Jov 40:4

പഠനം

     

4 Je li u tebe mišica kao u Boga? Grmiš li glasom kao On?