സ്വീഡൻബർഗിന്റെ കൃതികളിൽ നിന്ന്

 

Hemel en Hel #348

ഈ ഭാഗം പഠിക്കുക

  
/ 603  
  

348. Met hen die er velen rechtvaardigen, worden zij bedoeld die wijs zijn en in de hemel worden diegenen wijs genoemd, die in het goede zijn en zij zijn in het goede, die de Goddelijke waarheden onmiddellijk op het leven toepassen. Want wanneer het Goddelijk ware in het leven komt, wordt het goed, omdat het in de wil en de liefde komt en alles wat tot de wil en de liefde behoort, wordt goed genaamd. Deze worden dus wijs genoemd, omdat de wijsheid tot het leven behoort. Maar verstandig worden zij genoemd die de Goddelijke waarheden niet onmiddellijk op het leven toepassen, maar ze eerst in het geheugen verzamelen en dan van daaruit op het leven toepassen. Op welke wijze en in hoeverre de verstandige van de wijze in de hemel verschilt, kan men zien in het hoofdstuk dat over de twee koninkrijken van de hemel, het hemelse en het geestelijke, handelt (zie nr. 20-28) en in het hoofdstuk dat over de drie hemelen handelt (zie nr. 29-40). ij die in het hemelse rijk van de Heer zijn, en bijgevolg in de derde of binnenste hemel, worden rechtvaardig genoemd, omdat zij aan zichzelf niet de minste rechtvaardigheid toeschrijven, maar alles aan de Heer. De rechtvaardigheid van de Heer in de hemel is het goede, dat uit Hem is. Deze zijn het dus die bedoeld worden met hen die rechtvaardigen en deze zijn het ook, van wie de Heer zegt: De rechtvaardigen zullen blinken als de zon in het rijk van hun Vader.(Mattheüs 13:43) Dat zij blinken als de zon, is omdat zij in liefde tot de Heer zijn door de Heer, en die liefde wordt met de zon bedoeld (zie nr. 116-125). ok het licht, dat om hen heen schijnt, is vlammend en de denkbeelden van hun gedachten hebben iets vlammends, omdat zij het goede van de liefde onmiddellijk van de Heer, de Zon des hemels, ontvangen.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.

സ്വീഡൻബർഗിന്റെ കൃതികളിൽ നിന്ന്

 

Hemel en Hel #140

ഈ ഭാഗം പഠിക്കുക

  
/ 603  
  

140. Omdat de Heer als een zon Goddelijke Liefde is en Goddelijke Liefde het Goddelijk Goede zelf is, wordt het Goddelijke dat vanuit de Heer voortgaat, hetgeen Zijn Goddelijke in de hemel is, ter onderscheiding het Goddelijke Ware genoemd, ofschoon het in feite het Goddelijke Goede verenigd met het Goddelijke Ware is. Dit Goddelijke Ware is wat de Heilige Geest wordt genoemd die uit Hem voortgaat.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.