Sakaria 8:20

പഠനം

       

20 säger HERREN Sebaot: Ännu en gång skall det ske att folk skola komma hit och många städers invånare;