സ്വീഡൻബർഗിന്റെ കൃതികളിൽ നിന്ന്

 

Hemel en Hel #346

ഈ ഭാഗം പഠിക്കുക

  
/ 603  
  

346. DE WIJZEN EN EENVOUDIGEN IN DEHEMEL

Mengelooft dat in de hemel de wijzen meer in roem en eer zijn dan de eenvoudigen, omdat in het Boek Daniël gezegd wordt: Zij, die wijs zijn, zullen blinken als de glans van het uitspansel en velen rechtvaardigen gelijk de sterren, altoos en eeuwig (Daniël 12:3). aar weinigen weten wie bedoeld worden door de wijzen en door hen die er velen rechtvaardigen. Gewoonlijk gelooft men dat zij het zijn die men de beschaafden en geleerden noemt en voornamelijk zij die leraren in de kerk geweest zijn en anderen hebben overtroffen in geleerdheid en prediking en vooral diegenen onder hen die velen tot het geloof bekeerd hebben. Al deze worden op aarde als wijs beschouwd, maar in de hemel behoren zij niet tot hen op wie deze woorden betrekking hebben, tenzij hun inzicht hemels inzicht is. Wat dit is, zal nu verklaard worden.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.

സ്വീഡൻബർഗിന്റെ കൃതികളിൽ നിന്ന്

 

Hemel en Hel #140

ഈ ഭാഗം പഠിക്കുക

  
/ 603  
  

140. Omdat de Heer als een zon Goddelijke Liefde is en Goddelijke Liefde het Goddelijk Goede zelf is, wordt het Goddelijke dat vanuit de Heer voortgaat, hetgeen Zijn Goddelijke in de hemel is, ter onderscheiding het Goddelijke Ware genoemd, ofschoon het in feite het Goddelijke Goede verenigd met het Goddelijke Ware is. Dit Goddelijke Ware is wat de Heilige Geest wordt genoemd die uit Hem voortgaat.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.