Авакум 3:7

പഠനം

       

7 Я бачив намети Кушана під кривдою, тремтять покривала мідіянського краю.