Плач Єремії 5:12

പഠനം

       

12 Князі їхньою рукою повішені, лиця старих не пошановані...