The Bible

 

הושע 4

Hebrew: Modern     

Study the Inner Meaning

← Previous   Next →

1 שמעו דבר יהוה בני ישראל כי ריב ליהוה עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ׃

2 אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃

3 על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו׃

4 אך איש אל ירב ואל יוכח איש ועמך כמריבי כהן׃

5 וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה ודמיתי אמך׃

6 נדמו עמי מבלי הדעת כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני׃

7 כרבם כן חטאו לי כבודם בקלון אמיר׃

8 חטאת עמי יאכלו ואל עונם ישאו נפשו׃

9 והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו׃

10 ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו כי את יהוה עזבו לשמר׃

11 זנות ויין ותירוש יקח לב׃

12 עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם׃

13 על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צלה על כן תזנינה בנותיכם וכלותיכם תנאפנה׃

14 לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה כי הם עם הזנות יפרדו ועם הקדשות יזבחו ועם לא יבין ילבט׃

15 אם זנה אתה ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו הגלגל ואל תעלו בית און ואל תשבעו חי יהוה׃

16 כי כפרה סררה סרר ישראל עתה ירעם יהוה ככבש במרחב׃

17 חבור עצבים אפרים הנח לו׃

18 סר סבאם הזנה הזנו אהבו הבו קלון מגניה׃

19 צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם׃

← Previous   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 187


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 374, 627, 643, 991, 1613, 2466, 3122, ...

Apocalypse Revealed 134, 290, 316, 405, 485, 567, 721, ...

The Lord 48

Sacred Scripture 79

Doctrine of Life 2, 79

Heaven and Hell 471

True Christian Religion 156, 314, 376, 440, 643


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 79, 98, 141, 250, 283, 324, 342, ...

Hop to Similar Bible Verses

VaYikra 6:22

BaMidbar 25:3

Devarim 17:12, 32:15

Yehoshua 5:9, 7:2

Shoftim 18:5

Melachim A 12:29

Melachim B 17:7, 23:7

Dvrei Yamim B 21:11

Tehilim 18:27, 81:9

Mishlei 6:32, 11:31, 20:1

Yishevah 1:29, 24:2, 4, 27:11, 28:7, 44:20, 50:1, 57:5

Yeremiyah 2:9, 4:11, 22, 28, 5:2, 7, 6:15, 9:7, 9, 12, 11:7, 23:13, 31:18

Yechezchial 13:9, 16:15, 20:32, 44:10, 12

הושע 5:1, 4, 8, 6:10, 7:11, 8:12, 9:1, 15, 17, 10:5, 6, 10, 11:2, 12:1, 3, 12, 13:15

Yoel 1:2

עמוס 3:1, 5:5, 13, 16

Michah 3:5, 6:2, 14

Tzefaniyah 1:3, 5

Chaggi 6

Zechariyah 7:11

Word/Phrase Explanations

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

אמת
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

חסד
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

נביא
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

לילה
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

לב
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

רוח
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

תחת
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

אלון
'Oak' signifies the sensory good and truth of the church, and consequently, the lowest part of the natural, which is either the truths and goods,...

טוב
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

חי
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

אפרים
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

The Bible

 

Michah 3:5

Hebrew: Modern     

Study the Inner Meaning

← Previous    Full Chapter    Next →

5 כה אמר יהוה על הנביאים המתעים את עמי הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא יתן על פיהם וקדשו עליו מלחמה׃

   Study the Inner Meaning

Exploring the Meaning of Micah 3      

By New Christian Bible Study Staff

In Micah 3:1-3, Micah speaks to the wicked leaders of Jacob and Israel: "Aren’t you supposed to know Judgment? You hate the good and love the evil."

Here, peoples' bones stand for the things they know. Their muscles represent the things they love. The flesh and skin are things about them that are more and more external. 1

And here, Micah is saying that if any of these things, no matter how external, are still good, the evil leaders wish to destroy them.

Micah 3:4. If those destructive leaders cry out to Jehovah for help, He will not hear them.

Micah 3:5-7. These verses are pretty plain as to what they are saying to those wicked leaders: They will end up in darkness. 2 They can prophesy nothing true, because they are so perverted that they know nothing about truth.

In 3:8, Micah says that he has the spirit of Jehovah and can truly prophesy.

In 3:9-11, Micah tells those "heads" and "captains" just how evil they have been, and that still they claim that God is with them. Because they have falsified all truth and good, they can’t tell the difference anymore.

Finally, in verse 12, because of all this, Zion and Jerusalem, meaning the whole of the Israelitish church, will cease to be a representative of the Lord’s ongoing church on earth. 3

Applying this, today... there are a couple of very powerful ideas in this chapter. One is that evil hates good, and wants to destroy even remnants of it. Another scary idea here is that human beings can get to the point of not being able to tell the difference between what's true, and what's false, or between what's good, and what's evil.

-----
Footnotes:

1. Arcana Coelestia 3812[5].
2. Apocalypse Explained 372[2].
3. Apocalypse Revealed 880.

-----

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 217


Other references to this verse:

Arcana Coelestia 2353

Apocalypse Revealed 53, 435


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 401, 556

Scriptural Confirmations 4, 57

Hop to Similar Bible Verses

Mishlei 28:21

Yishevah 3:12

Yeremiyah 6:4, 14

Eichah 2:14

Yechezchial 13:9, 19

הושע 4:5

Michah 2:11

Word/Phrase Explanations

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

מלחמה
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

From Swedenborg's Works

 

Apocalypse Revealed #721

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Go to section / 962  

← Previous   Next →

721. "And the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her licentiousness." This symbolizes its insanity in spiritual matters owing to the adulteration of the Word among those immersed in that religion.

To be made drunk with the wine of her licentiousness means, symbolically, to be irrational in spiritual matters owing to a falsification of the Word's truths, in this case owing to an adulteration of them. Wine symbolizes the Divine truth in the Word (no. 316), and licentiousness symbolizes a falsification and adulteration of it (nos. 134, 620, 632, 635). To be made drunk with that wine, therefore, symbolically means to be irrational in spiritual matters. The inhabitants of the earth symbolize the people in a church, as in 11:10; 12:12; 13:13-14, and 14:6 above, but here the people in that religion, since the church does not exist there, because they do not turn to the Lord or read the Word, and because they invoke the dead, as said in no. 718 above.

That to be drunk on that wine means, symbolically, to be irrational in spiritual matters, can indeed be seen without confirmation from other passages in the Word; but since many people do not see this, because they think not spiritually but sensually, that is, materially about the particulars in the Word when they read it, I would like to present some passages from the Word which confirm that in the Word, to be drunk means, symbolically, to be irrational in spiritual matters, that is to say, in theological matters. Here are the passages:

They are drunk, but not with wine; they stagger, but not with intoxicating drink. (Isaiah 29:9)

...hear..., O afflicted one..., drunk but not with wine... (Isaiah 51:21)

Babel was a golden cup in Jehovah's hand, that made all the earth drunk. The nations drank of her wine; therefore the nations are deranged. (Jeremiah 51:7)

Babel shall be... a hissing... When they are inflamed I will set out their feasts and make them drunk, that they may rejoice and sleep a perpetual sleep and not awake... (Jeremiah 51:37, 39)

Babylon is fallen, is fallen..., because she has made all nations drink of the wine... of her licentiousness. (Revelation 14:8, cf. 18:3)

Let every wineskin be filled with wine... Behold, I will fill all the inhabitants of this land - the kings..., the priests, and the prophets... - with drunkenness! (Jeremiah 13:12-13)

You will be filled with drunkenness and sorrow, the cup of ruin and desolation... (Ezekiel 23:32-33)

...O daughter of Edom..., the cup shall also pass over to you; you shall become drunk and make yourself naked. (Lamentations 4:21)

You also will be drunk. (Nahum 3:11)

Drink and become drunk, and vomit and fall, so that you rise no more... (Jeremiah 25:27)

Woe to those who are wise in their own eyes, and intelligent in their own sight! Woe to the mighty at drinking wine, and to men robust at mixing intoxicating drink... (Isaiah 5:21-22)

And so on elsewhere, as in Isaiah 19:11-12, 14; 24:20; 28:1, 3, 7-8; 56:12; Joel 1:5-7; Habakkuk 2:15; Psalms 75:8; 107:27.

(References: Hosea 4:11-12, 4:17-18; Isaiah 28:7-9; Jeremiah 23:9-10; Lamentations 3:15; Revelation 17:2)

Go to section / 962  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 717, 729, 730, 735, 737, 754, 758, 805


Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Translate: