Salmenes 45:14

പഠനം

     

14 Såre herlig er kongedatteren der inne; hennes klædning er gjennemvirket med gull.