2 Samuel 10:1

പഠനം

     

1 Så hendte det at Ammons barns konge døde, og Hanun, hans sønn, blev konge i hans sted.