Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


ഇതൊരു വിവർത്തനമാണ്: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions, Jared Buss എന്നയാളുടെ

മെഷീൻ വിവർത്തനം ചെയ്തു Tagalog

വിവരണം:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

സൃഷ്ടിച്ച തീയതി: 2023

കടപ്പാട്: New Christian Bible Study machine translation team.

പകർപ്പവകാശം: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

ലൈസൻസ്: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - നിബന്ധനകൾ കാണുക

കുറിച്ച്: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


നിർദ്ദേശിച്ച ഉദ്ധരണി:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


തിരികെ