Salmenes 45:4

പഠനം

     

4 Omgjord din lend med ditt sverd, du veldige, med din høihet og din herlighet!