Word signify the knowledges of truth and good, also scientifics in general. From the north to the east, also signifies on all sides, where truth and good are; the north denoting where truth is in obscurity, and the east denoting where good is. Because a lack of the knowledges of good and truth is signified by hunger and thirst, therefore it is also said, in that day shall the fair virgins and youths faint for thirst"; fair virgins denoting the affections of truth from good, and young men denoting the truths themselves that are of good, the thirst by which they shall faint denoting the lack thereof. (That virgins signify the affections of good and truth, may be seen, n. 2362, 3963, 6729, 6775, 6788; and that young men signify truths themselves, and intelligence, see n. 7668.)

(References: Amos 8:11-14, 8:11-13; Arcana Coelestia 2362, Arcana Coelestia 3963, Arcana Coelestia 6729, 6775, 6788, Arcana Coelestia 7668)


[12] In Isaiah:

"Therefore my people shall live in banishment for want of knowledge; and men of famine shall be the glory thereof, and the multitude thereof dried up with thirst" (v. 13).

The desolation or destruction of the church for want of the knowledges of good and truth, is signified by, "My people shall live in banishment for want of knowledge." The Divine truth which constitutes the church is signified by glory; that this is not, and that, consequently, good is not, is signified by the glory thereof being men of famine, men of famine denoting those who have no perception of good, and no knowledges of truth; and that hence they have no truth is signified by the multitude thereof being dried up with thirst, to be dried up with thirst denoting a lack of truth, and multitude in the Word being said of truths.

(References: Isaiah 5:13)


[13] In the same:

"Let the people seek their God, the law, and the testimony; for they shall pass through it perplexed and famished; and it shall come to pass, that when they hunger, they shall be indignant, and shall curse their king, and their gods, and shall look upwards; they shall look also to the land, but behold straitness and thick darkness" (viii. 19-22).

Those who are in falsities from a lack of the knowledges of truth and good, and their indignation in consequence are here treated of; the defect is described by their looking upwards, and also regarding the earth, but behold, straitness and thick darkness. To look upwards and to regard the earth, denotes [to look] everywhere where are goods and truths. But, "behold, straitness and thick darkness," denotes that they are nowhere [to be found], but absolute falsities, thick darkness denoting dense falsity. Their indignation in consequence is described by, "and it shall come to pass, that when they hunger, they shall be indignant, and shall curse their king and their gods, to be hungry denotes a desire to know; king denotes falsity; the gods denote the falsities of worship thence; and to curse denotes to detest.

(References: Isaiah 8:19-22)


[14] In Lamentations:

"Lift up thy hands" to the Lord "over the soul of thy children, that faint for hunger in the top of all the streets" (ii. 19).

Lamentation over those who are to be instructed in the knowledges of good and truth by which spiritual life is attained, is described by, "Lift up thy hands to the Lord over the soul of thy children"; and the want of those knowledges is described by their fainting for hunger in the top of all the streets; hunger denotes want; streets denote truths of doctrine; to faint in the top of them, denotes their absence.

(References: Lamentations 2:19)


[15] In the same:

"Servants have ruled over us; neither is there any to deliver out of their hand. We get our bread with the peril of our souls because of the sword of the wilderness. Our skins are black like an oven because of the storms of famine" (v. 8-10).

By the servants that have ruled while there was none to deliver out of their hand, are signified evils of life and falsities of doctrine, in general evil loves and false principles. We get our bread with the peril of our souls, because of the sword of the wilderness, signifies that there is no good from which the true spiritual life [results], in consequence of the falsity everywhere reigning; the bread denotes the good from which spiritual life [is derived]; the sword denotes falsity destroying; and the wilderness denotes where there is no good because no truth, for all good with man is formed by truths, therefore, where there are not truths, but falsities, good is not. Our skins are black like an oven because of the storms of famine, signifies that for want of the knowledges of good and truth the natural man is in its own evil love. The skin, from correspondence with the grand man or heaven, signifies the natural man; to be black like an oven, signifies to be in its own evil from falsities; and the storms of famine signify an entire lack of the knowledges of good and truth.

(References: Lamentations 5:8-10)


[16] In Luke:

"Woe unto you that are full! for ye shall hunger" (vi. 25).

By the full in the Word are meant those who have the Word, where are all the knowledges (cognitions) of good and truth; and by being hungry is meant being in need of them, and being deprived of them.

In Job:

"Blessed is the man whom God hath chastened; therefore reject not the discipline of Schaddai. In famine he shall redeem thee from death; and in war from the hands of the sword" (v. 17, 20).

This treats of those who are in temptations; temptations are signified by, "whom God hath chastened," and by, "the discipline of Schaddai." By Schaddai also are signified temptations, deliverance from them, and consolation after them (as may be seen, n. 1992, 3667, 4572, 5628, 6229). Famine in which he shall be redeemed, signifies temptation as to the perception of good, in which he shall be delivered from evil; to redeem is to deliver; and the hand of the sword in the war, signifies temptation as to the understanding of truth, war also denoting temptation or combat against falsities.

(References: Acts of the Apostles 5:17, 5:20; Arcana Coelestia 1992, Arcana Coelestia 3667, Arcana Coelestia 4572, Arcana Coelestia 5628, Arcana Coelestia 6229; Job 5:17, 5:20; Luke 6:25)


[17] (iii) That famine in the Word also signifies ignorance of the knowledges of truth and good, as applied to those who know that there are such knowledges and thence desire them, is plain from the following passages. In Matthew:

"Blessed are they who hunger for justice, for they shall be filled" (v. 6).

To hunger for justice signifies to desire good, for in the Word justice is said of good.

And in Luke:

"God hath filled the hungry with good things; and the rich he hath sent empty away" (i. 53).

They that hunger denote those who are in ignorance of the knowledges of truth and good, and yet in the desire of them and the rich, those who possess in abundance those knowledges, but have no desire for them. That the former are enriched, is signified by God filling them with good things; and that the latter are deprived thereof, is signified by God sending them away empty.

(References: Luke 1:53; Matthew 5:6)


[18] In David:

"Behold, the eye of Jehovah is upon them that fear him, to deliver their soul from death, and to keep them alive in famine " (Ps. xxxiii. 18, 19).

By them that fear Jehovah are meant those who love to do His precepts. By delivering the soul from death, is signified from evils and falsities, and thence from damnation; and by keeping them alive in famine, is signified to give spiritual life according to the desire. The desire for the knowledges of truth and good is the spiritual affection of truth, which exists only with those who are in good of life, that is, who do the Lord's precepts, who, as has been said, are meant by them that fear Jehovah.

(References: Psalms 33:18-19)


[19] Again:

"Let them confess his mercy to Jehovah, that he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with good" (Ps. cvii. 8, 9).

To satisfy the longing soul, and to fill the hungry soul with good, means for those who desire truths and goods; the longing soul signifying those who desire truths, and the hungry soul, those who desire goods.

Again:

"There is no want to them that fear" Jehovah. "The young lions do lack, and suffer hunger; but they that seek Jehovah shall not want any good thing" (Ps. xxxiv. 9, 10).

Here also they that fear Jehovah, who have no want, signify those who love to do the Lord's precepts; and they that seek Jehovah, who shall not want any good thing, signify those who are therefore loved by the Lord, and receive goods and truths from Him. The young lions that lack, and suffer hunger, signify those who know and are wise from themselves; to lack and suffer hunger denote that they have neither truth nor good. (What lions in both senses signify, may be seen, n. 278.)

(References: Psalms 34:9-10, Psalms 107:8-9; The Apocalypse Explained 278)


[20] Again:

Jehovah "who executeth judgment for the oppressed; who giveth bread to the hungry. Jehovah who looseth the prisoners" (Ps. cxlvi. 7).

By the oppressed are here meant those who are in falsities from ignorance; their oppression is from spirits who are in falsities; therefore, it is said Jehovah executeth judgment for them, by vindicating them from those that oppress. By the hungry are meant those who desire goods, and because the Lord nourishes them, it is said Jehovah "giveth bread to the hungry"; to give bread denotes to nourish, and spiritual nourishment consists in knowledge (scientia), intelligence, and wisdom. And by those that are bound are meant those who desire truths, but are withheld from them by falsities of doctrine, or by ignorance, because they have not the Word. Therefore to loose the bound denotes to liberate from them. (That such are called bound, may be seen, n. 5037, 5086, 5096.)

(References: Arcana Coelestia 5037, Arcana Coelestia 5086, Arcana Coelestia 5096; Psalms 146:7)


[21] Again:

Jehovah "turneth the wilderness into a lake of waters, and a land of dryness into the going forth of waters. And there he maketh the hungry to dwell, that they may prepare a city of habitation; and sow the fields, and plant vineyards, and make fruit of increase" (cvii. 35-37).

These words are to be understood altogether otherwise than according to the sense of the letter, namely thus, that those who are ignorant of the knowledges of truth, and yet are desirous of knowing them, shall be greatly enriched and opulent; for by Jehovah turning the wilderness into a lake of waters, is signified that where there was ignorance there shall be abundance of truth, a wilderness denoting where there is ignorance of truth, and a lake of waters an abundance of it. By turning a land of dryness into the going forth of waters, is signified the same in the natural man, for the land of dryness denotes where there is ignorance of truth, the going forth of waters denotes abundance; the natural man denotes the going forth, and waters denote truths. That "He maketh the hungry to dwell there," signifies that [He maketh] those [live] who are in the desire for truth; to dwell denotes to live, and they that are hungry denote those who desire. "That they may prepare a city of habitation," signifies to form for themselves a doctrine of life; a city denoting doctrine, and a habitation denoting life. That they may "sow the fields, and plant vineyards, and make fruit of increase," signifies to receive truths, to understand them, and to do them; to sow fields denotes to be instructed and to receive truths; to plant vineyards denotes to receive those [truths] in the understanding, that is, in the spirit, for vineyards denote spiritual truths, whence to plant them denotes spiritually to receive, that is, to understand those [truths]; to make fruit of increase denotes to do them and to receive goods, for fruits are the deeds and goods of charity.

(References: Psalms 107:35-37)


[22] Again:

"Jehovah knoweth the days of the upright; and shall be their inheritance for ever. They shall not be ashamed in the time of evil; and in the days of famine they shall be satisfied" (Ps. xxxvii. 18, 19).

The days of the upright signify the states of those who are in good, and in the truths thence, or those who are in charity, and in the faith thence. By Jehovah being their inheritance for ever, is signified that they are His own and are in heaven; by their not being, ashamed in the time of evil, is signified that they shall conquer when they are tempted by evils; and by their being satisfied in the days of famine, is signified that they shall be supported by truths, when they are tempted and infested by falsities. The time of evil and the day of famine, signify states of temptations; and temptations are from evils and falsities.

(References: Psalms 37:18-19)


[23] In the first book of Samuel:

"The bows of the mighty were broken, and they that stumbled were girded with strength. The full have hired themselves for bread; and the hungry have ceased, even until the barren hath borne seven, and she that hath many children hath failed" (ii. 4, 5).

Here, by the full who have hired themselves for bread, and by the hungry who have ceased, are signified those who wish for and desire goods and truths. The rest may be seen explained above (n. 257 and 357).

(References: 1 Samuel 2:4-5; The Apocalypse Explained 257, The Apocalypse Explained 357)


[24] In Isaiah:

"The fool speaketh foolishness, and his heart worketh iniquity, to practise hypocrisy, and to utter error against Jehovah, to make empty the hungry soul, and to cause the drink of the thirsty to fail" (xxxii. 6).

He is here called a fool who is in falsities and evils from the love of self, consequently, from his own intelligence. Falsities are meant by the foolishness which he speaks; and evils, by the iniquity which his heart works. The evils which he speaks against goods are meant by the hypocrisy which he practises; and the falsities which he speaks against truths, by the error which he speaks against Jehovah. That this is to persuade and destroy those who desire goods and truths, is meant by making empty the hungry soul, and causing the drink of the thirsty to fail; the hungry soul denoting those who desire goods, and he who thirsteth for drink, those who desire truths.

(References: Isaiah 32:6)


[25] Again:

"If thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, thy light shall arise in darkness, and thy thick darkness be as the noonday" (lviii. 10).

By these words is described charity towards the neighbour, here towards those who are in ignorance, and at the same time in the desire of knowing truths, and in grief on account of the falsities by which they are possessed; and that with those who are in that charity, falsities shall be dispelled, and truths give light and shine. Charity towards those who are in ignorance, and at the same time in the desire of knowing truths, is meant by, if thou draw out thy soul to the hungry; the hungry denoting those who desire, and the soul denoting the intelligence of truth instructing. That it is so with those who are in grief on account of the falsities with which they are possessed, is meant by, if thou wouldst satisfy the afflicted soul; that with those who are in such charity, ignorance will be dissipated, and truths give light and shine, is meant by, thy light shall arise in darkness, and thy thick darkness be as the noonday. Darkness signifies the ignorance of the spiritual mind, and thick darkness the ignorance of the natural mind; light also signifies truth in the light, in like manner noonday. Such enlightenment have they who, from charity or spiritual affection, instruct those who are in falsities from ignorance; for that charity is a receptacle of the influx of light or truth from the Lord.

(References: Isaiah 58:10)


[26] Again:

Is not this the fast which I have chosen? to break thy bread to the hungry, and to bring the afflicted outcasts into thy house? when thou seest the naked, and coverest him" (lviii. 6, 7).

Similar things are meant by these words; for, by breaking bread to the hungry, signifies from charity to communicate to, and instruct, those who are in ignorance, and who at the same time are desirous of knowing truths. To bring the afflicted outcasts into the house, signifies to amend and restore those who are in falsities, and thence in grief; the afflicted outcasts denoting those who are in grief from falsities. For those who are in falsities stand without, whereas those who are in truths are in the house; for the house denotes the intellectual mind, into which truths only are admitted, for it is opened by truths from good. On account of such signification it is also added, "when thou seest the naked and coverest him"; to be naked signifying to be without truths, and to cover signifying to instruct; for garments in the Word signify truths clothing (as may be seen above, n. 195).

(References: Isaiah 58:6-7; The Apocalypse Explained 195)


[27] Again:

"They shall not hunger nor thirst; neither shall the heat nor the sun smite them; for he that hath mercy on them leadeth them, even unto the springs of waters shall he guide them" (xlix. 10).

That they shall not hunger nor thirst does not signify that they shall not hunger and thirst for natural food and drink; and that the natural heat and sun shall not smite them, does not signify that they shall not become hot from these; similarly, that they are to be led unto the springs of waters. Whoever thinks does he not see that other things are there meant? By to hunger and thirst, therefore, are signified to hunger and thirst for such things as pertain to eternal life, or which give it, which in general have reference to the good of love and the truth of faith, hunger to the good of love, and thirst to the truth of faith. The heat and the sun signify warmth from the principles of falsity and the love of evil; for these take away all spiritual hunger and thirst; the springs of waters unto which the Lord will lead them, signify enlightenment in all truth, a spring or fountain denoting the Word, and also doctrine from the Word; waters denoting truths; and to lead, when said of the Lord, denoting to enlighten. From these considerations it is evident what is signified by the Lord's words in John:

"I am the bread of life; he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst" (vi. 35).

Here it is evident that to hunger is to come to the Lord, and that to thirst is to believe on Him; to come to the Lord is to do His commandments.

(References: Isaiah 49:10; John 6:35)


[28] Because these things are signified by hungering and thirsting, it is also evident what is signified in the Lord's words in Matthew:

The King, said to them on the right hand, I was an hungered, and ye gave me to eat; I was thirsty, and ye gave me to drink; I was a sojourner, and ye took me in. And he said to them on the left hand, that he was an hungered, and they gave him no meat; that he was thirsty, and they gave him no drink; that he was a sojourner, and they took him not in (xxv. 34, 35, 41-43).

By hungering and thirsting are signified to be in ignorance and in spiritual want, and by giving to eat and drink, are signified to instruct and to enlighten from spiritual affection or charity; therefore it is also said, I was a sojourner, and ye took me not in, for by sojourners are signified those who are out of the church, and desire to be instructed and receive the doctrinals of the church, and to live according to them (see n. 1463, 4444, 7908, 8007, 8913, 9196). In the Word also we read of the Lord, that He hungered and thirsted, whereby is meant, that from His Divine love He willed and desired the salvation of the human race.

(References: Arcana Coelestia 1463, Arcana Coelestia 4444, Arcana Coelestia 7908, Arcana Coelestia 8007, 8013, Arcana Coelestia 9196; Matthew 25:34-35, Matthew 25:34, 25:37, 25:41-43, 25:41-44)


[29] That He hungered we read in Mark:

"When they were come from Bethany," Jesus "hungered; and, seeing a fig-tree afar off having leaves, he came, if haply he might find anything thereon; but when he came to it he found nothing but leaves, for it was not the time of figs. Therefore he said unto it, Let no man eat fruit of thee for ever. And the disciples, in the morning, as they passed by, saw the fig-tree dried up from the roots" (xi. 12, 14-20; Matt. xxi. 19, 20).

He who does not know that all things of the Word contain a spiritual sense, may think that the Lord did this to the fig-tree from indignation because He hungered but by the fig-tree here is not meant a fig-tree, but the church as to natural good, and specifically the Jewish Church. That there was not any natural good therein, because nothing spiritual, but only some truths from the sense of the letter of the Word, is signified by, Jesus seeing a fig-tree afar off having leaves, came if haply He might find anything thereon; but when He had come to it He found nothing but leaves. Leaves signify the truths of the sense of the letter of the Word. That with that nation there would nowhere be any natural good of the church, because they are in dense falsities and in evil loves, is signified by Jesus saying, "Let no man eat fruit of thee for ever," and by the fig-tree being dried up from the roots. It is also said, that it was not the time of figs, and thereby is meant that the church was not yet commenced. That the beginning of a new church is meant by the fig-tree, is evident from the Lord's words (in Matt. xxiv. 32, 33; Mark xiii. 28, 219; and in Luke xxi. 28-31). From these considerations it is evident what is there signified by hungering. (That the fig-tree signifies the natural good of the church, see n. 217, 4231, 5113; and that the leaves signify the truths of the natural man, see above (n. 109).)

(References: Arcana Coelestia 217, Arcana Coelestia 4231, Arcana Coelestia 5113; Luke 21:28-31; Mark 11:12-14, 11:20, Mark 13:28-29; Matthew 21:19-20, Matthew 24:32-33)


[30] That the Lord thirsted we read in John:

"Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. And there had been placed a vessel full of vinegar; and they filled a sponge, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. And when Jesus had received the vinegar he said, It is finished" (xix. 28-30).

Those who think of these things only naturally and not spiritually, may suppose that they involve nothing more than that the Lord thirsted, and that then vinegar was given to Him; but because all things which the Scripture said concerning Him were then consummated, and He came into the world to save mankind, therefore He said, I thirst, by which is meant that from Divine love He willed and desired the salvation of the human race. But that vinegar was given to Him, signifies that in the coming church there would be no genuine truth, but truth mingled with falsities, such as exist with those who separate faith from charity, or truth from good, this being signified by vinegar. Their putting it upon hyssop signified a certain purification of it, for by hyssop is signified an external means of purification (as may be seen, n. 7918). That every particular of the things related in the Word concerning the Lord's passion, involves and signifies Divine, celestial, and spiritual things, may be seen above (n. 83). From the passages adduced above it is evident what famine signifies in the Word. Let them be examined and well considered, and it will be seen by such as think at all interiorly, that natural famine, hunger, and thirst, can in no way be meant, but, spiritual.

(References: Amos 8:11-14; Arcana Coelestia 7918; John 19:28-30; Matthew 24:7-8, Matthew 25:34; Revelation 6:8; The Apocalypse Explained 83)

Go to section / 1232  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 377, 403, 440, 480, 540, 600, 617, 619, 625, 652, 657, 727, 746, 1029, 1125

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 The Prophet Amos
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

The Bible

 

Psalms 107:8-9

English: King James Version         

Study the Inner Meaning

← Previous   Full Chapter   Next →

8 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

9 For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.

← Previous   Full Chapter   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 357


Other references to this text:

Arcana Coelestia 1460

Apocalypse Revealed 323


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 386

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Psalms 34:11, 146:7

Jeremiah 31:25

Luke 1:53

Word/Phrase Explanations

the Lord
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

lord
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

children
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

satisfieth
'What satisfies' is what nourishes the soul.

soul
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

hungry
Food and drink in the Bible represent the desire for good and the understanding of what is true, which nourish and delight us spiritually the...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 A Grateful Heart
If we reflect on what the Lord has given us, including talents with which He has blessed us and the loving friends that we have, we may find that we have no difficulty feeling grateful to the Lord.
Worship Talk | Ages over 18

 Blessings: Giving Thanks for Creation
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Blessings: Healing Our Blindness
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Blessings: Our Daily Bread
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Blessings: Thankful for the Harvest
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Discussion Ideas: O Give Thanks
Explore the meaning of the words from Psalm 107:1 that are often used as a blessing before meals in New Church homes: "O give thanks unto the Lord; for He is good; for His mercy is forever." 
Activity | Ages over 15

 Prayers for Teens: The Holy Supper
Activity | Ages 15 - 17


Translate: