The Bible

 

הושע 4

Hebrew: Modern     

Study the Inner Meaning

← Previous   Next →

1 שמעו דבר יהוה בני ישראל כי ריב ליהוה עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ׃

2 אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃

3 על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו׃

4 אך איש אל ירב ואל יוכח איש ועמך כמריבי כהן׃

5 וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה ודמיתי אמך׃

6 נדמו עמי מבלי הדעת כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני׃

7 כרבם כן חטאו לי כבודם בקלון אמיר׃

8 חטאת עמי יאכלו ואל עונם ישאו נפשו׃

9 והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו׃

10 ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו כי את יהוה עזבו לשמר׃

11 זנות ויין ותירוש יקח לב׃

12 עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם׃

13 על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צלה על כן תזנינה בנותיכם וכלותיכם תנאפנה׃

14 לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה כי הם עם הזנות יפרדו ועם הקדשות יזבחו ועם לא יבין ילבט׃

15 אם זנה אתה ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו הגלגל ואל תעלו בית און ואל תשבעו חי יהוה׃

16 כי כפרה סררה סרר ישראל עתה ירעם יהוה ככבש במרחב׃

17 חבור עצבים אפרים הנח לו׃

18 סר סבאם הזנה הזנו אהבו הבו קלון מגניה׃

19 צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם׃

← Previous   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 187


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 374, 627, 643, 991, 1613, 2466, 3122, ...

Apocalypse Revealed 134, 290, 316, 405, 485, 567, 721, ...

The Lord 48

Sacred Scripture 79

Doctrine of Life 2, 79

Heaven and Hell 471

True Christian Religion 156, 314, 376, 440, 643


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 79, 98, 141, 250, 283, 324, 342, ...

Hop to Similar Bible Verses

VaYikra 6:22

BaMidbar 25:3

Devarim 17:12, 32:15

Yehoshua 5:9, 7:2

Shoftim 18:5

Melachim A 12:29

Melachim B 17:7, 23:7

Dvrei Yamim B 21:11

Tehilim 18:27, 81:9

Mishlei 6:32, 11:31, 20:1

Yishevah 1:29, 24:2, 4, 27:11, 28:7, 44:20, 50:1, 57:5

Yeremiyah 2:9, 4:11, 22, 28, 5:2, 7, 6:15, 9:7, 9, 12, 11:7, 23:13, 31:18

Yechezchial 13:9, 16:15, 20:32, 44:10, 12

הושע 5:1, 4, 8, 6:10, 7:11, 8:12, 9:1, 15, 17, 10:5, 6, 10, 11:2, 12:1, 3, 12, 13:15

Yoel 1:2

עמוס 3:1, 5:5, 13, 16

Michah 3:5, 6:2, 14

Tzefaniyah 1:3, 5

Chaggi 6

Zechariyah 7:11

Word/Phrase Explanations

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

אמת
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

חסד
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

נביא
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

לילה
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

לב
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

רוח
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

תחת
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

אלון
'Oak' signifies the sensory good and truth of the church, and consequently, the lowest part of the natural, which is either the truths and goods,...

טוב
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

חי
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

אפרים
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

The Bible

 

Michah 3:5

Hebrew: Modern     

Study the Inner Meaning

← Previous    Full Chapter    Next →

5 כה אמר יהוה על הנביאים המתעים את עמי הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא יתן על פיהם וקדשו עליו מלחמה׃

   Study the Inner Meaning

Exploring the Meaning of Micah 3      

By New Christian Bible Study Staff

In Micah 3:1-3, Micah speaks to the wicked leaders of Jacob and Israel: "Aren’t you supposed to know Judgment? You hate the good and love the evil."

Here, peoples' bones stand for the things they know. Their muscles represent the things they love. The flesh and skin are things about them that are more and more external. 1

And here, Micah is saying that if any of these things, no matter how external, are still good, the evil leaders wish to destroy them.

Micah 3:4. If those destructive leaders cry out to Jehovah for help, He will not hear them.

Micah 3:5-7. These verses are pretty plain as to what they are saying to those wicked leaders: They will end up in darkness. 2 They can prophesy nothing true, because they are so perverted that they know nothing about truth.

In 3:8, Micah says that he has the spirit of Jehovah and can truly prophesy.

In 3:9-11, Micah tells those "heads" and "captains" just how evil they have been, and that still they claim that God is with them. Because they have falsified all truth and good, they can’t tell the difference anymore.

Finally, in verse 12, because of all this, Zion and Jerusalem, meaning the whole of the Israelitish church, will cease to be a representative of the Lord’s ongoing church on earth. 3

Applying this, today... there are a couple of very powerful ideas in this chapter. One is that evil hates good, and wants to destroy even remnants of it. Another scary idea here is that human beings can get to the point of not being able to tell the difference between what's true, and what's false, or between what's good, and what's evil.

-----
Footnotes:

1. Arcana Coelestia 3812[5].
2. Apocalypse Explained 372[2].
3. Apocalypse Revealed 880.

-----

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 217


Other references to this verse:

Arcana Coelestia 2353

Apocalypse Revealed 53, 435


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 401, 556

Scriptural Confirmations 4, 57

Hop to Similar Bible Verses

Mishlei 28:21

Yishevah 3:12

Yeremiyah 6:4, 14

Eichah 2:14

Yechezchial 13:9, 19

הושע 4:5

Michah 2:11

Word/Phrase Explanations

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

מלחמה
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

From Swedenborg's Works

 

Apocalypse Revealed #134

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Go to section / 962  

← Previous   Next →

134. "'To teach and seduce My servants to commit sexual immorality.'" This symbolically means, in consequence of which faith the truths of the church are falsified.

To teach and seduce the Lord's servants means, symbolically, to teach and seduce people who can be and are willing to be instructed in truths from the Word. That servants of the Lord are what people governed by truths are called may be seen in nos. 3 and 128 above; and to commit sexual immorality means, symbolically, to adulterate and falsify the Word. To commit sexual immorality has this symbolic meaning because every particular of the Word contains a marriage of good and truth, and this marriage is broken when goodness is divorced and estranged from truth.

To be shown that every particular of the Word contains a marriage of good and truth, see The Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture, nos. 80-90. It is because of this that to commit sexual immorality means, symbolically, to adulterate the goods of the Word and falsify its truths. Moreover, because this is spiritual licentiousness, therefore people who have employed their own reason to falsify the Word become sexually licentious people when they enter the spiritual world after death. And something as yet unrecognized in the world is the fact that people who have affirmed faith alone to the exclusion of any works of charity are prompted by the lust of an adultery of a son with his mother. In the spiritual world I have often perceived them to be impelled by the lust of so unspeakable an adultery. Remember this and inquire into it after death, and you will be convinced. I have not dared to reveal this previously, because it offends the ears.

(References: Revelation 2:20; Teachings about the Sacred Scripture 80-90)


[2] This adultery is symbolized by the adultery of Reuben with Bilhah, his father's concubine (Genesis 35:22), inasmuch as Reuben symbolizes that faith. Therefore he was cursed by his father Israel, and the birthright was subsequently taken from him. For in prophesying concerning his sons, his father Israel said of Reuben,

Reuben, you are my firstborn, My might and the beginning of my strength... Unstable as water, you shall not excel, because you went up to your father's bed, then defiled it. He went up to my pallet. (Genesis 49:3-4)

And therefore the birthright was taken from him:

...Reuben (was) the firstborn of Israel..., but because he defiled his father's pallet, his birthright was given to the sons of Joseph... (1 Chronicles 5:1)

We will see in the explanation of Revelation 7:5 that Reuben represented truth arising from good or faith springing from charity, and afterward truth divorced from good or faith divorced from charity.

(References: Acts of the Apostles 5:1)


[3] That references to sexual licentiousness in the Word symbolize adulterations of good and falsifications of truth can be seen from the following passages:

...when Joram saw Jehu, he said, "Is it peace, Jehu?" And he said, "What peace, as long as the harlotries of your mother Jezebel and her witchcraft are many?" (2 Kings 9:22)

The harlotries of Jezebel do not mean any acts of licentiousness, but her deeds, as cited in no. 132 above.

Your sons shall be shepherds in the wilderness forty years, and bear your whoredoms... (Numbers 14:33)

The person who has regard to mediums and soothsayers, to go whoring after them..., I will cut him off... (Leviticus 20:6)

(Do not) make a covenant with the inhabitants of the land, (lest) they go whoring after their gods... (Exodus 34:15).

(Jerusalem,) you trusted in your own beauty and played the harlot because of your fame, (so that) you poured out your harlotries on everyone passing by... You also committed harlotry with the Egyptians, your very carnal neighbors, and multiplied your acts of harlotry... You also played the harlot with the Assyrians, because you were insatiable, (with whom) you played the harlot... You multiplied your harlotry as far as... Chaldea... The adulterous woman, who in place of her husband takes strangers. All men give payment to their harlots, but you made your payments to them all, (that they may) come to you from all around for your harlotries... Therefore, harlot, hear the word of Jehovah. (Ezekiel 16:15-16, 26, 28-29, 32-33, 35ff.)

Jerusalem there is the Israelite and Jewish Church. Its harlotries mean adulterations and falsifications of the Word. And because Egypt symbolizes the knowledge of the natural self, Assyria reasoning on the basis of it, Chaldea the profanation of truth, and Babel the profanation of good, therefore the passage says that it played the harlot with them.

(References: Exodus 34:15-16; Ezekiel 16:15)


[4] ...two women, the daughters of one mother, committed harlotry in Egypt; in their youth they committed harlotry... (One,) my subject, played the harlot, and she doted on her lovers, the neighboring Assyrians... She committed her harlotries with them... (Yet) she has not given up her harlotries in Egypt....

(The other) became more corrupt in her loving than she, and in her harlotries more corrupt than her sister's harlotries... She increased her harlotries... She loved (Chaldeans).... Then the Babylonians came to her, to the bed of love, and they defiled her with their harlotry. (Ezekiel 23:2-3, 5, 7-8, 11, 14, 16-17ff.)

The two daughters of the same mother are likewise the Israelite and Jewish Church, whose adulterations and falsifications of the Word are described here, as above, by harlotries.

[5] So, too, in the following passages:

...you have played the harlot with many lovers... You have profaned the land with your harlotries and your wickedness... Have you seen what backsliding Israel has done? She has gone up on every high mountain and... played the harlot... Treacherous Judah... went and played the harlot also. So that... by the report of her harlotry she defiled the land; ...she committed adultery with stone and wood. (Jeremiah 3:1-2, 6, 8-9)

And elsewhere:

Run to and fro through the streets of Jerusalem, and see... if you can find a man... who executes judgment and seeks the truth... I satiated them, and they committed harlotry and came by troops into the harlots' house. (Jeremiah 5:1, 7)

I have seen your adulteries... your neighings, the wickedness of your harlotry, your abominations on the hills in the fields. Woe to you, O Jerusalem! You will not be made clean... (Jeremiah 13:27)

I have seen a horrible obstinacy in the prophets of Jerusalem: they commit adultery and walk in a lie. (Jeremiah 23:14)

...they have committed folly in Israel, have committed adultery..., and have spoken (My) word in My name falsely... (Jeremiah 29:23)

...they sinned against Me; I will change their glory into disrepute... They committed harlotry..., because they have forsaken Jehovah. Harlotry... enslaved (their) heart... ...your daughters commit harlotry, and your daughters-in-law commit adultery. (Hosea 4:7, 10-11, 13)

I know Ephraim..., (that) he has (altogether) committed harlotry, (and) Israel is defiled. (Hosea 5:3)

I have seen a horrible thing in the house of Israel: Ephraim committed harlotry there, (and) Israel is defiled. (Hosea 6:10)

Israel there is the church, and Ephraim is its understanding of the Word, from which and in accordance with which the church is formed. Therefore Ephraim is said to have committed harlotry and Israel to be defiled.

[6] Since the church had falsified the Word, the prophet Hosea was commanded to take himself a harlot as a wife, as follows:

...take yourself a woman of harlotries and children of harlotries, for the land has committed great harlotry behind Jehovah. (Hosea 1:2).

Again:

...love a woman who is loved by a companion and is an adulteress... (Hosea 3:1)

Since the Jewish Church was such as described, therefore the Lord called the Jewish nation an adulterous generation (Matthew 12:39; 16:4, Mark 8:38); and in Isaiah, the offspring of an adulterer (Isaiah 57:3).

In Nahum:

Woe to the bloody city! Full of lying... The multitude of the slain... because of the multitude of the harlotries of the harlot..., who sells nations through her harlotries... (Nahum 3:1, 3-4)

[7] Since Roman Catholicism adulterates and falsifies the Word more than any others in the Christian world, it is therefore called Babylon, the Great Harlot, and the following things are said of it in the book of Revelation:

Babylon... has made all nations drink of the wine of the wrath of her harlotry. (Revelation 14:8)

(Babylon has made) all the nations (drink) of the wine of the wrath of her harlotry, and the kings of the earth have committed harlotry with her... (Revelation 18:3)

(The angel said,) "Come, I will show you the judgment of the great harlot... with whom the kings of the earth committed harlotry. (Revelation 17:1-2)

...He has judged the great harlot who corrupted the earth with her harlotry. (Revelation 19:2)

It is apparent from this now that to commit adultery and to commit sexual immorality mean, symbolically, to adulterate and falsify the goods and truths of the Word.

(References: Ezekiel 16:15; Revelation 2:20)

Go to section / 962  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 68, 137, 166, 213, 315, 462, 620, 632, 719, 721, 767, 805, 924

Conjugial Love 339, 428, 518

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 The Woman Taken in Adultery
A woman accused of committing adultery was brought to Jesus by a mob armed with stones and threatening her life. When do we arm ourselves with true ideas from the Word of God with the intention of using them to judge others?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Translate: