The Bible

 

Yechezchial 9

Hebrew: Modern     

Study the Inner Meaning

← Previous   Next →

1 ויקרא באזני קול גדול לאמר קרבו פקדות העיר ואיש כלי משחתו בידו׃

2 והנה ששה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מפנה צפונה ואיש כלי מפצו בידו ואיש אחד בתוכם לבש בדים וקסת הספר במתניו ויבאו ויעמדו אצל מזבח הנחשת׃

3 וכבוד אלהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית ויקרא אל האיש הלבש הבדים אשר קסת הספר במתניו׃

4 ויאמר יהוה אלו עבר בתוך העיר בתוך ירושלם והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה׃

5 ולאלה אמר באזני עברו בעיר אחריו והכו על תחס עיניכם ואל תחמלו׃

6 זקן בחור ובתולה וטף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התו אל תגשו וממקדשי תחלו ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית׃

7 ויאמר אליהם טמאו את הבית ומלאו את החצרות חללים צאו ויצאו והכו בעיר׃

8 ויהי כהכותם ונאשאר אני ואפלה על פני ואזעק ואמר אהה אדני יהוה המשחית אתה את כל שארית ישראל בשפכך את חמתך על ירושלם׃

9 ויאמר אלי עון בית ישראל ויהודה גדול במאד מאד ותמלא הארץ דמים והעיר מלאה מטה כי אמרו עזב יהוה את הארץ ואין יהוה ראה׃

10 וגם אני לא תחוס עיני ולא אחמל דרכם בראשם נתתי׃

11 והנה האיש לבש הבדים אשר הקסת במתניו משיב דבר לאמר עשיתי כאשר צויתני׃

← Previous   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 9457

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Sacred Scripture 97

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 132


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 308, 396, 737, 2242, 4503, 5608, 6588, ...

Apocalypse Revealed 239, 325, 347, 440, 620, 629, 671

The Lord 39

True Christian Religion 93, 260


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 270, 315, 427, 555, 577, 838, 863, ...

Marriage 93

Scriptural Confirmations 19, 99

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

Shemot 12:23, 32:27

BaMidbar 16:4

Devarim 32:23

Melachim A 8:32

Dvrei Yamim A 21:16

Dvrei Yamim B 36:17

Tehilim 10:11, 119:136

Yishevah 59:3, 6

Yeremiyah 4:6, 5:1, 6:11, 25:29, 44:7, 8

Eichah 2:20

Yechezchial 5:11, 6:11, 7:3, 8, 23, 8:3, 11, 12, 10:2, 4, 11:13, 22, 16:43, 17:19, 22:31, 43:3

Amos 7:2, 5, 9:1

Zechariyah 11:6

1 Peter 4:17

2 Peter 2:8

Revelation 7:2, 3, 9:4, 15:6

Word/Phrase Explanations

קול
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

גדול
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

העיר
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

שער
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

צפונה
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

מזבח
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

עבר
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

עון
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

דמים
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

ראה
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

From Swedenborg's Works

 

Apocalypse Revealed #629

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Go to section / 962  

← Previous   Next →

629. "And give glory to Him, for the hour of His judgment has come." This symbolizes an acknowledgment and confession that all the Word's truth which makes the church a church comes from the Lord, and that everyone will be judged in accordance with it.

To give glory to Him means, symbolically, to acknowledge and confess that every truth comes from the Lord, as may be seen in no. 249 above; and because every truth that makes the church a church is drawn from the Word, it is the Word's truth that is meant. "For the hour of His judgment has come" means symbolically that everyone will be judged in accordance with the Word's truth. This is the symbolic meaning because to give glory to Him means, symbolically, to acknowledge and confess that the Word's truth all comes from the Lord, and we are told next, "for the hour of His judgment has come," the word "for" entailing this as the cause.

That everyone will be judged by the Word's truth may be seen in 233, 273 above. And that the church is founded on the Word, and that its character is such as its understanding of the Word, may be seen in The Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture, nos.76-79.

It is apparent from this that the spiritual meaning of these words is as stated. It is as stated because angels in heaven perceive glory to mean nothing else than Divine truth; and because all Divine truth comes from the Lord, they perceive giving glory to Him to mean an acknowledgment and confession that all truth comes from Him. For all glory in the heavens springs from no other origin, and to the extent that any society in heaven is governed by Divine truth, to the same extent everything in it is radiant, and the angels are surrounded by a commensurate glorious radiance.

(References: Revelation 14:7; Teachings about the Sacred Scripture 76-79)


[2] That glory means Divine truth can be seen from the following passages:

The voice of one crying in the wilderness: "Prepare the way of Jehovah... The glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see it...." (Isaiah 40:3, 5)

...shine, for your light has come, and the glory of Jehovah is risen upon you... Jehovah will arise over you, and His glory will be seen upon you. (Isaiah 60:1-2 to the end)

I will... give You as a covenant to the people, as a light to the Gentiles..., and My glory I will not give to another... (Isaiah 42:6, 8)

For My own sake, for My own sake, I will do it... And I will not give My glory to another. (Isaiah 48:11)

They shall fear... His glory from the rising of the sun... The Redeemer will come to Zion... (Isaiah 59:19-20)

...your light shall break forth like the morning...; the glory of Jehovah shall gather you. (Isaiah 58:8)

...He will come to gather all nations and tongues, that they may... see My glory. (Isaiah 66:18)

(Jehovah said,) "I live, and all the earth shall be filled with the glory of Jehovah." (Numbers 14:21)

The whole earth is full of His glory! (Isaiah 6:1-3)

In the beginning was the Word..., and the Word was God... In Him was life, and the life was the light of men... That was the true Light... And the Word became flesh..., and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father... (John 1:1, 4, 9, 14)

These things Isaiah said when he saw His glory... (John 12:41)

And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with... glory. (Matthew 24:3, 30)

The heavens shall declare the glory of God... (Psalms 19:1)

Then the nations shall fear the name of Jehovah, and all the kings of the earth Your glory, because (He) built up Zion, (and) He appeared in His glory. (Psalms 102:15-16)

...the glory of God (will illuminate the Holy Jerusalem) and the Lamb is its light. And the nations (which) are saved shall walk in its light... (Revelation 21:23-25)

...the Son of Man (will come) in His glory...(to) sit on the throne of His glory. (Matthew 25:31, cf. Mark 8:38)

That the glory of Jehovah filled and covered the Tabernacle: Exodus 40:34-35, Numbers 14:10-12; 16:19; 16:42.

That it filled the house of Jehovah: 1 Kings 8:10-11.

And so on elsewhere as in Isaiah 24:23; Ezekiel 1:28; 8:4; 9:3; 10:4, 18-19; 11:22-23; Luke 2:32; 9:26; John 2:11; 7:18; 17:24.

(References: Isaiah 6:3, 60; Leviticus 9:23-24; Revelation 14:7, 21:23-24)

Go to section / 962  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 249, 612, 674, 754, 804, 812, 897, 919, 921

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Translate: