The Bible

 

Yechezchial 45

Hebrew: Modern     

Study the Inner Meaning

← Previous   Next →

1 ובהפילכם את הארץ בנחלה תרימו תרומה ליהוה קדש מן הארץ ארך חמשה ועשרים אלף ארך ורחב עשרה אלף קדש הוא בכל גבולה סביב׃

2 יהיה מזה אל הקדש חמש מאות בחמש מאות מרבע סביב וחמשים אמה מגרש לו סביב׃

3 ומן המדה הזאת תמוד ארך חמש ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים ובו יהיה המקדש קדש קדשים׃

4 קדש מן הארץ הוא לכהנים משרתי המקדש יהיה הקרבים לשרת את יהוה והיה להם מקום לבתים ומקדש למקדש׃

5 וחמשה ועשרים אלף ארך ועשרת אלפים רחב יהיה ללוים משרתי הבית להם לאחזה עשרים לשכת׃

6 ואחזת העיר תתנו חמשת אלפים רחב וארך חמשה ועשרים אלף לעמת תרומת הקדש לכל בית ישראל יהיה׃

7 ולנשיא מזה ומזה לתרומת הקדש ולאחזת העיר אל פני תרומת הקדש ואל פני אחזת העיר מפאת ים ימה ומפאת קדמה קדימה וארך לעמות אחד החלקים מגבול ים אל גבול קדימה׃

8 לארץ יהיה לו לאחזה בישראל ולא יונו עוד נשיאי את עמי והארץ יתנו לבית ישראל לשבטיהם׃

9 כה אמר אדני יהוה רב לכם נשיאי ישראל חמס ושד הסירו ומשפט וצדקה עשו הרימו גרשתיכם מעל עמי נאם אדני יהוה׃

10 מאזני צדק ואיפת צדק ובת צדק יהי לכם׃

11 האיפה והבת תכן אחד יהיה לשאת מעשר החמר הבת ועשירת החמר האיפה אל החמר יהיה מתכנתו׃

12 והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל המנה יהיה לכם׃

13 זאת התרומה אשר תרימו ששית האיפה מחמר החטים וששיתם האיפה מחמר השערים׃

14 וחק השמן הבת השמן מעשר הבת מן הכר עשרת הבתים חמר כי עשרת הבתים חמר׃

15 ושה אחת מן הצאן מן המאתים ממשקה ישראל למנחה ולעולה ולשלמים לכפר עליהם נאם אדני יהוה׃

16 כל העם הארץ יהיו אל התרומה הזאת לנשיא בישראל׃

17 ועל הנשיא יהיה העולות והמנחה והנסך בחגים ובחדשים ובשבתות בכל מועדי בית ישראל הוא יעשה את החטאת ואת המנחה ואת העולה ואת השלמים לכפר בעד בית ישראל׃

18 כה אמר אדני יהוה בראשון באחד לחדש תקח פר בן בקר תמים וחטאת את המקדש׃

19 ולקח הכהן מדם החטאת ונתן אל מזוזת הבית ואל ארבע פנות העזרה למזבח ועל מזוזת שער החצר הפנימית׃

20 וכן תעשה בשבעה בחדש מאיש שגה ומפתי וכפרתם את הבית׃

21 בראשון בארבעה עשר יום לחדש יהיה לכם הפסח חג שבעות ימים מצות יאכל׃

22 ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו ובעד כל עם הארץ פר חטאת׃

23 ושבעת ימי החג יעשה עולה ליהוה שבעת פרים ושבעת אילים תמימם ליום שבעת הימים וחטאת שעיר עזים ליום׃

24 ומנחה איפה לפר ואיפה לאיל יעשה ושמן הין לאיפה׃

25 בשביעי בחמשה עשר יום לחדש בחג יעשה כאלה שבעת הימים כחטאת כעלה וכמנחה וכשמן׃

← Previous   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 5291

Apocalypse Revealed 861, 945

Conjugial Love 26

Divine Providence 134

The Lord 52

Heaven and Hell 171

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 168


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 576, 2830, 2928, 2959, 3104, 3858, 4482, ...

Apocalypse Revealed 36, 191, 610, 904

Heaven and Hell 197


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 220, 257, 365, 629, 630

Scriptural Confirmations 4, 53

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Shemot 12:2, 11, 16:36, 30:13, 14, 40:2

VaYikra 1:4, 4:13, 21, 27, 16:16, 19:35, 36, 23:8, 34

BaMidbar 28:2, 16, 24, 28, 29:29, 35:2

Yehoshua 14:1, 2, 19:49

Melachim A 6:16, 7:26

Dvrei Yamim B 8:12, 13, 35:7

Tehilim 82:2

Yishevah 1:17

Yechezchial 22:6, 42:15, 20, 43:20, 21, 44:6, 46:4, 5, 7, 11, 18, 47:21, 22, 48:8

עמוס 5:15

Michah 2:2

Word/Phrase Explanations

אלף
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

חמש
Five also signifies all things of one part.

מאות
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

אלפים
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

קדשים
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

מקום
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

עשרים
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything or fullness, because it is ten twice. 'Twenty,' as in Genesis 18:31, like all numbers occurring in...

העיר
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ים
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

גבול
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

רב
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

מעשר
'Tithes,' as in tenths, signifies goods and truths stored up from the Lord in a person’s interior self. These goods are called remains. When these...

שקל
'A shekel' signifies the price or estimation of good and truth, and 'half a shekel' signifies the determination of the quantity thereof.

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ארבע
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

שער
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

יום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ימים
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

עזים
'Satyrs,' as in Isaiah 13:21, signify goods adulterated.

הין
'A hin' denotes the measurement of conjunction.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13

From Swedenborg's Works

 

Apocalypse Explained #629

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Go to section / 1232  

← Previous   Next →

629. Rise, measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein, signifies that he should explore the church, what is its quality in respect to the reception of Divine truth and Divine good, and thence in respect to the worship of the Lord. This is evident from the signification of "to measure," as being to explore what the quality of a thing is (of which presently); from the signification of "temple," as being in the highest sense the Lord's Divine Human in relation to Divine truth, and in a relative sense heaven and the church in respect to Divine truth proceeding from the Lord (of which above, n. 220); from the signification of "altar," as being in the highest sense the Lord's Divine Human in relation to divine good, and in a relative sense heaven and the church in respect to Divine good proceeding from the Lord (of which also above, n. 391, 490, 496); and from the signification of "them that worship," as being worship. "They that worship" signifies the worship of the Lord, because worship consists in the adoration of the Lord, and because in the spiritual sense nothing of person is meant, but only the thing abstracted from persons (of which see above, n. 99, 100, 270, 325, 625); this is why "they that worship" signifies adoration and worship. From this it can be seen that "Rise, measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein," signifies to explore the church, what is its quality in respect to the reception of Divine truth and Divine good proceeding from the Lord, and thence in respect to worship.

(References: 2 Kings 13:20-21; Revelation 11:1; The Apocalypse Explained 99-100, 220, 270, 325, The Apocalypse Explained 391, The Apocalypse Explained 490, 496, The Apocalypse Explained 625)


[2] Evidently "to measure" in the spiritual sense does not mean to measure, for it was commanded to measure not only the temple and the altar, but also them that worship therein; therefore "to measure the temple and the altar" must involve that which is signified by their measures, thus that which is signified by the "length," the "breadth," and the "height," for the expression "to measure them that worship in the temple," cannot be used unless "to measure" signifies to explore the quality of the persons or of the thing.

[3] That "to measure" signifies to explore the quality of a thing, and to designate it, can be seen from the passages in the Word where "to measure" and "measures" are mentioned, as in the following in Ezekiel:

The man that had the line of flax and the measuring reed in his hand measured the building, likewise the threshold of the gate, the porch of the gate in the house, the porch of the gate from the house, the door of the gate, the gate from the roof of the bedchamber, and many other things which he measured as to breadth, length, and height (Ezekiel 40:3, 5, 6, 8, 11, 13, 17, et seq.);

and afterwards:

He measured the temple, the lintel over the door, the wall of the house, and the house itself, as to breadth and length (Ezekiel 41:1-5, 13, 14, 22);

again:

He measured the inner court, and the things of that court (Ezekiel 42);

finally:

He measured the altar and the things of the altar (Ezekiel 43:13, et seq.).

Moreover, the measures were designated in numbers, that is, how many reeds, how many cubits, and how many palms; which shows that "to measure" these does not mean to measure but to designate the quality of the thing, and this is designated by the several things measured, namely, the "building," the "gate," the "porch," the "temple," the "upper lintel," the "wall," the "court," and the "altar." "The building, the house, and the temple," signify the church; "the door and the gate" signify truth that introduces; and "the porch and court" signify all things that are without the church and yet look to it, and these are all things with the man of the church that are in his natural man; for the church itself with man is in the internal or spiritual man or mind, thus inwardly with him; while all things that are in the external or natural man or mind, thus that reside without, correspond to the things that are of the church itself, which, as was said, are in the internal or spiritual man or mind. These external things are what are signified by the "porch" without the house, and by "the court." What the qualities of these things were to be is here designated by measures and numbers; for these chapters treat of the Lord's church that was to come, and that is called the internal church, and this is thus described. Anyone can see that such measurements would be of no account unless each measurement signified something; but what each signifies can be seen from the signification of the thing measured, and its quality from the signification of the measure as expressed in number.

(References: Ezekiel 40:5-6, 41:13-14, 42:1)


[4] There are only three things that are measured, namely, breadth, length, and height; and "breadth" signifies the truth of the church, "length" the good of the church, and "height" both of these as to degrees; the degrees of truth and good are the quality of truth and good as interior or higher and as exterior or lower. Such is the signification of these three dimensions, because breadth is predicated of heaven from south to north, and length from east to west, and height from the third heaven which is in things highest to the first heaven which is in things lowest. And as those in heaven who dwell from south to north are in the truths of doctrine, so "breadth" signifies the truth of heaven or of the church; and as those who dwell in heaven from east to west are in the good of love, so "length" signifies the good of heaven or of the church; and as those who dwell in the third heaven, who are the most wise, are in things highest, while those who dwell in the first heaven, who are relatively simple, are in things lowest, so "height" signifies wisdom and intelligence as to their degrees. These things therefore are what are designated by measurements in general.

[5] In the same:

Son of man, show the house to the house of Israel, that they may be ashamed of their iniquities, and may measure the form when they have been ashamed of all things that they have done; the form of the house and the arrangement thereof, and the goings out thereof and the comings in thereof, and all the forms thereof, also teach them all the statutes thereof, and all the arrangements thereof, and all the laws thereof, and write them before their eyes, that they may keep all the form thereof and all the statutes thereof, and do them (Ezekiel 43:10, 11).

That "to measure the temple" or "house" signifies to investigate and explore what is the quality of the church in respect to truth and good, can be seen from its being said "that they may measure the form of the house, the goings out and the comings in thereof;" also "that they may keep all the form thereof;" which cannot mean the form of the temple merely in respect to form, but in respect to those things that are signified by the temple; for it is added "that they may be ashamed of their iniquities that they have done," which signifies shame for departing from the laws and statutes of the church; therefore it is added, "that he may teach them all the statutes thereof, all the descriptions, 1 and all the laws thereof;" which shows that the "temple" signifies the church with its truths and goods, for these are the things that are to be kept, and this is signified by "keeping all the form of the house" or "temple." The "temple" signifies in the Word the church in respect to truth, and "the house of God" the church in respect to good; for the temple was of stone, but the house of God in ancient times was of wood; and "stones" signify truths, and "wood" signifies good.

(References: Ezekiel 43:10-11)


[6] In Zechariah:

I lifted up mine eyes and saw, and behold a man in whose hand was a measuring line; and I said, Whither goest thou? And he said unto me, To measure Jerusalem, to see how great is the breadth thereof, and how great is the length thereof; and he said Jerusalem shall inhabit the suburbs by reason of the multitude of men and beasts in the midst of it (Zechariah 2:1, 2, 4).

This is said of the Lord's coming and of the establishment of a New Church by Him, as can be seen from verses 10 and 11 of the same chapter. "Jerusalem" signifies that New Church, and "to measure" it signifies to explore and thus to know what and how great it will be; "breadth" signifies the truth of its doctrine, and "length" the good of its love (as just above); therefore it is said "To measure Jerusalem, to see how great is the breadth thereof, and how great is the length thereof." Evidently "Jerusalem" here means the church, and not the city Jerusalem, for about the time of the Lord's coming Jerusalem was not so great and such as is here described, that is, that "Jerusalem should inhabit the suburbs by reason of the multitude of men and beasts in the midst of it;" but this means the multitude of the nations that will be added to the church, "Jerusalem, in the midst of it," signifying the church consisting of those who will receive interiorly the Divine proceeding from the Lord, and "suburbs" the church consisting of those who will receive it exteriorly. For the church of the Lord is internal and external; in the internal church are those who are in intelligence and wisdom, and thus in the higher heavens, but in the external church are those who are in knowledges and cognitions of truth and good from the Word, and in no interior intelligence and wisdom, and who are therefore in the lower heavens; the former are called spiritual, the latter spiritual-natural, and the spiritual are meant by those who are "in the midst of Jerusalem," and the spiritual-natural by those who are "in the suburbs." "Men and beasts" mean those who are in intelligence and thence in the good of life, "men" those who are in intelligence, and "beasts" those who are in the natural affection of good, and thus in the good of life.

(References: Revelation 11:10-11; Zechariah 2:1-2, 2:10-11)


[7] Like things are signified by these words in Revelation:

The angel who talked with me had a golden reed, to measure the city the New Jerusalem, the gates thereof and the wall thereof; and he measured the wall, a hundred and forty-four cubits, which is the measure of a man, that is, of an angel (Revelation 21:15, 17).

Here, too, "the New Jerusalem" means a New Church, and the "city" its doctrine, "its wall" signifies Divine truth defending, the number "one hundred and forty-four" signifies all truths and goods in the complex; this number is said to be "the measure of a man, that is, of an angel," which could not be said unless "measure" signified quality. But this will be explained in its proper place hereafter.

[8] In Ezekiel:

When the man went out toward the east, in whose hand was the line, he measured a thousand by the cubit, then he made me to pass through the waters, the waters were to the ankles; again he measured a thousand and made me to pass through the waters, waters to the knees; and he measured a thousand and made me to pass through the waters, waters to the loins; again he measured a thousand, it was a river that I could not pass through because the waters were high, waters of swimming, a river that was not passed through. And behold, on the bank of the river were many trees on this side and on that side; and every living soul that creepeth, and whithersoever the river cometh, shall live; whence there is much fish (Ezekiel 47:3-5, 7, 9).

This describes how intelligence, which those have who are of the church, increases by the reception of Divine truth proceeding from the Lord. Divine truth proceeding from the Lord is signified by "the waters issuing from under the threshold of the house towards the east, and going down from the right side of the house from the south of the altar," as is said in verse 1 of this chapter; the "east" signifies love to the Lord, since the east in heaven is where the Lord appears as a sun; and thence the "right side" is where Divine truth is received in the greatest light, and that side is called the south; therefore it is added "from the south of the altar." How intelligence increases by the reception of Divine truth proceeding from the Lord is described by the "waters" which the prophet passed through, which first reached "to the ankles," afterwards "to the knees," then "to the loins," and at length were so high that they "could not be passed through;" "the waters to the ankles" signify such intelligence as the sensual and natural man has, for "ankles" signify what is sensual and natural; "the waters to the knees" signify such intelligence as the spiritual-natural man has, for "knees" signify what is spiritual-natural; "the waters to the loins" signify such intelligence as the spiritual man has, for the "loins" signify the marriage of truth and good, which is spiritual; "the waters that could not be passed through" signify celestial intelligence, which is called wisdom, such as the celestial man or an angel of the third heaven has; and because this is ineffable, it is said to be "a river that could not be passed through," and because it is far above the natural man, these waters are called "waters of swimming."

The "river" which is from these waters signifies intelligence and wisdom; the cognitions of truth and good and also perceptions are signified by "many trees on the bank of the river on this side and on that side," "trees" signifying cognitions and perceptions; life therefrom to all things in the natural man, both cognitions and knowledges, is signified by "every living soul that creepeth shall live," and by "there shall be much fish," "the soul that creepeth" and "the fish" signifying the things that are in the natural man, which are called cognitions from the Word, also natural knowledges [scientiae] whereby spiritual things are confirmed, and "to live" signifying the influx of the Lord into these cognitions and knowledges through the spiritual man and his intelligence. (That "waters" signify the truths of doctrine from the Word, through which comes intelligence, see above, n. 71, 483, 518.)

(References: Revelation 11:1; The Apocalypse Explained 71, The Apocalypse Explained 483, The Apocalypse Explained 518)


[9] In Habakkuk:

He stood and measured the earth; He saw and drove asunder the nations; for the mountains of eternity were scattered, the hills of the age did bow, His goings are of an age (Habakkuk 3:6).

This is said of visitation and the Last Judgment by the Lord when He should come into the world. "He stood and measured the earth" means exploring at that time of what quality the church is, "to measure" signifying to explore, and "the earth" the church; "He saw and drove asunder the nations" signifies the casting down into hell of all who are in evils and in falsities therefrom, "to drive asunder" signifying to cast into hell, and "nations" those who are in evils and in falsities therefrom; "the mountains of eternity were scattered" signifies that the celestial church, such as was with the most ancient people, who were in love to the Lord, had perished, "the mountains of eternity" signifying that church and that love; "the hills of the age did bow" signifies that the spiritual church perished, such as was with the ancient people after the flood, who were in love towards the neighbor, "the hills of the age" signifying that church and that love; "His goings are of an age" signifies according to the state of the church at that time, which was a perverted state.

[10] In Isaiah:

Behold the Lord Jehovih cometh in strength, and His arm shall rule for Him. Who hath measured the waters in the hollow of His hand, and meted out the heavens with a span, and embraced the dust of the earth in a measure [trientali], and weighed the mountains in a scale, and the hills in a balance? (Isaiah 40:10, 12)

This, too, is said of the Lord and of Divine truth, from which are heaven and the church, and from which is wisdom. The Lord's coming, and the arrangement of all things in the heavens by Him from His own power at that time, is signified by "Behold the Lord Jehovih cometh in strength, and His arm shall rule for Him," "His arm that shall rule" signifying His own power. The arrangement of all things in the heavens by His own power by means of Divine truth, is signified by "Who hath measured the waters in the hollow of His hand, and meted out the heavens with a span, and embraced the dust of the earth in a measure and weighed the mountains in a scale, and the hills in a balance?" "To measure waters" signifies to define Divine truths; "to mete out the heavens with a span" signifies thence to arrange the heavens; "to embrace the dust of the earth in a measure" signifies to arrange lower things; "the hollow of the hand," "the span," and "the measure" have a similar signification as "measures" and also the "hand," namely, the quality of a thing and one's own power; "to weigh the mountains in a scale and the hills in a balance" signifies to subordinate and equilibrate all things, "scale and balance" signifying right equilibration, and "mountains and hills" the higher heavens, "mountains" meaning those heavens which are in love to the Lord, and "hills" those which are in charity towards the neighbor (as above).

[11] In Job:

Where wast thou when I founded the earth? Declare, if thou knowest understanding. Who determined the measures thereof? if thou knowest; and who stretched out the line upon it? upon what are its bases sunk? who laid the cornerstone thereof? (Job 38:4-6)

The "earth" here means the church; "to found it" and "to determine its measures" signify to establish it and to define its quality, "measure" meaning the quality of a thing; "to stretch out the line upon it" signifies to maintain it in its quality; "upon what are its bases sunk? and who laid the cornerstone thereof?" signifies to found it upon those things that are in the natural man, the "cornerstone" meaning the truth of the natural man, which is called true knowledge, upon which the truth of the spiritual man or spiritual truth is founded.

[12] In Jeremiah:

If these statutes shall depart from before Me, the seed of Israel also shall cease from being a nation before Me all the days. If the heavens shall be measured upwards, and the foundations be searched out downwards, I also will reject all the seed of Israel because of all that they have done (Jeremiah 31:36, 37).

"Statutes" signify here all the things of the church that were commanded to the sons of Israel, thus all things of worship; if they do not keep these there will be no church among them, is what is signified by "If these statutes shall depart from before Me the seed of Israel also shall cease from being a nation before Me all the days," "Israel" signifying the church, and "the seed of Israel" the truth of the church; and that although a new heaven and a New Church will come into existence, yet there will be nothing of heaven and the church with that nation, is signified by "If the heavens shall be measured upwards, and the foundations shall be searched out downwards, I also will reject all the seed of Israel because of all that they have done."

(References: Jeremiah 31:36-37)


[13] "To mete" and "to measure" signifies to define and determine what a thing is, also to explore it, because "measure" signifies what a thing is, or quality. That this is the signification of "measure" can be seen from the following passages. In Revelation:

The angel measured the wall of the city New Jerusalem, a hundred and forty-four cubits, which is the measure of a man, that is, of an angel (Revelation 21:17).

It is clearly evident that here "measure" signifies the quality of the thing that is meant by "the wall of the city New Jerusalem;" for what else could be meant by "the measure of the wall, a hundred and forty-four cubits, being the measure of a man, that is, of an angel"? In Matthew:

Judge not that ye be not condemned 2 for with what judgment ye judge ye shall be judged, and with what measure ye measure it shall be measured to you (Matthew 7:1, 2).

In Luke:

Judge not that ye be not judged; condemn not that ye be not condemned; remit and it shall be remitted to you; give and it shall be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall they give into your bosom; for with what measure ye measure they shall measure to you again (Luke 6:37, 38).

This may be seen explained in the work Heaven and Hell 349). And in Mark:

With what measure ye measure it shall be measured to you again; and to you that hear, more shall be added. Whosoever hath, to him shall be given; but whosoever hath not, from him shall be taken even that which he hath (Mark 4:24, 25).

(References: Luke 6:37-38; Mark 4:24-25; Matthew 7:1-2)


[14] Thus charity towards the neighbor, or the spiritual affection of truth and good, is described, namely, that in the measure and after the manner that anyone is in such charity or in such affection in the world, so he comes into it after death. That we should not think evil of good and truth is meant by the words, "Judge not that ye be not judged, and condemn not that ye be not condemned;" to think evil of what is evil and false is permitted to everyone, but not of good and truth, for these in the spiritual sense are the neighbor. Because it is charity toward the neighbor that is meant it is added, "Remit and it shall be remitted to you, give and it shall be given unto you." That the spiritual affection, which is called charity, will continue after death according to its measure and quality, is meant by "With what measure ye measure it shall be measured to you again;" and that this measure and quality will be infilled to eternity is meant by "to you that hear a measure shall be added," also by "good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall be given into your bosom," "measure" here meaning the measure and quality of affection or charity, which will be increased to eternity within or according to its degree in the world (see as above in the work Heaven and Hell 349).

That this will come to pass with those who practice charity is meant by "to you that hear more shall be added," "those that hear" signifying those who obey and do. That "to love the neighbor" is to love what is true and good, likewise what is sincere and just, may be seen in the New Jerusalem and Its Heavenly Doctrine (n. 84-106). That no other thought or judgment is here meant than concerning the spiritual life of another can be seen from this, that it is permissible to everyone to think about the moral and civil life of another, and to judge of it; without such thought and judgment concerning others no civil society could subsist; therefore "not to judge and condemn" signifies not to think evil of the neighbor spiritually understood, that is, of his faith and love, which belong to man's spiritual life, for these lie concealed in his interiors, and therefore are unknown to anyone except the Lord alone.

[15] In John:

He whom the Father hath sent speaketh the words of God, for not by measure hath God given the spirit unto Him (John 3:24).

The "spirit" that God giveth signifies Divine truth, and intelligence and wisdom therefrom; "not by measure" signifies above every measure and quality of men, therefore infinitely, for the infinity that belongs to the Lord is without measure or quality, for measure and quality are properties of the finite, since measure and quality determine what is finite and set limits to it, but what is without limit is infinite. From this it follows that "measure" also here signifies quality, since "not by measure" signifies not predicating what a thing is, or its quality.

(References: John 3:34)


[16] In David:

Make known to me, Jehovah, my end, and the measure of my days what it is, that I may know how transitory I am; behold Thou hast given my days as handbreadths, and my time is as nothing before Thee (Psalms 39:4, 5).

It appears as if by these words times of life only are meant, the limit of which he wishes to know, and that these times pass away quickly; but in the spiritual sense times are not meant, but states of life instead; so "Make known to me, Jehovah, my end, the measure of my days what it is," signifies that he might know the state of his life and its quality, thus what kind of life he would continue in. "Behold Thou hast given my days as handbreadths" signifies that it is of very little consequence what the state of one's life is; "and my time is as nothing before Thee" signifies that the state of one's life is of no value; for "time and day" signify states of life in respect to truth and good, and thence in respect to intelligence and wisdom; so it is here meant that all these, so far as they are from oneself, are of no value. That there is such a meaning in these words cannot be seen by those who think only naturally, because natural thought cannot be separated from the idea of time. But spiritual thought, like that of angels, has nothing in common with time or space or with person.

(References: 2 Kings 12:21; Psalms 39:4-5)


[17] As "measures" signify the quality of a thing, it is clear what is signified:

By the house of measures (Jeremiah 22:14);

By the portion of measures (Jeremiah 13:25);

Also by men of measures (Isaiah 45:14);

where "measures" signify quality in the whole complex. In Moses:

Ye shall not act perversely in judgment, in measure, in weight, or in dimension; balances of justice, stones of justice, an ephah of justice, and a hin of justice, shall ye have (Leviticus 19:35, 36).

In the same:

Thou shalt not have in thy bag divers stones, great and small; thou shalt not have in thy house divers ephahs, great and small; a perfect and a just stone shalt thou have, a perfect and a just ephah shalt thou have (Deuteronomy 25:13-15).

And in Ezekiel:

Ye shall have balances of justice, and an ephah of justice, and a bath of justice (Ezekiel 45:10).

That these measures and these weights signify the estimation of a thing according to the quality of truth and good may be seen above n. 373.

-----
Footnotes:

1Ezekiel 43:10, 11 has "arrangements." Schmidius has "descriptiones."

2. The Greek has "judged," as also found in True Christian Religion 226; The Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture 51.

-----

(References: John 3:34; Leviticus 19:35-36; The Apocalypse Explained 373)

Go to section / 1232  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 626, 675, 900

Other New Christian Commentary
Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Ezekiel's Vision of the Waters
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Translate: